Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Računovodstveni stručnjaci

Opis poslova

    Računovodstveni stručnjaci ustrojavaju vođenje računovodstvenih evidencija preko kojih se u pojedinim poduzećima bilježi i prati kretanje imovine i poslovanja. Osnova za njihov rad jesu Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Zakon o računovodstvu. Osim toga, računovodstveni stručnjaci moraju pratiti i primjenjivati i druge zakonske i ine propise koji se odnose na računovodstveno poslovanje.
    Svrha računovodstvene dokumentacije jest objektivno iskazivanje imovine, obveza, tražbina, prihoda, troškova i financijskih rezultata, a zadaća računovodstvenih stručnjaka jest da to iskazivanje bude što urednije i ažurnije, jer ono služi za izradbu temeljnih financijskih izvješća, a to su: bilanca (pregled imovine, kapitala i obveza), račun dobiti i gubitka te izvješće o kolanju novca. Financijska izvješća izrađuju se više puta na godinu (svakih pola godine, svaka tri mjeseca, a prema potrebi i svaki mjesec), ali najtemeljitije i najcjelovitije jest godišnje izvješće, tzv. završni račun. Računovodstveni stručnjaci organiziraju rad na izvješćima, objedinjuju poslove i izrađuju konačan oblik izvješća. Budući da računovodstveni stručnjaci imaju stalan uvid u stanje imovine i poslovanje poduzeća u kojemu rade, usko surađuju s njegovim poslovodstvom i često se nalaze u ulozi savjetodavaca.

Radni uvjeti

    Računovodstveni stručnjaci rade u različitim radnim sredinama, jer gotovo svako poduzeće ima svoje računovodstvo. No uglavnom rade u udobnim uredima. Radno im je vrijeme propisano i u pravilu zahvaća prijepodnevnu smjenu. Kojiput, kada rade na izradbi financijskih izvješća i kada u kratkom vremenu treba obaviti puno posla, rade i prekovremeno. Zbog potrebe usklađivanja velikoga broja podataka i potrebe da sve bude obavljeno na vrijeme te zbog odgovornosti za točnost iskazivanja stanja imovine i poslovanja, računovodstveni stručnjaci povremeno su izloženi znatnijim psihičkim pritiscima.

Poželjne osobine

    Budući da računovodstveni stručnjaci usklađuju poslove i u pravilu ih vode komunicirajući pritom s većim brojem drugih zaposlenika, poželjno je da budu emocionalno stabilne, odlučne i komunikativne osobe. Bitne su točnost, pedantnost te dosljednost u poslovima.

Osposobljavanje

    Da bi čovjek postao računovodstvenim stručnjakom, nakon srednje škole treba završiti četverogodišnji ili dvogodišnji studij ekonomije, unutar kojega postoji i računovodstveni smjer. U Hrvatskoj su ekonomski fakulteti u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a njihovi područni odjeli u više drugih hrvatskih gradova. Postoji mogućnost i poslijediplomskoga studija i specijalizacije za računo-vodstvene poslove. Pošto steknu određenu praksu, računo-vodstveni stručnjaci uglavnom rade na poslovodnim radnim mjestima u računovodstvu, koja mogu biti rangirana različito.

Zapošljavanje i zarade

    Računovodstveni stručnjaci zapošljavaju se gotovo u svim djelatnostima (jer se računovodstvo mora voditi u svakom poduzeću). Kako sada u Hrvatskoj zbog privatizacijskoga procesa ima sve više manjih poduzeća, pogodni su uvjeti za zapošljavanje računovodstvenoga kadra. Osobito je velika potražnja za iskusnim računovodstvenim stručnjacima koji su spremni istodobno raditi u različitim djelatnostima. Budući da se privatno vlasništvo širi, i ubuduće se mogu očekivati dobri uvjeti za zapošljavanje.
    Zarade su dosta neujednačene, ali računovodstveni su stručnjaci u pravilu dobro plaćeni. To se osobito odnosi na iskusne stručnjake, pogotovo na one koji su zaposleni u dobrostojećih privatnih poslodavaca.

Bliska zanimanja

    Zanimanja bliska zanimanju računovodstvenih stručnjaka jesu financijski rukovodioci i revizor za financijsko-računovodstveno poslovanje.