Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti

Opis poslova

    Voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiraju, nadziru i vode programe sportske rekreacije. Zapošljavaju se u centrima za rekreaciju, zdravstveno-turističkim objektima (toplice), odmaralištima (kampovi, hoteli), naseljima i poduzećima koja imaju svoju službu za rekreaciju.
    Njihov posao počinje istraživanjem potreba specifičnog dijela populacije (stari ljudi, invalidi, djeca, radni ljudi). Nakon toga osmišljavaju prikladne programe sportske rekreacije i nude ih mogućim korisnicima. Smisao je tih programa poboljšanje općeg psihofizičkog zdravlja ljudi stvaranjem pozitivnih životnih navika (kvalitetno provođenje slobodnog vremena, poboljšanje tjelesne kondicije).
    U turističkim centrima i objektima voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti osmišljavaju sadržaje aktivnog odmora (npr. gimnastika, momčadski sportovi, društvene igre), pridonoseći poboljšanju turističke ponude. U suradnji sa zdravstvenim osobljem u zdravstveno-turističkim centrima planiraju i primjenjuju programe medicinski programiranog aktivnog odmora. Programi su namijenjeni osobama s nekim zdravstvenim poteškoćama, npr. sustava za kretanje (artroze, sportske ozljede, reumatoidne poteškoće), krvožilnog i dišnog sustava (alergije, astme, smanjeni imunitet). Osim što vode sportske aktivnosti (bazeni, trim kabineti), voditelji sportske rekreacije organiziraju šetnje, izlete, društvene igre i predavanja.
    No posao voditelja sportske rekreacije ne sastoji se samo u planiranju i provedbi programa sportskih aktivnosti. Oni moraju osigurati prostorije i terene za vježbanje, uskladiti termine tako da odgovaraju većini korisnika, nabaviti potrebne rekvizite (lopte, strunjače, sprave za vježbanje). Moraju osmisliti i zanimljiv način ponude svojih usluga koji će zainteresirati korisnike. Velik dio poslova koji obavljaju voditelji sportske rekreacije odnosi se, dakle, na organizaciju i promociju vlastitih programa.

Radni uvjeti

    Osnovno obilježje rada voditelja sportske rekreacije jest da rade onda kad većina drugih ljudi ne radi. Naime, kako se radi o aktivnostima slobodnog vremena djece i odraslih, te se aktivnosti moraju odvijati upravo u njihovo slobodno vrijeme, tj. u večernjim satima, vikendom, za godišnjih odmora i školskih praznika. Međutim, nemaju svi poslovi voditelja sportske rekreacije sezonski karakter, kao npr. škola skijanja ili plivanja. Zaposleni u centrima za rekreaciju rade u smjenama, jer su takvi centri (npr. fitness centar) otvoreni za korisnike cijeloga dana cijele godine.
    O vrsti sportske aktivnosti koju vode ovisi hoće li provoditi program na otvorenom ili u zatvorenim prostorima. Na otvorenom rade učitelji skijanja, jahanja i golfa, dok u zatvorenom rade npr. voditelji fitnessa, bowlinga i većinom aerobike. Međutim, ovisno o vremenskim uvjetima i prostoru koji im je na rhtmolaganju, sportovi poput košarke, odbojke, nogometa, tenisa i plivanja mogu se odvijati na postojećim ili improviziranim terenima – kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Oprema koju rabe voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti također ovisi o vrsti sportske aktivnosti koju vode. Tako voditelji grupe koja se rekreativno bavi biciklizmom moraju imati bicikl, a učitelji skijanja kompletnu skijašku opremu.

Poželjne osobine

    Osobe koje biraju ovo zanimanje moraju biti zdrave i u dobroj tjelesnoj kondiciji. Moraju dobro poznavati razne sportove, posebno one za koje su se opredijelili u svom radu (npr. voditelji fitnessa, aerobika). Za uspjeh u poslu nužna je sklonost radu s ljudima, što podrazumijeva razvijene komunikacijske vještine i prikladan pedagoški pristup, posebno u radu s djecom i invalidima. Oni moraju stalno motivirati polaznike da nastave s rekreacijom za koju su se odlučili. Voditelji sportskih aktivnosti koje se odvijaju uz glazbu (ritmika, aerobike, gimnastika) moraju imati smisla za ritam i glazbu. Zaposleni u turističkim i zdravstveno-turističkim centrima moraju dobro poznavati barem jedan svjetski jezik, kako bi mogli uspješno raditi sa stranim gostima.
    Uspješno obavljanje već spomenutih poslova, koji se ne odnose na samu provedbu programa sportske rekreacije, zahtijeva razvijene organizacijske sposobnosti i poznavanje osnova tržišne ekonomije i marketinga. Osim toga, voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti trebali bi biti spremni na dodatno učenje i usavršavanje (više stranih jezika, specijalistički seminari), jer će im to omogućiti bolji uspjeh u pronalaženju i dobivanju posla na izrazito konkurentskom tržištu ove uslužne djelatnosti.

Osposobljavanje

    Voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti školuju se na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu (program Zagrebačkog sveučilišta provodi se još u Osijeku i Splitu). Nakon dvogodišnjeg školovanja (četiri semestra) mogu završiti školovanje i steći naslov višeg sportskog trenera rekreacije. Ukoliko se odluče za četverogodišnje školovanje (8 semestara), steći će naslov profesora fizičke kulture. Studenti na trećoj godini studija biraju željeni smjer na užem području primijenjene kineziologije. Profesori fizičke kulture – smjera sportske rekreacije, osim kao voditelji sportske rekreacije, zapošljavaju se i kao nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture na svim stupnjevima obrazovanja (od predškolskog do sveučilišnog).
    Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu nudi mogućnost poslijediplomskog znanstvenog i stručnog usavršavanja. Jedan od postojeća tri programa stručnog usavršavanja jest i poslijediplomski specijalistički studij iz kineziološke rekreacije.

Bliska zanimanja

    Zanimanje voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti složeno je i zahtijeva širok rhtmon vještina, sposobnosti i specifičnih znanja. Stoga ima i mnogo zanimanja koja su na neki način slična ovom; međutim, teško je izdvojiti ono najsličnije. Primjerice, prema zahtjevu za tjelesnim zdravljem, dobrom fizičkom kondicijom i poznavanju sportova, slično je zanimanje sportskog trenera. No ciljevi sportskog trenera i voditelja rekreacijskih sportskih aktivnosti potpuno su različiti, pa se stoga razlikuje i način vođenja grupe. Sportski treneri orijentirani su na postizanje što boljih rezultata i pripremu kandidata za sportska natjecanja, dok voditelji sportsko-rekreacijskih aktivnosti rade na podizanju zdravlja i boljem osmišljavanju slobodnog vremena.