Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Skretničari

Opis poslova

Skretničari    Skretničar je željeznički radnik koji rukuje skretnicama, tj. posebnim uređajima pomoću kojih su dva kolosijeka međusobno povezana tako da vlakovi mogu prelaziti s jednoga na drugi bez zaustavljanja.
    U kolodvorima s mehaničkim osiguranjem skretničar ručno postavlja skretnice i tako osigurava vozni put vlaka ili manevarskih vozila. Skretničar otključava skretnicu, dohvaća polugu i zamahom prebacuje skretnički uteg u položaj za namjeravanu vožnju (smjer ili skretanje) ili u redovit položaj, a zatim zaključava skretnicu. Obavještava prometnika vlakova o osiguranom putu vožnje, osobno ili fonogramom, a podatke o tomu zapisuje.
    U nekim kolodvorima skretničar rukuje ulazno-izlaznim signalima iz skretničarske kućice. Naredbu dobiva od prometnika vlakova, zatim postavlja signal u određeni položaj te zapisuje i obavještava prometnika vlakova o izvršenoj radnji. Skretničar održava i čisti signalne i skretničke svjetiljke priborom za čišćenje. Održava, čisti i podmazuje skretnice. Svaki nedostatak koji zapazi na skretnicama upisuje u posebnu knjigu. U kolodvorima s elektrorelejnim osiguranjem skretnice se postavljaju centralno, s jednog mjesta na kolodvoru, te nije potrebno ručno postavljanje skretnica. U manjim kolodvorima skretničar utovaruje i istovaruje robu i, prema potrebi, prodaje željezničke karte.

Radni uvjeti

    Poslovi skretničara obavljaju se uglavnom na otvorenom prostoru, uz kolosijeke, osim kada rade u skretničarskoj kućici. Izloženi su djelovanju svih klimatskih uvjeta, a povremeno buci i smanjenoj vidljivosti (noć, kiša, magla).
    Nakon 12 sati dnevnog rada slijedi 24 sata odmora, a nakon 12 sati noćnog rada imaju 48 sati odmora. Radi se nedjeljom i blagdanom, tjedni odmor može biti bilo koji dan u tjednu. Korištenje odmora tijekom smjene ovisi o stanju u prometu. U kolodvorima kroz koje prolazi veći broj vlakova, a skretnice se postavljaju ručno, neposredno na licu mjesta, skretničarima se 12 mjeseci rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja (beneficirani radni staž).

Poželjne osobine

    Za obavljanje poslova skretničara potrebna je zdravstvena sposobnost, koja se provjerava svake druge godine na liječničkim pregledima. Ispituje se i provjerava opće zdravstveno stanje te stanje osjetila sluha i vida s rhtmoznavanjem boja. Prije zaposlenja na ovim poslovima obavlja se pregled psihičkih sposobnosti i osobina. Njihova razina razvijenosti mora biti u granicama prosječnih sposobnosti. Prije svega, skretničari trebaju biti savjesne osobe koje se odgovorno odnose prema radnim zadacima.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Za obavljanje poslova skretničara potrebna je osnovna škola i osposobljavanje od 2,5 mjeseca za prometno-transportnog radnika. Stažiranje traje mjesec dana. Usmeni dio ispita polaže se iz signalno-prometnih propisa i propisa vagonske službe, a praktični na poslovima koje će kandidat obavljati.
    Skretničari se zapošljavaju na Hrvatskim željeznicama, gdje je za njih predviđeno oko 1800 radnih mjesta.

Bliska zanimanja

    Zanimanje slično skretničaru jest nadzorni skretničar, koji radi na kolodvoru s većim prometom. Provjerava položaj skretnica i čuva ključeve od skretnica. Osposobljavanje traje 15 dana, ali radnici prije toga moraju godinu dana raditi na poslovima skretničara. Na Hrvatskim željeznicama predviđeno je oko 150 radnih mjesta za nadzorne skretničare.