Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Montažeri

Opis poslova

MontažeriFilmski montažeri od snimljenog filmskog materijala stvaraju slikovnu i zvučnu skladnu cjelinu filmskog djela. Režu i spajaju dijelove filmske vrpce kako bi dobili željeni slijed filmske slike i dijaloga. Najvažniji dio montažerova posla jest u završnoj obradbi filma, kada je slika već snimljena, ali mnogi montažeri sudjeluju već u pripremnim radovima, na razradbi knjige snimanja. Prisustvuju prvim radnim projekcijama i izboru snimljenog materijala, gdje njihove kritičke primjedbe i kreativni prijedlozi mogu biti redatelju korisni. Prema knjizi snimanja i redateljevim uputama samostalno obavljaju prvu verziju montaže slike (tzv. grubu montažu). Istodobno nadziru rad asistenata montaže, koji rhtmoređuju i čuvaju odabrane kadrove, te neke ostatke umontiranih i rezanih dijelova. Ako se slika montira usporedno sa snimanjem, montažeri su u stalnom dodiru s ekipom na snimanju koju upozoravaju ako neki kadar ili scenu treba presnimiti ili dosnimiti. Poslije grube montaže, prema redateljevim uputama, izrađuju konačnu verziju filma. Označuju manje cjeline montiranog filma za naknadno snimanje dijaloga, glazbe, šumova i posebnih zvučnih efekata, a na kraju oblikuju film u filmske role propisane duljine i obilježuju ih startovima za sinkronizaciju zvuka. Osim navedenih, montažeri imaju i mnoge druge odgovorne dužnosti: nadziru izradbu laboratorijskih efekata (zatamnjenja, otamnjenja, pretapanja itd.), izrađuju natpise u filmu, nadziru montažu negativa te kontroliraju završnu kopiju filma. Ponešto se razlikuje posao montažera na televiziji. Najveća je razlika u tehnici kojom se koriste, jer montažeri na televiziji rade u videotehnici koja uključuje elemente računalne tehnologije i digitalizacije slike. Montažeri u videoopremi ne režu vrpcu i ne lijepe dijelove (kao što to rade filmski montažeri), nego montiraju snimanjem i pretapanjem kadrova s jedne video kasete na drugu. Nadalje, ne koriste se uslugama laboratorija za izradbu efekata, jer ih izrađuju i montiraju sami primjenjujući suvremenu tehnologiju, a mnogi sami montiraju i glazbu te zvučne efekte. Montažeri jako utječu na završni izgled filma jer određuju stil montaže, odnos sekvenci, ritam, trajanje i izmjenu kadrova, njihovu duljinu, montažne veze i prijelaze, ulogu zvučne kulise itd.

Radni uvjeti

Filmski montažeri rade sjedeći za montažnim stolom, pri prigušenoj rasvjeti, pregledavajući i odabirući kadrove na staklenom ili plastičnom zaslonu. Montažeri na videoopremi svoj posao obavljaju pred ekranima monitora. Stalno zaposleni montažeri, koji rade na televiziji, rade šest sati na dan, često u smjenama. Filmski montažeri nemaju stalno zaposlenje, već ovise o filmskoj produkciji te vlastitoj kvaliteti i uspješnosti. Često rade u vremenskom škripcu zbog kratkih rokova za dovršenje filma, kojiput i danonoćno, održavajući visoku koncentraciju i smirenost.

Poželjne osobine

Montažeri moraju posjedovati – osim poznavanja “filmskog jezika”, tehnologije laboratorija i tehnike snimanja i montaže – natprosječnu vizualnu memoriju, dobar sluh, razvijen smisao i osjećaj za ritam te široku opću kulturu. Kreativnost montažera njihova je najvažnija radna osobina, jer oni određuju opći stil montaže. Nužno je i detaljno poznavanje tehnologije montaže te dobre organizacijske sposobnosti.

Osposobljavanje i napredovanje

Na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu postoji četverogodišnji studij montaže, koji daje široku naobrazbu iz tehnologije montaže i filmske umjetnosti uopće. Studenti koji ga završe stječu stručni naziv diplomirani montažer, odnosno akademski montažer. Moguće je uspješno bavljenje montažom (najčešće u videotehnici) i bez formalne naobrazbe, ali je nužno detaljno upoznavanje s tehnikama i pravilima montaže i dugotrajan rad uz nekog iskusnog montažera. Budući da se u svojem radu temeljito upoznaju sa strukturom filmskog djela u cjelini, montažeri često prerastaju u redatelje (kao što i neki redatelji sami montiraju svoje filmove).

Bliska zanimanja

Radeći u svijetu filma i televizije te usko surađujući s kolegama, montažerima su bliska zanimanja režisera, snimatelja, njihovih asistenata i tehničkih suradnika, a bliska su im i zanimanja tonskih producenata i snimatelja tona.