Kako se najbolje predstaviti?

Najčešće je konkurencija za neki posao velika – mnogo kandidata prijavljuje se za jedno otvoreno radno mjesto. Kako poslodavca zainteresirati za sebe, prikazati mu svoje kvalitete, istaknuti se među mnogobrojnim kandidatima?

Proces odabira kandidata za neki posao uglavnom teče ustaljenim redoslijedom. Kandidati pošalju svoje molbe za posao i životopise na adresu toga poslodavca, koji na osnovi pristiglih dokumenata odredi manji broj kandidata za intervju. Od kandidata koji su bili na intervjuu odabire onog za kojeg misli da najbolje udovoljava zahtjevima posla. U nekim slučajevima poslodavac provodi i ispitivanje kandidatovih znanja i sposobnosti. Da biste uspjeli ući u uži izbor, potrebno je da što bolje napišete životopis i da se što bolje pripremite za intervju. U tomu će vam pomoći sljedeći tekstovi.

Životopis ili biografija

Životopis je kratak, precizan, dobro napisan tekst zasnovan isključivo na istinitim činjenicama, kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom i praktičnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja, vještine i osobine koje su važne prilikom natjecanja za neki posao. Životopis ističe pojedinčeve kvalitete, a umanjuje njegove nedostatke. Osim prilikom traženja posla, životopis se traži i u nekim drugim slučajevima (npr. na natječaju za stipendiju ili prilikom odobravanja projekta). Njegova je osnovna namjena da posluži za odabir kandidata koji udovoljavaju traženim uvjetima.    

Kad sastavljate životopis, morate imati na umu zaposlenog poslodavca koji čita niz životopisa i molbi za posao te na temelju njih odlučuje o kandidatima koje će pozvati na intervju. Neke životopise možda neće ni pročitati, drugima će posvetiti puno pažnje. U vašem je interesu da napišete životopis koji će poslodavac zamijetiti, detaljno pročitati i po kojem će vas zapamtiti. Prema životopisu steći će dojam o vama. Evo nekoliko osnovnih pravila kako napisati dobar životopis.

Kako životopis treba izgledati?

Životopis treba biti dug stranicu do dvije

Životopis ne smije biti predug. Suočeni s brojnim životopisima, poslodavci često ne čitaju one dugačke. Ukoliko ste mladi i nemate mnogo toga napisati, bolje je da ne pišete više od jedne stranice – isprazan, dugačak tekst ostavit će loš dojam. Ako se ipak odlučite napisati više od stranice, potrudite se da na sljedećoj imate barem 10 do 15 redaka. Pobrinite se da se vaše ime nalazi na oba lista te da su oni čvrsto spojeni. Na drugu stranicu životopisa napišite manje važne informacije – moguće je da će poslodavac, zasićen informacijama s prve stranice, drugu pogledati tek površno. Bolje je da ne pišete više od dvije stranice, čak ni onda ako imate bogato iskustvo i osjećate da biste opisom svojih kvaliteta i prednosti mogli ispuniti i tri stranice. Pokušajte slične, jednostavnije, elemente spojiti u cjelinu, kako biste smanjili opseg svojeg teksta.

Životopis mora biti pregledan, čitljiv i uočljiv

Izgled životopisa mora biti uredan i jednostavan. Zato je poželjno da životopis napišete na računalu ili na pisaćem stroju te da s jedne strane teksta ostavite širu marginu. Pregledan i čitljiv tekst omogućuje da se jednostavnim, brzim pregledavanjem teksta začas nađe tražena informacija. U nas je uobičajeno da se životopis piše poput sastavka (Rođen sam 13. lipnja 1968. u Karlovcu. Osnovnu školu pohađao sam u …). No jasniji je i pregledniji “tablični” životopis. U njemu su srodne informacije izdvojene u zasebne cjeline, a navedene su kao kratke formulacije, a ne kao potpune rečenice. Dobro je da naslove cjelina istaknete uvijek istim oznakama (možete ih istaknuti podebljavanjem, podvlačenjem, kurzivom ili uvlačenjem dijelova teksta). Nabrojene elemente označite točkama, brojevima ili crticama. Ipak, dok uređujete tekst, morate imati na umu da pretjerana upotreba različitih oznaka komplicira izgled teksta i čini ga nepreglednim.

