Računalni programer

Računala su postala sastavni dio našeg života. Ona obrađuju podatke, pohranjuju informacije kojima raspolažemo, vode i nadziru proizvodnju, olakšavaju komunikaciju među ljudima. No računala rade samo uz odgovarajuće programe – nizove naredbi koje logičkim slijedom opisuju korake koje računalo mora izvršiti. Takve programe pišu računalni programeri. Zamislite da želite postati računalnim programerom! Imate li potrebne osobine koje će vam omogućiti da uspješno pišete kompjutorske programe? Pokušajte to saznati odgovarajući na postavljena pitanja!

Računalni programeri rade s informacijama, najčešće s nizovima brojčanih podataka.

- Volite li brojčane igre i zadatke? ·Bavite li se radije podacima nego stvarima ili ljudima?
- Pamtite li povijesne datume, telefonske brojeve, rođendane svojih prijatelja?
- Nalazite li lako potrebnu informaciju u nekom rječniku ili telefonskom imeniku?

Programeri često rješavaju probleme koji traže logično mišljenje i kreativno rješenje.

- Volite li zagonetke i rebuse?
- Igrate li rado misaone igre poput šaha?
-
Jeste li uspješni u rješavanju matematičkih problema?
- Jeste li postigli dobar rezultat na nekom testu inteligencije?

Računalni su programi dugi nizovi detaljnih i preciznih naredbi. Pisanje takvih programa zahtijeva strpljenje, ustrajnost i točnost u radu.

- Jeste li voljeli igre strpljenja, npr. takve u kojima se puno dijelova slaže u cjelinu?
- Nosite li se lako s dugotrajnim zadacima? Čitate li bez poteškoća debele knjige?
- Tragate li uporno za rješenjem i onda kada vam ne polazi za rukom da ga nađete?

Računalni programeri često rade timski, pa je smisao za komunikaciju bitan u radu.

- Raspravljate li često sa svojim znancima o složenim stvarima?
- Uspijevate li lako objasniti što mislite? Znate li davati jasne upute?
- Možete li pažljivo, strpljivo i s razumijevanjem slušati sugovornike?
- Možete li bez velikog uzrujavanja podnositi tuđe propuste?

Programiranje je naporno, ali vrsni i marljivi programeri danas mogu dobro zaraditi.

- Jeste li spremni predano raditi ako možete dobro zaraditi?
- Ubrajate li se među ljude kojima nije cilj da se s malo truda na brzinu obogate?

 

Medicinska sestra

Vjerojatno ste već upoznali sestrinsku skrb u nekoj bolnici, dijagnostičkom centru ili ambulanti. Unatoč tomu, vaše poznavanje složenog posla medicinske sestre može biti površno. Pokušajte provjeriti imate li možda smisla za ovo zanimanje! Ponovo su masnijim slovima otisnute neke značajke ovog zanimanja popraćene i pitanjima koja se odnose na poželjne osobine medicinske sestre. Pokušajte odgovoriti na postavljena pitanja. To vrijedi, dakako, i za muškarce. Iako se ovim zanimanjem pretežito bave žene, ima i muškaraca, medicinskih tehničara, koji uspješno i sa zadovoljstvom obavljaju ovaj odgovorni posao.

Medicinske sestre brinu se o ljudskom zdravlju. One moraju imati istinski interes za njegovo svestrano unapređenje.

- Brinete li se o svom zdravlju (zdrava prehrana, uredan život, posjeti zubaru itd.)?
- Znate li kako se treba zaštititi od zaraze?
- Upozoravate li znance na postupke koji su loši za njihovo zdravlje?
- Primjećujete li kad netko od vaših bližnjih pokazuje prve znakove bolesti?

Sestre se suočavaju s neugodnim prizorima i kriznim situacijama. Pritom moraju biti prisebne i smirene.

- Podnosite li bez nelagode pogled na ljudsku krv?
- Možete li bez gađenja promijeniti dječje pelene ili oprati čovjeka koji povraća?
- Biste li mogli smireno pomoći unesrećenom u automobilskoj nesreći?
- Biste li znali i mogli pomoći utopljeniku i primijeniti tehniku ‘usta na usta’?

