Upoznajte svijet rada

Pojedinac suočen s odabirom zanimanja, osim što mora dobro poznavati sebe, mora temeljito upoznavati i “svijet rada”. Poznavati svijet rada znači poznavati različita zanimanja, njihove glavne značajke i zahtjeve, uvjete i perspektive zaposlenja itd. Mnogi ljudi koji misle da poznaju razna zanimanja često nisu svjesni toga koliko njihovo znanje može biti površno i nepotpuno.  

Svijet rada je opsežan, praktički nepregledan i podložan stalnim promjenama. Postoje tisuće raznovrsnih poslova koje ljudi mogu obavljati. Osim što su mnogobrojni, poslovi se i mijenjaju. Znanstveni i tehnološki razvoj stalno mijenja zanimanja: neki poslovi nestaju, a drugi nastaju. Zato upoznati svijet rada nije ni lagan ni kratkotrajan zadatak.

Svijet rada počeli smo upoznavati već u djetinjstvu. Vrlo smo rano naučili da ljudi obavljaju različite poslove. Od roditelja i znanaca, u školi i iz knjiga, postupno smo učili i širili spoznaje o različitim zanimanjima. U zemljama naprednijih obrazovnih sustava u školama se organiziraju multimedijski programi profesionalnog informiranja. Svrha im je da učenike sustavno i što potpunije upoznaju sa zanimanjima i njihovim značajkama. Vrlo važan izvor informacija o svijetu rada jesu i specijalizirane publikacije o zanimanjima. Internet je također postao medij za prezentiranje takvih informacija.    

Pojedinac ne može temeljito upoznati sva moguća zanimanja. Zato se treba usmjeriti na ona zanimanja koja ga najviše zanimanju i njih treba potpunije razmotriti. No koje su to značajke zanimanja na koje treba obratiti pozornost? Za većinu ljudi zadovoljstvo u poslu ovisi o usklađenosti njihovih osobina s karakteristikama posla. Navodimo neke ključne značajke o kojima treba voditi računa pri odabiru posla.

Opis poslova

Za mnoge ljude najvažniji je sadržaj radnih aktivnosti koje će obavljati u nekom zanimanju. Zato je potrebno proučiti opis tipičnih poslova u zanimanju koja istražujemo. Uključuje li zanimanje pretežno rad sa stvarima, ljudima, podacima ili idejama? Kakvi su tipični radni zadaci? Jesu li zadani ili slobodniji? Jesu li doista u skladu s mojim interesima? Pružaju li dovoljno mogućnosti da u njima iskažem svoje sklonosti i mogućnosti?

Radni uvjeti

Radne aktivnosti obavljaju se u različitim fizikalnim, socijalnim i organizacijskim okolnostima. Frizeri rade u zatvorenom prostoru, ratari na otvorenom. Ljevači su izloženi visokim temperaturama, ribari vjetru i vlazi, mehaničari ispušnim plinovima i buci motora. Šalterski službenici sjede, poštonoše uglavnom hodaju; trgovački putnici mnogo putuju, mornari su mjesecima odvojeni od obitelji. Urari rade posve sami, zidari uglavnom u timu. Dobro proučite radne uvjete u zanimanjima koja vas interesiraju i prosudite jesu li vam poželjni ili barem prihvatljivi.

Poželjne osobine

Kovač treba tjelesnu snagu i izdržljivost, mišićnu osjetljivost, ručnu spretnost, dobro razlikovanje boja, sposobnost brze procjene protega i oblika. Urar ne treba tjelesnu snagu i izdržljivost, ali treba mirnu ruku, spretne prste, dobar vid na blizinu, opipnu osjetljivost itd. Neka zanimanja zahtijevaju dobru sposobnost rasuđivanja, druga lakoću izražavanja i smisao za ljudsku komunikaciju, treća matematičke sposobnosti ili umjetničku nadarenost. Dobro proučite kakve osobine traže zanimanja koja vas privlače i iskreno prosudite imate li takve osobine.

Potrebno obrazovanje

Neka zanimanja traže samo kratku izobrazbu na poslu, neka trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u određenoj struci, a neka završen fakultet pa i poslijediplomski studij. Uz to, mnoga zanimanja traže i stalno učenje i usavršavanje tijekom čitavog radnog vijeka. Ustanovite koliko školovanja i učenja traži vaše željeno zanimanje! Ukoliko se radi o dužem školovanju, iskreno procijenite svoje mogućnosti. Imate li potrebne sposobnosti i motivaciju (želju i volju) za duže učenje? Imate li materijalne mogućnosti za predviđeno školovanje?

Mogućnosti zaposlenja i vjerojatni prihodi

Za većinu ljudi zaposlenje je glavni, a mnogima i jedini, izvor prihoda za život. Zato prije odabira zanimanja treba uzeti u obzir mogućnosti zaposlenja u pojedinim zanimanjima. Traže li se danas ljudi sa zanimanjem koje vas interesira? Gdje se mogu zaposliti? Što se očekuje u skoroj budućnosti? Osim što su nejednake u različitim zanimanjima, mogućnosti zaposlenja mijenjaju se i pod utjecajem znanstvenog i tehnološkog razvitka, ekonomskih prilika i gospodarske politike. Pod utjecajem ovih faktora i prosječne zarade u različitim zanimanjima mogu se razlikovati. Zato saznajte podatke o tipičnim zaradama! Kakve su plaće na tipičnim poslovima vašeg zanimanja? Ima li mogućnosti za dodatnu zaradu?