Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Farmaceutski pomoćnici

Opis poslova

    Farmaceutski su pomoćnici radnici različitih struka koji rade u farmaceutskoj proizvodnji na poslovima manje ili veće složenosti, ovisno o stupnju stručne spreme. Tako polukvalificirani radnici rade kao poslužitelji strojeva i uređaja, a kvalificirani radnici kao rukovatelji strojevima i uređajima.
    Poslužitelji strojeva obavljaju poslove pripremanja proizvodnje različitih farmaceutskih oblika te izvode jednostavnije proizvodne operacije i postupke. Rad započinju primanjem uputa za rad, prema potrebi čiste stroj te dopremaju i pripremaju farmaceutske sirovine za proizvodnju injekcija, otopina, tableta i drugih farmaceutskih proizvoda. Gotovi se proizvodi šaržiraju i pakiraju u pripremljenu ambalažu, koju je farmaceutski pomoćnik očistio, osušio i sterilizirao prema propisima. Farmaceutski pomoćnik radi i na pripremi injekcija za proizvodnju, označuje ampule i na kraju vizualno nadgleda ispravnost ampula. U toku proizvodnje zadatak mu je da čisti i dezinficira pomoćna sredstva za rad, radne prostore i ambalažu. Prilikom rada postrojenja čisti oko strojeva i tamo gdje ne postoji opasnost od ozljeda.
    Zadaci rukovatelja strojevima i uređajima složeniji su od zadataka poslužitelja stroja i obuhvaćaju kontrolu i pripremu za proizvodnju farmaceutskih proizvoda te izvođenje dijela proizvodnih postupaka. Rad započinje kontrolom ispravnosti strojeva i pripremom strojeva i materijala za rad. Budući da radi u farmaceutskoj proizvodnji, koja se u pravilu odvija u zadanim mikrobiološkim uvjetima, potrebno je kontrolirati i čistoću postrojenja i sterilnost, i mikrobiološku čistoću sirovina i radnog prostora. Sirovine koje ulaze u proces treba pripremiti i izvagati. Kada su izvršene sve potrebne pripreme farmaceutski pomoćnik pokreće i izvodi farmaceutsko-tehnološke procese. Prilikom tehnološkog procesa održava tehnološke parametre na zadanoj razini. Tehnološki postupci obuhvaćaju homogeniziranje masti, granuliranje, usitnjavanje supstancija do razne finoće, doziranje u kontaktnu ambalažu, sterilno doziranje i zatvaranje suhih injekcija i sirupa, sterilizaciju, kapsuliranje i tabletiranje, zatvaranje i otpremanje gotovih proizvoda. Farmaceutski je pomoćnik odgovoran za kontrolu rada strojeva i opreme te kontinuirano praćenje kvalitete proizvoda. Prilikom proizvodnje uzima uzorke za kontrolu kakvoće proizvoda, a ukoliko vizualno uoči odstupanje od zadane kvalitete, farmaceutski pomoćnik izdvaja otpad. Posao farmaceutskog pomoćnika odgovoran je i zahtijeva visok stupanj pažnje prilikom izvođenja radnih zadataka. To vrijedi osobito u kontroli i odbacivanju neispravnih lijekova, jer takav lijek može u prodaji naškoditi pacijentima. Osim kontrole samog proizvoda, farmaceutski pomoćnik provodi i kontrolu ambalaže, jer svaki lijek mora imati ispravno otisnute kontrolne podatke.
    U farmaceutskoj proizvodnji radi se u sterilnim uvjetima ili uvjetima mikrobiološke čistoće, zbog čega se od radnika traži održavanje osobne tjelesne higijene i pranje dezinficirajućim sredstvima prije ulaska u proizvodni prostor. Prilikom boravka u proizvodnom prostoru obavezno je nošenje sterilne obuće i odjeće.

Radni uvjeti

    Farmaceutski pomoćnici zapošljavaju se u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Rade u zatvorenom prostoru u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili u sterilnim radnim uvjetima, u stojećem ili sjedećem položaju. Ritam rada određen je tehnološkim postupkom ili ritmom rada stroja. Prostorije u kojima se odvija rad umjetno su osvijetljene, a unutrašnji uvjeti ovise o zadanim mikroklimatskim parametrima. Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u dvije smjene, a iznimno u tri.

Poželjne osobine

    Farmaceutski pomoćnik radi poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Budući da je kontrola ispravnosti nekih proizvoda vizualna, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Važna je i svijest o vlastitoj odgovornosti, jer neispavan lijek koji dođe u prodaju može ugroziti korisnikovo zdravlje. Zbog sigurnosti i zdravlja potrošača, radna mjesta u farmaceutskoj proizvodnji okarakterizirana su kao mjesta s posebnim uvjetima rada te je propisano zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka. Od farmaceutskog se pomoćnika zahtijeva i urednost i održavanje vlastite higijene. U proizvodnji farmaceutskih proizvoda tehnologija stalno napreduje, uvode se novi strojevi i postavljaju različiti zahtjevi u pogledu sigurnosti i uvjeta rada, stoga je potrebno da farmaceutski pomoćnik pokazuje volju za učenjem i stalnim usavršavanjem.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova farmaceutskog pomoćnika treba postići drugi ili treći stupanj stručne spreme, bez obzira na struku. Izobrazba za rad u farmaceutskoj proizvodnji provodi se radom ili dodatnim usavršavanjem. Izobrazba obuhvaća znanja o osnovnim fizikalno-kemijskim svojstvima proizvoda, upoznavanje strojeva i osnova mehanike, elektrike i kemije te dijelom farmakologije. Posebno su važna znanja o radu u uvjetima mikrobiološke čistoće i sterilnim uvjetima.

Bliska zanimanja

    Posao farmaceutskog pomoćnika u farmaceutskoj industriji najsličniji je poslovima koji se odvijaju u prehrambenoj proizvodnji, i to na proizvodnim linijama, gdje se provodi i vizualna kontrola ispravnosti proizvoda.