Upoznajte sebe

Jeste li razmislili o zanimanjima računalnog programera, medicinske sestre i automehaničara? Na pitanja u tim primjerima mogli ste odgovoriti jedino ako poznajete sebe. Jedino ako zaista poznajete sebe, vaši odgovori imaju smisla. Poznavati sebe znači poznavati svoje osobine, u prvom redu one koje su u vezi s obavljanjem raznih poslova. Pitanja na koja ste odgovarali u gornjim primjerima odnose se na tri vrste čovjekovih osobina. Te tri vrste osobina, koje su važne za prilagodbu zanimanju, jesu vrijednosti, interesi i sposobnosti.

Upoznati sebe, dakle, znači upoznati svoje vrijednosti, interese i sposobnosti. Nije to nimalo lagan zadatak, ali iskrena prosudba vlastitih osobina nužan je korak prema uspješnom odabiru zanimanja. Pri tomu se nemojte osloniti isključivo na svoje prosudbe. Razgovarajte i sa znancima i saznajte kako oni sude o vama i tako upotpunite sliku o sebi. Naposljetku, za pomoć se možete obratiti psiholozima i drugim stručnjacima za profesionalnu orijentaciju. Na temelju psihologijskih testova i sustavnog razgovora s vama, oni vam mogu pomoći da potpunije spoznate svoje sklonosti i mogućnosti.

Vrijednosti

Držite li da je najvažnije od svega pomoći čovjeku u nevolji? Jeste li spremni predano raditi ako možete dobro zaraditi? Ova dva pitanja, koja ste mogli pročitati, odnose se na vaša vrijednosna usmjerenja. Vrijednosti su temeljni ciljevi koje pojedinac želi ostvariti u svom životu. Neki ljudi vrednuju i žele bogatstvo, drugi cijene moć i utjecaj na druge ljude, trećima je važno da ispune život nekim društveno vrijednim ciljem, kao što je pomaganje drugim ljudima. Prvi će možda nastojati uspjeti kao poduzetnici, drugi će poželjeti da budu ravnatelji ili možda carinici, a treći bi mogli naći najviše zadovoljstva u poslu socijalnog radnika ili možda savjetovatelja. Ima i drugih ciljeva u životu: biti fizički aktivan i provesti uzbudljiv život, posvetiti se intelektualnom stvaralaštvu, estetskom ugođaju, smirenom religijskom životu. Temeljni ciljevi nekog pojedinca nisu uvijek razvidni, ali se u načelu iskazuju u njegovim stavovima i ponašanju. Jasan i iskren uvid u vlastite vrijednosti omogućuje zreliji izbor zanimanja i konačnog posla što će ga pojedinac obavljati. Razmislite stoga o svojim životnim ciljevima, odredite svoju vrijednosnu hijerarhiju i vodite o njoj računa kad birate svoje zanimanje.

Interesi

Volite li brojčane igre i zadatke? Bavite li se radije podacima nego stvarima ili ljudima? Zanimaju li vas različiti strojevi i način njihova rada? Odgovori na ovakva pitanja odražavaju vaše interese. Interesi su trajnija zanimanja pojedinca za određene aktivnosti. Oni mogu biti različiti, ali se najčešće razvrstavaju prema sadržaju. Tako možemo govoriti o interesima za tehniku i strojeve, prirodne znanosti, društvene znanosti, književnost, likovnu umjetnost, ekonomiju, poslovne aktivnosti itd. Na još širem planu može se uočiti da se neki ljudi pretežno zanimaju za intelektualne aktivnosti, a drugi za tjelesne i praktične aktivnost; neki za stvari, drugi za ljude. Nema nikakve sumnje u to da različita zanimanja ne pružaju jednake mogućnosti za zadovoljenje pojedinih interesa. Čovjek čiji su interesi usmjereni prema glazbi i glazbenom stvaralaštvu neće biti najsretniji ako svoj radni vijek provede kao liječnik ili inženjer. Zato ima pojedinaca koji se bave glazbom kao trajnim zanimanjem, iako su prethodno završili, primjerice, dugotrajan i zahtjevan medicinski fakultet. Praksa pokazuje da poduzetniji ljudi, prije ili kasnije, nastoje ući u ono zanimanje koje je u skladu s njihovim interesima. Ali zašto to učiniti naknadno, nakon nepotrebnog iskustva s promašenim zanimanjem za koje pojedinac nema pravog interesa? Bolje je odmah odabrati zanimanje u kojem čovjek može obavljati aktivnosti koje ga zaista zanimaju. I sam izraz “zanimanje” podsjeća nas na to da bi se čovjek trebao baviti upravo onim što ga zanima. A da bi to mogao i ostvariti, mora dobro upoznati svoje interese. Razmislite stoga o svim stvarima i aktivnostima koje vas zanimaju, popišite ih, svrstajte u srodne skupine i ustanovite vaše dominantne interese.

Sposobnosti

Jeste li uspješni u rješavanju matematičkih problema? Uspijevate li lako objasniti svoje misli? Jeste li spretni u ručnim poslovima? To su pitanja koja se odnose na vaše sposobnosti. Interes za odabrano zanimanje nije dovoljan za uspjeh u radu. Uspjeh u poslu ovisi i o sposobnostima nekog pojedinca, a ove ne moraju biti sukladne njegovim interesima. Sposobnosti su temeljne čovjekove osobine. One određuju pojedinčev domet u nekoj aktivnosti. Sposobnosti mogu biti intelektualne (npr. sposobnost rasuđivanja, rječitost, sposobnost pamćenja, brzina zamjećivanja), motoričke (npr. brzina reagiranja, tjelesna snaga, ručna spretnost) ili senzorne (npr. oštrina vida, taktilna osjetljivost). Svako zanimanje traži svoj sklop sposobnosti. Posjeduje li pojedinac poželjan sklop sposobnosti – onaj koji je u skladu s odabranim zanimanjem – lakše će, brže i temeljitije usvojiti potrebne radne vještine, a konačna razina njegove uspješnosti u poslu bit će veća. Nužno je stoga pri odabiru zanimanja uzeti u obzir vlastite sposobnosti. Što su one usklađenije s osobinama koje zanimanje zahtijeva, to je veća vjerojatnost da će pojedinac uz manje napora postizati veći radni učinak, imati manje nezgoda na radu i da će, radeći posao koji mu lakše polazi od ruke, općenito biti zadovoljniji. Proučite dobro svoje sposobnosti! Usporedite se sa svojim znancima i prosudite svoje prednosti i nedostatke! Vaš dosadašnji uspjeh u školi, lakoća kojom udovoljavate različitim školskim zadacima, uspjeh u sportskim i drugim aktivnostima mogu vam pomoći da prosudite svoje domete i ograničenja. Upoznati sebe, dakle, znači upoznati svoje vrijednosti, interese i sposobnosti. Nije to nimalo lagan zadatak, ali iskrena prosudba vlastitih osobina nužan je korak prema uspješnom odabiru zanimanja. Pri tomu se nemojte osloniti isključivo na svoje prosudbe. Razgovarajte i sa znancima i saznajte kako oni sude o vama i tako upotpunite sliku o sebi. Naposljetku, za pomoć se možete obratiti psiholozima i drugim stručnjacima za profesionalnu orijentaciju. Na temelju psihologijskih testova i sustavnog razgovora s vama, oni vam mogu pomoći da potpunije spoznate svoje sklonosti i mogućnosti.