Važnije dijelove treba istaknuti

Neke informacije u vašem životopisu važnije su od drugih. Njih nenametljivo istaknite: smjestite ih na početak ili kraj rečenice, popisa nabrajanja, ulomka ili stranice. Početak i kraj neke cjeline ističu se i pamte bolje nego njezina sredina. Katkada možete dodati prazni redak koji će informaciju učiniti vidljivijom za onoga koji tekst samo “prelijeće očima”. U načelu, nastojte naglasiti svoje nedavne uspjehe i dostignuća, a ne ona stara i deset godina.

Redoslijed informacija prilagodite situaciji

Kojim ćete redoslijedom podastrti informacije i kako ćete ih podijeliti u cjeline, ovisi o poslu za koji se natječete. Katkad je dobro da informacije nižete kronološkim redoslijedom – najčešće onda kada vaše školovanje i radno iskustvo ima vremenski slijed iz kojega kao logičan nastavak proizlazi posao za koji se natječete ili ako ste postigli niz profesionalnih dostignuća i nagrada. S druge strane, kojiput ćete željeti istaknuti neke vještine, znanja i radne uspjehe, a umanjiti činjenicu da vaše obrazovanje i radno iskustvo ne odgovara baš zahtjevima posla te da dugo niste radili niti se školovali. Tada možete pisati drugim redoslijedom, a cjeline životopisa možete prilagoditi svojim potrebama. U našem primjeru prikazan je sličan životopis.

Vodite računa o stilu pisanja

Obratite pozornost na gramatičku ispravnost i stilsku jasnoću pisanja. Rečenice trebaju biti logične i kratke, prilagođene svrsi. Izbjegavajte nepotrebno ponavljanje – ono ne donosi nove informacije, otežava čitanje i tekst čini monotonim. Zato je dobro ispustiti zamjenice ja i moj, jer je jasno tko je subjekt vašeg životopisa. Pripazite na glagole u ulomcima: dobro je da su u istom vremenu i da je subjekt radnje unutar ulomka isti. Glagoli stvaraju dinamičniju sliku, a to je bolje. Izbjegavajte kratice riječi i skraćene oblike datuma: umjesto Studirala sam pov. umjetnosti svakako napišite Studirala sam povijest umjetnosti, a umjesto 15.1.1971. radije napišite 15. siječnja 1971. Izbjegavajte kratice tipa npr., itd., i sl.; nastojte biti što precizniji i određeniji. Upotreba kratica često upućuje na nemarnost, a to nije dojam koji želite ostaviti na svojega budućeg poslodavca.

Što sve životopis treba sadržavati?

U slijedećim smo odjeljcima nabrojili informacije koje najčešće ulaze u životopis. Ne moraju sve nužno biti prikazane u cjelinama kao što su navedene u ovom tekstu. Naša je namjera bila da pokušamo pobrojati sve važne informacije koje životopis mora sadržavati, a na vama je da odlučite koje ćete informacije i kako prezentirati.

Osobni podaci

U osobne podatke ulaze vaše ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa. Oni moraju biti vidljivo istaknuti i točni. Ime i prezime mora biti napisano kao što stoji u dokumentima, bez obzira na to kako vas zovu. Treba biti smješteno na vidljivom mjestu – izdvojeno od ostatka životopisa. Adresa i telefonski broj trebaju biti iscrpni, kako bi vas poslodavac lako mogao obavijestiti o rezultatima vaše molbe za posao. Ako ste student, navedite i kućnu adresu i onu iz mjesta studiranja. Ako radite, navedite kućnu adresu i adresu na poslu. Uz telefonski broj navedite i pozivni broj pošte. Ako nemate telefon, dogovorite s nekim da za vas primi poziv te navedite njegov broj telefona. Jasno naznačite da je to telefon iz usluge. Ukoliko želite, u životopis možete uključiti još neke osobne podatke, na primjer dob ili bračni status. U civiliziranoj sredini, međutim, ovakvi podaci – baš kao ni podaci o nacionalnosti ili vjeroispovijesti – ne bi smjeli biti osnova za donošenje odluke o zaposlenju.

