Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Pogrebnici

Opis poslova

    Pogrebnici organiziraju ceremoniju sprovoda, pokopa i odavanja počasti umrlima na zahtjev rodbine umrlog, a u skladu s religioznim i kulturalnim običajima i posljednjim željama pokojnika. Pritom surađuju s naručiteljem pogreba, koji je redovito član uže pokojnikove obitelji, s komunalnim poduzećem koje vodi groblje te sa cvjećarima, klesarima i drugim obrtnicima čija je djelatnost povezana s uređenjem grobova. U kontaktu su sa svećenikom iz pokojnikove župe, odnosno s religijskim institucijama i dužnosnicima koji su povezani s vjeroispovijesti umrlog.
    Skrb pogrebnika za umrlog i njegovu obitelj započinje razgovorom s članom ožalošćene obitelji koji naručuje pogreb. Razgovorom se određuju sve važne pojedinosti, kako bi pružanje pogrebničke usluge bilo cjelovito i uz minimalno ometanje rodbine u njezinom žalovanju. Najprije se utvrđuje gdje će se tijelo preuzeti da bi se prevezlo do mrtvačnice: u kući ili u bolnici. Ako se odar postavlja u kući, organizira se prijevoz pokojnika od kuće do groblja na dan sprovoda. Pogrebnici u prigodni formular unose dogovorene obaveze i aktivnosti: u kakav će se lijes tijelo položiti na odru, kojim će cvjetnim ukrasima biti ukrašen odar i prostorija za posljednji ispraćaj, u kakvu će se urnu skupiti pepeo ako se provodi kremiranje. Pritom se služe katalozima s fotografijama cvjetnih aranžmana i vijenaca te izlošcima koji se nalaze u samom uredu.
    Imajući u vidu rhtmoložive termine pokopa ili kremiranja, koje dobivaju od uprave groblja, pogrebnici ugovaraju koja će se od ispraćajnih dvorana rabiti (ako ih ima više) i kada će biti posljednji ispraćaj te hoće li pritom svirati limena glazba, glazba sa zvučnika sa zbornom pratnjom ili bez nje. Osim aktivnosti vezanih uz groblje, pogrebnici ugovaraju i preuzimaju obaveze koje se tiču odnosa obitelji umrlog i javnosti – tiskaju osmrtnice i distribuiraju ih te objavljuju obavijesti o smrti u novinama. U kontaktu sa svećenikom pokojnikove župe pogrebnici se dogovaraju o njegovoj službi u crkvi na groblju i tokom pogreba te o terminu mise zadušnice. Ako se pokapa vojna osoba, pogrebnici u suradnji s vojnim vlastima ugovaraju prisutnost počasne postrojbe, a ako je riječ o pogrebu veoma važnih osoba, u rhtmored pogreba i mise zadušnice uključuju i oproštajne govore.
    Zbog preuzimanja tijela preminulog i svih potrebnih predradnji za ukop pogrebnici traže od naručitelja sprovoda pismenu punomoć. Od naručitelja trebaju saznati i u kojem se dijelu groblja nalazi grob, ako već postoji, a ako ne postoji, posreduju u kupnji slobodnih grobnih mjesta prema ponudi uprave groblja. Za uređenje pokojnika pogrebnici preuzimaju odjeću u koju rodbina želi da pokojnik bude odjeven. Ukoliko je pokojnik ostavio za sobom pismenu ili usmenu uputu o provedbi sprovoda i ukopa, te posljednje želje pogrebnici nastoje u cijelosti poštovati. Od rodbine traže i sliku umrlog, ako se bude objavljivala u novinama ili ako će se od nje napraviti slika za nadgrobni spomenik. Ako je to pokojnikova želja, pogrebnici preuzimaju od rodbine i pokojnikove osobne uspomene koje je poželio da budu s njim kremirani, odnosno spaljeni u spalionici.
    Uz navedene poslove pogrebnici vode materijalno i financijsko knjigovodstvo i službenu korespondenciju sa svojim suradnicima i klijentima. Osim spomenutih, organiziraju i ostale prijevozne usluge, kao što je prijevoz posmrtnih ostataka građana koji se zakapaju u inozemstvu, u svojim domicilnim državama, prijevoz za ožalošćene, prijevoz cvijeća i vijenaca. Pogrebnici koji rade u javnom poduzeću koje vodi groblje otvaraju grobnicu na zahtjev pretpostavljenih ili iskapaju zemlju i pripremaju grob za ukop. Rukovode i procesom spaljivanja lijesa s posmrtnim ostacima u krematoriju te daju zaduženja radnicima koji nose križ i polažu lijes ili urnu.

Radni uvjeti

    Pogrebnici rade u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, a prema potrebi i vikendom i blagdanima. Stranke primaju u uredu ili su svojim vozilom na terenu i pozive primaju na mobilne telefone. U većim mjestima rade u timu sa vozačem pogrebnih kola i s administrativnim osobljem, koje također obavlja dio organizacijskih poslova. Pogrebnici su izloženi stresovima koji se odnose na striktno poštivanje dogovorenih termina, opremanje pokojnika koji su nastradali nesretnim slučajem uz značajna tjelesna oštećenja te na susrete sa ožalošćenim članovima obitelji.

Poželjne osobine

    Pogrebnici moraju imati razvijen osjećaj odgovornosti i organizacijske sposobnosti, jer je svaki propust u ceremoniji povezan s emocionalnom patnjom pokojniku najbližih. Sućutan odnos prema obitelji, takt i strpljivost nužni su u kontaktima s naručiteljem sprovoda. Kako su ti kontakti često zasićeni intenzivnim emocijama, pogrebnicima je nužna emocionalna smirenost. Poznavanje običaja pokapanja različitih vjera omogućuje pogrebniku da organizira pogrebe pokojnika različitih vjeroispovijedi. Poznavanje i praćenje zakonskih odredbi koji se odnose na sanitarno-tehničke uvjete pokopa, građevinskih propisa za izradbu grobnica, kao i praćenje trendova razvoja pogrebničkih usluga, važne se pretpostavke obogaćivanja njihove ponude.

Osposobljavanje

    Škola za pogrebnike ne postoji. Često se mlađi ljudi laćaju toga posla u skladu s obiteljskom tradicijom. Završena četverogodišnja upravna ili ekonomska škola svakako je dobrodošla jer olakšava vođenje knjigovodstva i kore-spondencije. Ukoliko pogrebnik vozi pogrebna kola, mora imati položen ispit za “B” kategoriju vozila.

Bliska zanimanja

    Pogrebnicima su bliska zanimanja organizatora drugih ceremonija, vezanih uz važne životne događaje.