Sestre pomažu ljudima kad im je najteže i kad oni mogu biti naporni.

- Možete li slušati znance koji se neprestano tuže?
- Posjećujete li bolesne prijatelje i rođake?
- Podnosite li prijatelje ili ukućane kad su razdražljivi i svadljivi?
- Držite li da je najvažnije od svega pomoći čovjeku u nevolji?

Sestre moraju razumjeti, poučavati i usmjeravati svoje pacijente.

- Uspostavljate li lako komunikaciju s različitim ljudima?
- Znate li davati jasne obavijesti, upute i naredbe?
- Znate li nešto odlučno narediti ljudima, ne pobuđujući pritom njihov otpor?

Sestre moraju pedantno bilježiti pacijentovo stanje i precizno provoditi upute koje su dobile. One ne smiju pogriješiti u vremenu primjene i dozi nekog lijeka.

- Jeste li uredni i pedantni u obavljanju svakodnevnih obveza?
- Držite li se uputa o upotrebi nekog proizvoda?
- Poštujete li prometne propise i upute?
- Jeste li najčešće poslušali upute i zahtjeve svojih nastavnika?

Sestre daju injekcije i primjenjuju druge medicinske postupke. Njihov posao traži spretnost, a može biti i naporan.

- Jeste li spretni u ručnim poslovima?
- Drže li vas općenito tjelesno spretnom osobom?
- Bavite li se nekim sportom, planinarenjem, plesom ili sličnom aktivnošću?

Sestre moraju poznavati osnove biologije, medicine i psihologije. One moraju stalno učiti i pratiti novosti u svojoj struci.

- Jeste li općenito radoznali?
- Pratite li znanstvene televizijske emisije ili popularne znanstvene članke?
- Tražite li povremeno informacije u rječnicima i enciklopedijama?

 

Automehaničar

Golem broj automobila koji preplavljuje naše ceste treba redovito održavati i popravljati. To rade automehaničari – pripadnici zanimanja za koje se odlučuje velik broj mladih ljudi. Uglavnom muškaraca, premda nema pravog razloga zašto se tim zanimanjem ne bi mogle baviti i žene. U nastavku su navedene neke značajke ovog zanimanja i pitanja koja se odnose na poželjne osobine automehaničara. Provjerite imate li smisla za ovo zanimanje!

Automehaničari održavaju i popravljaju automobile.

- Jesu li vas oduvijek privlačili automobili?
- Pratite li automobilske utrke?
- Zanimaju li vas različiti strojevi i način njihova rada?

Automehaničari rade rukama, služeći se brzo i vješto različitim alatom kako bi rastavili i potom sastavili dijelove automobila.

- Volite li raditi rukama?
- Jeste li spretni u ručnim poslovima i upotrebi alata?
- Popravljate li sami jednostavnije kvarove na kućanskim aparatima?

Automehaničari rade stojeći i čučeći, uspravni i sagnuti, oni se zavlače pod automobile, podižu terete i povremeno primjenjuju snagu pri rukovanju alatom.

- Volite li fizičku aktivnost?
- Jeste li tjelesno spretni i izdržljivi?
- Bavite li se sportom, planinarenjem, plesom ili sličnom aktivnošću?

Kada je auto pokvaren, prvo treba riješiti problem – ustanoviti u čemu je kvar.

- Privlače li vas zagonetke i rebusi?
- Možete li ih rješavati sustavno i logički?
- Jeste li ustrajni u traženju rješenja sve dok ga ne nađete?

Automehaničari povremeno trebaju podatke iz tehničkih priručnika.

- Jeste li se lako i redovito služili školskim udžbenicima?
- Razumijete li informacije prikazane u tablicama ili dijagramima?
- Možete li na osnovi slike u knjizi predočiti trodimenzionalni predmet u stvarnosti?

Automehaničari uglavnom rade sami, suočeni s automobilom koji treba popraviti.

- Volite li raditi sami, vlastitim tempom?
- Donosite li lako samostalne procjene i odluke?
- Jeste li općenito samopouzdani?