Podaci o školovanju

U odjeljku o školovanju navedite svoju srednjoškolsku i visokoškolsku naobrazbu. Dobro je da uključite i podatke o sudjelovanju u stručnim ljetnim školama, tečajevima i seminarima. Možete uključiti i podatke o pohađanju tečajeva kojima se stječu posebna znanja i vještine, kao što je tečaj stranog jezika ili kompjutorska radionica, a u nekim je slučajevima korisno navesti i da ste položili vozački ispit. Takve informacije katkada je dobro odvojiti od formalne naobrazbe. Kad pišete o uspjehu u školovanju, prosječne ocjene istaknite ako su dobre ili ako ih u natječaju za posao traže. Ukoliko se prijavljujete na inozemni natječaj, ne zaboravite napomenuti da naše ocjene idu od 1 do 5 i da ocjena 5 znači odličan uspjeh.

Nagrade i priznanja

Ako ste dobili neku nagradu ili priznanje za svoj rad, poželjno je da to izdvojite u zaseban odjeljak – tako će ih i čitatelj koji tek letimično pogleda tekst uočiti. Navedite sve nagrade koje ste dobili, a najvažniju vidljivo istaknite. Ne zaboravite, nagrade vas prikazuju u lijepom svjetlu, čak i onda kad nisu usko vezane uz posao za koji se natječete.

Radno iskustvo

Prikažite sve poslove kojima ste se bavili. Za svaki posao istaknite naziv radnog mjesta, ime i adresu organizacije u kojoj ste radili, vrijeme koje ste proveli na tom poslu, konkretne zadatke koje ste obavljali, odgovornosti koje ste imali, napredovanje koje ste ostvarili. Nabrojite sve poslove koje ste radili: od volonterskih, preko honorarno plaćenih do onih na kojima ste bili stalno zaposleni. Važno je da iz tog popisa jasno proizlaze znanja i vještine kojima ste ovladali, a koje vam mogu pomoći u poslu za koji se natječete. Katkada ćete poželjeti da jasno navedete što ste sve konkretno radili i što ste iz toga naučili. Ne ustrčavajte se, to slobodno napišite! Ipak, zadovoljite tradicionalnu formu i na nekom mjestu u životopisu kronološki navedite svoju radnu povijest.

Interesi i aktivnosti

Recite nešto o sebi – opišite što vas zanima, navedite čime se bavite u slobodno vrijeme, napišite jeste li član nekih udruženja te imate li u njima neku funkciju. Što god napisali, važno je da istaknete vezu s poslom za koji se natječete. Vaši interesi i aktivnosti trebali bi pokazati kako imate sklonosti prema tom poslu te da imate neke osobine koje su za njega poželjne.

Preporuke

Poželjno je da navedete imena svojih bivših poslodavaca ili nastavnika koji mogu posvjedočiti da ste dobro radili svoj posao ili da ste uspješno studirali. Ako navodite njihova imena, pobrinite se da ih ima između 2 i 5. Napišite njihove titule, istaknite time njihovo značenje – najveći utjecaj imaju upravo najpoznatije i najcjenjenije osobe. Navedite ime organizacije u kojoj rade, njihove telefonske brojeve i e-mail adrese.

Životopis je promjenjiv

Nemojte misliti da ste, napisavši jednu verziju svoga životopisa, riješili problem. Životopis se mora razlikovati od trenutka do trenutka i od posla do posla. On vas predstavlja onako kako u danom trenutku želite biti predstavljeni. Bitno je da životopis prilagodite konkretnom poslu za koji se natječete. Osim toga, pokušajte napisati nekoliko inačica svojeg životopisa. Vježbajte! Nakon nekog vremena možda ćete se zapitati: tko je ta savršena osoba koja me gleda s papira? Ako ste stekli takav dojam, vaš je životopis izvrsno napisan.

Intervju

Intervju je razgovor između kandidata za posao i poslodavca u kojem poslodavac nizom pitanja koja postavlja kandidatu pokušava prosuditi koliko je prikladan za posao. Poslodavac pritom vrednuje kandidatove odgovore i način ponašanja prilikom intervjua. U intervjuu će poslodavac od vas doznati štošta o vašem školovanju i kvalifikacijama za posao, prethodnom radnom iskustvu, interesima i načinu provođenja slobodnog vremena, o vašim željama i ambicijama. S druge strane, za vas je intervju pravi trenutak da doznate više o poslu za koji se natječete i o organizaciji koja posao nudi. Intervju obično traje 30-40 minuta. Za njega se morate dobro pripremiti, kako bi vam bio što ugodniji i kako bi rezultati bili što bolji.

