Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Direktori ugostiteljskih objekata

Opis poslova

    Direktori ugostiteljskih objekata upravljaju objektima u kojima se pruža cjelovita usluga smještaja, prehrane te pripremanja i posluživanja pića i napitaka. To su hoteli, moteli i pansioni. Upravljaju i objektima u kojima se pruža samo usluga smještaja, kao što su apartmanska naselja i kampovi, te objektima u kojima se pruža samo usluga prehrane i/ili pripremanja i posluživanja pića i napitaka, kao što su restorani, slastičarnice, pizzerije, pečenjarnice, restorani brze prehrane, kavane, gostionice, disko klubovi i noćni barovi, pivnice i konobe.
    Pritom planiraju, organiziraju, vode i nadziru radne aktivnosti osoblja te utrošak materijalnih i financijskih sredstava koji su im povjereni. U pripremi i provedbi godišnjih i mjesečnih planova rada pregovaraju s dobavljačima hrane i pića, putničkim, prijevoznim i estradnim agencijama. Utvrđuju početak i svršetak rada objekta kojim upravljaju i odlučuju o broju i dinamici zapošljavanja sezonskih radnika. Ukoliko ugostiteljski objekti nisu samostalni, nego su organizacijske jedinice ugostiteljskog društva, direktori svake jedinice rukovode njome kao profitnim centrom u okviru definirane strategije i poslovne politike društva te pripremaju i podnose mjesečne i godišnje planove i izvještaje upravi društva.
    Direktori ugostiteljskih objekata predlažu nabavu ugostiteljske opreme i mjere za unutrašnje i izvanjsko održavanje objekta. Prilikom rada objekta nadziru primjenu propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoliša, zaštiti od požara te propisa o čistoći i urednosti prostorija, posebno onih u kojima se proizvode i poslužuju hrana i piće. Nadgledaju kako se pripremaju jela, pića i napitci i je li to u skladu s propisanim normativima o količini i kakvoći sastojaka. Vode računa o ljubaznosti i uslužnosti osoblja, o sigurnosti gostiju, o ispunjavanju njihovih posebnih zahtjeva i o rješavanju pritužbi. Ugovaraju i zaključuju ugovore o pružanju izvanpansionskih usluga, kao što je npr. prodaja tiskovina i suvenira, organiziraju nastup glazbenika, pjevača i drugih zabavljača te rekreativne aktivnosti gostiju u vlastitim ili unajmljenim objektima i na sportskim terenima.
    U skladu s potrebama gostiju, direktori ugostiteljskih poduzeća proširuju ponudu i unapređuju kvalitetu usluga koje pružaju te razvijaju specifične usluge sportskog, kongresnog, lječilišnog, lovnog, nautičkog, seoskog ili ekološkog turizma. Stoga nastoje dobiti od gostiju što više povratnih informacija o sadašnjim i željenim uslugama. Posebnu pozornost pridaju osposobljavanju zaposlenih, kako bi zadržali ili poboljšali kvalitetu svojih usluga. Direktori ugostiteljskih objekata sve se više služe informatičkom tehnologijom za evidenciju i rhtmoređivanje gostiju, upravljanje zalihama hrane i pića, komunikaciju s tržištem i između pojedinih jedinica ugostiteljskog društva.

Radni uvjeti

    Direktori ugostiteljskih objekata rade 8 sati u jutarnjoj ili poslijepodnevnoj smjeni, no noćni rad i rad preko vikenda nisu iznimke, posebno u punoj sezoni. Neki u sezoni proborave i po 24 h u objektu kojim upravljaju, kako bi svakog trenutka mogli pomoći u rješavanju problema. Odgovornost za propuste u rezervaciji, vremenski škripac, odgovornost za imovinu i osobnu sigurnost gostiju te zahtjevnost pojedinih gostiju – za direktore ugostiteljskih objekata svakodnevni su izvori stresa.

Poželjne osobine

    Od direktora ugostiteljskih objekata očekuje se komunikativnost, inicijativa, znanje stranih jezika te dobre organizacijske sposobnosti. Strpljivost, samodisciplina i sistematičnost osigurat će direktorima ugostiteljskih objekata djelotvorno rješavanje tekućih problema, a stalno obrazovanje suočavanje s razvojnim zahtjevima poslovanja. Poznavanje i praćenje zakonskih propisa iz materijalnog i financijskog poslovanja te poslovnih običaja u ugostiteljstvu omogućit će im uspješno upravljanje povjerenim objektom. Dobro rhtmoloženje, vedrina i razgovorljivost olakšat će im rješavanje poteškoća i među osobljem i među gostima.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za upravljanje ugostiteljskim objektima poželjno je završiti četverogodišnji ekonomski fakultet, po mogućnosti smjer ugostiteljstva i turizma, ili četverogodišnji Hotelijerski fakultet u Opatiji, uz višegodišnje radno iskustvo u upravljanju tim objektima. Kako je radno iskustvo presudno za uspješno obavljanje poslova direktora ugostiteljskog poduzeća, oni često izvan pune sezone putuju, posjećuju druge hotele, obilaze turističke sajmove ili borave na usavršavanju u turistički razvijenijim sredinama.
    Direktori manjih ugostiteljskih objekata mogu biti i osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom koja osposobljuje ugostiteljske kadrove. Mogu voditi i privatni obrt u vlastitom ili zakupljenom objektu.

Zapošljavanje

    Mogućnosti zapošljavanja direktora ugostiteljskih objekata dobre su, jer se novi objekti grade ili uređuju prije svake turističke sezone. Pritom veće izglede imaju oni koji se bave primorskim turizmom.

Bliska zanimanja

    Direktorima ugostiteljskih objekata bliska su sva uslužna zanimanja koja se bave organiziranjem i osmišljavanjem slobodnog vremena i godišnjih odmora, kao što su to npr. direktori zabavnih centara i turističkih agencija, te sva organizacijska i rukovodna zanimanja (npr. ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova).