Kako odabrati zanimanje?

U godišnjoj anketi koja se provodi među učenicima završnog razreda osnovne škole svojedobno je uočen neobičan rezultat. Svi učenici u jednom razredu jedne škole odgovorili su isto - da žele biti novinari. Takvo 'jednoumno' opredjeljenje pokazuje nedostatak zrelosti. Odgovor učenika očito je bio rezultat nekog vanjskog utjecaja, a ne promišljenog usklađenja profesionalnih želja s vlastitim osobinama. Jednostavno, nemoguće je da bi svi pojedinci u razredu imali iste sklonosti.

Ljudi se razlikuju i svaki čovjek ima svoj jedinstveni sklop osobina. O tom sklopu treba voditi računa pri planiranju vlastite karijere, jer različita zanimanja traže i različite osobine od ljudi koji ih obavljaju.

Poželjne osobine u nekom zanimanju ovise o radnim zadacima i okolnostima. Svako zanimanje traži svoj sklop osobina. Taj se sklop može znatno razlikovati od sklopa osobina koje su poželjne u nekom drugom zanimanju. Ilustrirat ćemo to na primjeru zanimanja računalnog programera, medicinske sestre i automehaničara. Za svako od njih masnijim slovima otisnuti su najvažniji radni zadaci i radne okolnosti. Uz svaki zadatak ili radnu okolnost naveden je i niz pitanja koja upućuju na poželjne osobine radnika. Promislite kako biste odgovorili na postavljena pitanja! Postotak vaših potvrdnih odgovora pokazat će koliko imate smisla za pojedino zanimanje.

Otvorite tri primjera pa se vratite!

Za koje zanimanje imate najviše smisla? Za programera, medicinsku sestru ili automehaničara? Ukoliko ste na većinu postavljenih pitanja za jedno od zanimanja odgovorili potvrdno - vjerojatno imate smisla za to zanimanje.

No svrha ovih primjera nije bila da vam pronađemo najprikladnije zanimanje. Postoje i mnoga druga zanimanja koja vam možda bolje odgovaraju. Primjeri su vam trebali pokazati kako radni zadaci i okolnosti rada određuju koje su osobine važne u nekom zanimanju. To znači da pri odabiru zanimanja morate poznavati tipične poslove i uvjete rada u različitim zanimanjima. No istodobno morate poznavati i sebe samoga! Upoznavanjem sebe, zapravo, i počinje proces izbora zanimanja.