Razmislite o intervjuu

Prije intervjua potrebno je razmisliti o tomu što želite reći, što sakriti, a što saznati. Dobro razmislite o svojim vrlinama i odaberite nekoliko svojih uspjeha, iskustava ili osobina (kao što su, na primjer, polet ili marljivost) koji vas izdvajaju od ostalih kandidata i koje biste željeli naglasiti. Na intervjuu pazite da na postavljena pitanja odgovorite tako da istaknete svoje vrline. Ako vam pitanja to ne omoguće, vrline istaknite na kraju intervjua. Što biste željeli prikriti? Ukoliko želite prikriti neke svoje karakteristike (kao što može biti dob ili nedostatak iskustva), razmislite unaprijed kako ćete odgovoriti na takva pitanja. Na kraju, razmislite i o tomu što biste vi željeli znati o poslu i organizaciji, a niste to mogli saznati iz izvora koji su vam bili dostupni. Intervju je dvosmjerni razgovor u kojem i vi možete postaviti pitanja o poslu ili organizaciji. Pitanja koja vas zanimaju osmislite unaprijed, kako biste ih mogli postaviti tijekom intervjua.

Vodite računa o detaljima

I na izgled nevažni detalji mogu vas stajati posla za koji se natječete. Odjenite se uredno, ne prenapadno. Na intervju ponesite notes i olovku (da možete zapisati sve potrebne informacije – npr. podatke o organizaciji i poslu, kada se i komu morate javiti na dodatni razgovor), kopiju životopisa te preporuke i adrese nekih mentora i suradnika. Zgodno je ako možete ponijeti neke svoje radove, to ostavlja dobru sliku o vama.

Kako se ponašati na intervjuu

Prvi dojam o vama stvara se odmah, u prvim minutama razgovora. Potrudite se da upravo tada izgledate kako biste željeli. Nemojte zakasniti na intervju, to ostavlja vrlo loš dojam. Rukujte se prilikom upoznavanja i nastojte zapamtiti sugovornikovo ime. Tijekom razgovora budite ljubazni i pristojni, gledajte sugovornika u oči. Budite samosvjesni i sigurni u sebe. Budite kooperativni i susretljivi, na pitanja odgovarajte brzo, sigurno i spremno. Nemojte žvakati žvakaću gumu i nemojte pušiti!

Vježbajte intervju

Kako biste uvježbali ponašanje na intervjuu, obucite odjeću koju ćete imati na intervjuu, skupite sve što ćete ponijeti na intervju, zamolite prijatelja da vas intervjuira. Uvježbajte sve: ulazak u sobu, rukovanje, način sjedenja, odgovore na moguća pitanja. Dobro je ako se možete pritom snimiti videokamerom, jer tako možete vidjeti u čemu griješite i što biste u nastupu trebali promijeniti. To će vam omogućiti da se na pravom intervjuu lakše snađete i da se osjećate ugodnije. Kako su prvi intervjui najteži, ima ljudi koji odlaze na intervjue za posao samo da bi se upoznali s tom situacijom i vidjeli kako ona izgleda. To im ulijeva sigurnost na prvom pravom ozbiljnom intervjuu za posao.

Pitanja koja se najčešće postavljaju na intervjuu

Recite nešto o sebi! Nemojte se upuštati u životopis, nego iznesite samo vrline koje ste unaprijed odabrali.

Kojim biste se pridjevima opisali? Upotrijebite samo pozitivne pridjeve i za svaki dobro osmislite primjer kojim ćete ga oslikati ako bude potrebno.

U čemu ste najbolji? Odaberite neku osobinu koja je vezana za rad i učenje! "Dobar sam u kontaktu s ljudima", "Lako prodajem svaku robu", "Uspješno rješavam probleme", "Brzo učim", "Pouzdan sam – kad kažem da ću nešto napraviti, to će sigurno biti tako."

A koje su vaše loše strane? Dobro smislite odgovor; nemojte navesti kao svoju lošu stranu onu karakteristiku koja je bitna za ovaj posao ili onu koja omogućuje napredak u svakom poslu.

Koje ste predmete najviše voljeli u školi? Zašto? Pokažite da su vaši interesi već duže formirani i da idu u smjeru posla za koji se natječete.

Kakve su vaše ocjene? Zašto su tako loše? Ako nemate izvrsne ocjene, budite spremni da date objašnjenje što je tomu razlog: istaknite razloge za koje se vidi da su odavno prošli ili da nisu važni za posao za koji se natječete.

