Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri medicinske radiologije

Opis poslova

    Inženjeri medicinske radiologije provode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Sudjeluju i u jednoj vrsti liječenja zloćudnih bolesti – radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenske zrake, a koje omogućuju prikazivanje kosti, srca, pluća i drugih tjelesnih organa i sustava. Katkada ovoj vrsti snimanja prethodi uzimanje određenih pripravaka (kontrastnih sredstava), što omogućuje dobivanje boljih informacija o stanju ili funkciji nekih organa i tjelesnih sustava. Postoje i snimanja u kojima se ne primjenjuju rendgenske zrake, nego ultrazvuk ili nuklearna magnetska rezonancija.
    Inženjeri medicinske radiologije pripremaju pacijente za radiološke pretrage – provjeravaju postoje li razlozi zbog kojih se ne bi smjelo snimati ili primijeniti kontrastna sredstva, objašnjavaju im pretrage, daju upute o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja, namještaju ih u položaj koji je poželjan za snimanje određenog dijela tijela i primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite pacijenta od nepotrebnog zračenja. Pošto pripreme pacijenta, samostalno obave snimanje standardnom ili posebnom tehnikom, razviju film i procijene kvalitetu snimke.
    U drugoj vrsti radioloških pretraga – prosvjetljavanju – rade u timu s liječnicima radiolozima i drugim specijalistima, a katkada i s medicinskim sestrama. Prilikom ovih pretraga liječnici izravno promatraju tjelesne sustave i prate izvođenje nekih zahvata. Inženjer medicinske radiologije priprema aparaturu i sve materijale potrebne za snimanje, prati tok pretrage i prema liječnikovoj uputi radi ciljane snimke. Iskusniji inženjeri rade na još složenijim pretragama – kompjutoriziranoj tomografiji i nuklearnoj magnetskoj rezonanciji.
    Inženjeri medicinske radiologije na odjelima za radioterapiju rade s bolesnicima oboljelima od zloćudnih bolesti kojima je propisana terapija zračenjem. Njihov je zadatak primijeniti propisanu dozu zračenja na određeni dio tijela pri čemu je vrlo važno dobro smjestiti pacijenta, kako bi se ozračilo bolesno, a zaštitilo zdravo tkivo. Prate i neželjene učinke zračenja – mučninu, gubitak kose i oštećenje kože.
    Gdje god radili, inženjeri medicinske radiologije vode brigu o opremi i primjenjuju zaštitne mjere kako bi pacijente, sebe i suradnike zaštitili od zračenja. Odgovorni su za organizaciju rada u svojoj snimaonici, što uključuje i odlučivanje o redoslijedu uzimanja pacijenata s obzirom na njihovo stanje i vrstu pretrage. Sudjeluju i u ocjeni kvalitete opreme te vode odgovarajuću dokumentaciju.

Radni uvjeti

    Inženjeri medicinske radiologije zapošljavaju se u bolnicama, domovima zdravlja i privatnoj praksi. Na većini radnih mjesta rade u dnevnim i noćnim smjenama te vikendom i praznikom. Godišnji odmori rhtmoređeni su cijele godine. Većinu snimanja obavljaju na odjelima za radiologiju, ali katkada odvoze pokretne rendgenske aparate u jedinice intenzivne skrbi i na odjele, kako bi obavili snimanja pacijenata u krevetu. Kada je potrebno, snimaju i prilikom operacija u sterilnim uvjetima. Veći dio radnog vremena stoje ili hodaju. Podižu ili premještaju teško pokretne i nepokretne pacijente.
    U njihovu poslu postoji mogućnost oštećenja zračenjem. Stoga moraju primjenjivati mjere i pribor za zaštitu, a redovito se nadzire i sva rendgenska oprema. Moraju nositi dozimetre, koji mjere stupanj ozračenosti. O mjesečnom, godišnjem i ukupnom stupnju ozračenosti tijekom radnoga vijeka vodi se posebna evidencija.

Poželjne osobine

    Od inženjera medicinske radiologije očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti radi vlastite zaštite i zaštite drugih ljudi od zračenja. Budući da je osnovni dio posla povezan s raznom vrstom uređaja za snimanje, važno je da imaju smisao za tehničke i mehaničke probleme i sklonost kompjutoriziranoj tehnologiji. Namještanje opreme za snimanje zahtijeva usklađen rad ruku s vidnim podacima. Moraju se primjereno ophoditi s ljudima i dati im potrebne obavijesti, osobito ako rade na odjelima za radioterapiju.

Osposobljavanje i napredovanje

    Inženjeri medicinske radiologije školuju se na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu i na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Nakon godinu dana pripravničkog staža polažu stručni ispit u Ministarstvu zdravstva RH. Stručni je studij dvogodišnji i obuhvaća nekoliko skupina predmeta: a) anatomija, fiziologija i patologija; b) radiološka aparatura, tehnike snimanja, radiološka fotografija, zaštita od zračenja, radioterapija, fizika, c) klinička medicina _ interna medicina, pedijatrija, kirurgija, i d) predmete iz socijalno-medicinskih, društvenih i humanističkih znanosti. Osim predavanja i seminara, studenti imaju vježbe na odjelima za radiologiju u općim i specijalnim bolnicama. Nakon završetka studija stječu naziv inženjer medicinske radiologije.

Bliska zanimanja

    Posao inženjera medicinske radiologije usko je specijaliziran. Stoga imaju vrlo male mogućnosti zapošljavanja izvan odjela za radiologiju i malo sličnosti s drugim zanimanjima. Rad s razvijenom i složenom opremom te pomaganje liječnicima u otkrivanju bolesti čine zanimanje inženjera medicinske radiologije donekle bliskim zanimanju medicinsko-laboratorijskog inženjera.