Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Pregledači vagona

Opis poslova

    Željeznički radnici koji pregledavaju i provjeravaju tehničku ispravnost vagona i vlakova, posebno sustava za kočenje u vlaku te tereta i pošiljki koje se prevoze vlakom, zovu se pregledači vagona. Svrha je njihova posla osiguravanje tehnički ispravnih i funkcionalnih vagona i vlakova, kako bi se željeznički promet odvijao što sigurnije.
    Pregledači vagona pregledavaju i utvrđuju tehničku ispravnost pojedinih vagona za korištenje u prometu. Pri pregledu osovinskog sklopa vagona pregledač vagona se saginje, udara čekićem po obruču kotača i na temelju dobivenog zvuka procjenjuje u kakvu je stanju taj obruč. Ako zvuk nije jasan nego je tup, znači da je obruč kotača labav te radnik isključuje vagon iz prometa. Osovinsko ležište pregledava tako da u sagnutom ili čučećem položaju nadlanicom ruke dodirne osovinsko ležište, kako bi ispitao stupanj njegove zagrijanosti.
    Pregledavanje stanja nosećih gibnjeva obavlja vizualno. Na isti način pregledava postolje vagona i okretno postolje te funkcioniranje vlačne i odbojne spreme. Za svaki dio vagona koji pregledava postoje propisani kriteriji za njihovu tehničku ispravnost, koje pregledač vagona mora dobro poznavati. U putničkim vagonima obavlja i vizualni pregled uređaja za osvjetljavanje vagona, uređaja za grijanje, klimatizaciju, ozvučenje, blokadu vrata i drugih uređaja. Kontrolira čistoću vagona te opskrbljenost vodom i sanitarnim materijalom. Na kraju mora provjeriti i sve natpise na vagonima. Osim pojedinačnih pregleda vagona, pregledač vagona mora provjeriti i tehničku ispravnost svih vagona kada se nalaze u sastavu vlaka. Uz navedene poslove, tada provjerava i ispravnost kvačenosti vagona, odbojnike susjednih vagona, obavlja pregled kočnica i kočenja, provjerava podmazanost dijelova koji se taru te ispravnost sustava za daljinsko upravljanje.
    Ako pregledač vagona ustanovi da je vagon tehnički neispravan, mora utvrditi u kojem je dijelu vagona tehnička neispravnost, nedostatak ili oštećenje te odrediti daljnji postupak s tim vagonom. Dužan je obaviti manje popravke na vagonima. Osim toga, procjenjuje nastalu štetu zbog isplate osiguranja te mora utvrditi uzrok i krivca za nađenu neispravnost, nedostatak ili oštećenje vagona. Kada je vlak sastavljen, pregledač vagona i strojovođa obavljaju pokusno kočenje. Prije toga pregledač vagona mora provjeriti tehničku i funkcionalnu ispravnost kočnica. Prilikom pokusa kočenja penje se u (putničke) vagone i na manometru provjerava pravilnost funkcioniranja kočnica. Pri izvođenju toga pokusa pregledač vagona daje vizualne i slušne signale strojovođi. Obavljenu probu pregledač vagona ovjerava svojim potpisom. Pregledač vagona mora provjeriti je li za pojedini teret upotrebljen odgovarajući vagon, je li teret ravnomjerno rhtmoređen u odnosu na opterećenost kotača vagona, paziti da težina tereta ne prijeđe dopuštenu nosivost vagona, da teret leži čvrsto i sigurno u vagonu te da njegova širina ne prelazi tovarni profil. Posebno pažljivo mora pregledavati cisterne i vagone koji prevoze opasne terete.

Radni uvjeti

    Poslovi pregledača vagona obavljaju se u tehničko-vagonskim preglednim mjestima smještenim u većim željezničkim kolodvorima. Najveći dio radnog vremena pregledač vagona provodi na terenu, na otvorenom prostoru uz kolosijeke. Radi se smjenski i u turnusu, tako da nakon 12 sati dnevnog rada slijedi 24 sata odmora, a nakon 12 sati noćnog rada 48 sati odmora. Radi se nedjeljom i blagdanom. Ritam rada je nametnut, rad se odvija povremeno pri povećanoj buci i smanjenoj vidljivosti te uz stalnu opasnost od ozljede.
    Poslovi pregledača vagona dosta su zahtjevni u tjelesnom pogledu. Rad zahtijeva tjelesne dinamičke aktivnosti, i to veći dio radnog vremena: hodanje (20 do 30 km tijekom smjene), penjanje i silaženje s platforme vagona ili cisterne, sagibanje, podvlačenje ispod vagona. Posao je zahtjevan i u pogledu statičkih tjelesnih položaja. Stajanje, pognuti i polupognuti položaji, čučanje i klečanje u skučenom prostoru pored, ispod ili između vagona, česti su položaji u poslu pregledača vagona.
    Prema sadašnjim propisima, pregledači vagona imaju pravo na staž s povećanim trajanjem, i to tako da se 12 mjeseci rada provedenih na tim poslovima računa kao 15 mjeseci osiguraničkoga staža.

Poželjne osobine

    Na poslovima pregledača vagona može se zaposliti osoba koja posjeduje odgovarajuću tjelesnu i zdravstvenu sposobnost. Na redovitim zdravstvenim pregledima, koji se obavljaju svake druge godine, kao i na pregledu prije zaposlenja, provjerava se opće zdravstveno stanje te osjetila sluha i vida s rhtmoznavanjem boja. Prije zaposlenja obavlja se i pregled psihičkih sposobnosti i svojstava, koje trebaju biti prosječno razvijene.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Stručna sprema stječe se završetkom četverogodišnje škole za zanimanje tehničar tehničko-vagonske službe. Stažiranje traje 4 mjeseca. Stručni ispit polaže se usmeno iz propisa tehničko-pregledne službe, propisa o uređajima za kočenje, signalno-prometnih propisa, zatim slijedi praktični dio ispita. Pregledači vagona imaju svake godine obavezno školovanje, koje traje 36 sati.
    Za ovo zanimanje predviđeno je na Hrvatskim želje-znicama oko 640 radnih mjesta. Broj upisanih učenika usklađuje se s potrebama željeznice.

Bliska zanimanja

    Pregledač vagona zanimanje je specifično za željeznicu. Radnici koji izgube zdravstvenu sposobnost za rad na ovim poslovima najčešće postaju nadzornici pregledača vagona.