Koja vam ostvarena priznanja čine najviše zadovoljstva? Odaberite ona na koja ste najviše ponosni, koja stvaraju željeni dojam o vama i koja vam omogućuju da istaknete svoje dobre strane.

Jeste li se ikad suočili s većim problemom koji ste morali riješiti? Kako vam je to išlo? Ovakva se pitanja postavljaju da bi se mogla ocijeniti vaša snalažljivost u novonastalim situacijama. Opis rješavanja problema sigurno će više zainteresirati poslodavca od samog problem.

Koje su vaše aktivnosti izvan posla? Čime se još bavite? Budite odmjereni: široki interesi i aktivnosti mogu ostaviti dojam da nećete imati mnogo vremena za posao. Zato je bolje da spomenete manji broj interesa koji oblikuju zaokruženu cjelinu.

Što ste nedavno pročitali? A koje ste filmove gledali? Pitanje je postavljeno da bi se ocijenila vaša opća kultura. Zato nije loše da prije intervjua pročitate pokoju knjigu i pogledate neki film, kako biste o njima mogli razgovarati.

Gdje vidite sebe za pet godina? Ovakvo pitanje postavit će vam kako bi uvidjeli da li vi sami kreirate svoje prilike ili puštate da se stvari jednostavno dogode. Što god odgovorili, možete reći da znate da će se vaše želje možda s vremenom promijeniti, no da zasad…

Koji je vaš idealni posao? Prema čemu procjenjujete koja vam se organizacija sviđa? Ova se pitanja postavljaju kako bi lakše procijenili koliko aktivno tražite posao i što vas u poslu najviše zanima.

Zašto biste željeli raditi za nas? Navedite barem dva do tri razloga koja možete obrazložiti. Neka to ne budu samo materijalni razlozi, nego i oni koji pokazuju vaš interes za usavršavanjem.

Zašto mislite da ste dovoljno kvalificirani za ovaj posao? Zašto da odaberemo vas između svih ostalih kandidata? Ovo pitanje može vam se učiniti kao napad. Iskoristite ga da istaknete svoje najbolje strane i upozorite na ono što vas razlikuje od ostalih kandidata.

Što znate o našoj organizaciji? Pokažite koliko ste zainteresirani za posao: onaj tko je jako zainteresiran vjerojatno je pročitao više literature i razgovarao s više ljudi.

Jeste li ikad bili otpušteni s posla? Zašto? Budite iskreni i nemojte blatiti bivšeg šefa. Ako je razlog otpuštanja bila vaša pogreška, pokušajte objasniti da ste se promijenili i da ste naučili ispraviti tu pogrešku.

S kojom biste plaćom bili zadovoljni? Prije intervjua dobro istražite situaciju: postojeće raspone plaća za poslove vaše klasifikacije, mogućnosti poslodavca i povlastice radnog mjesta. U skladu s tim izrazite svoje očekivanje, bolje u vidu raspona nego fiksne vrijednosti.

Imate li kakvih pitanja? Sada je došao vaš trenutak da saznate sve što vas zanima o poslu i o organizaciji. Pitajte slobodno i otvoreno, no nemojte pretjerivati!

Ne zaboravite!

Priprema

- raspitajte se o organizaciji koja raspisuje natječaj
- naučite i o poslu za koji se prijavljujete
- razmotrite svoje kvalifikacije za posao
- proučite još jednom svoj životopis
- pripremite odgovore na pitanja o sebi
- vježbajte intervju sa prijateljem

Kako izgledati

- budite uredni i čisti
- obucite se pristojno
- nemojte žvakati žvakaću gumu niti pušiti

Što ponijeti na intervju

- osobne isprave
- notes i olovku
- životopis
- adrese i preporuke mentora i suradnika
- neki od svojih prijašnjih radova

Na intervjuu

- dođite na intervju prije dogovorenog vremena
- naučite ime sugovornika i rukujte se s njim
- govorite književnim jezikom
- na pitanja odgovarajte kratko
- odgovarajte brzo, sigurno i spremno
- surađujte i budite susretljivi
- pitajte o poslu i organizaciji
- zahvalite sugovorniku

Pri testiranju

- dobro slušajte upute
- svako pitanje pažljivo pročitajte
- pišite čitko i uredno
- pazite na vrijeme
- ne pokušavajte prepisivati