Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Upravni referenti

Opis poslova

Upravni su referenti uredski službenici koji rade na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata. To mogu biti odluke, rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde itd. Posao je upravnih referenata u većini slučajeva kombinacija komunikacije s ljudima i obradbe dokumenata. Oni razgovaraju sa strankama i upućuju ih koje osobne i druge dokumente trebaju donijeti na uvid i koje obrasce trebaju ispuniti da bi dobili tražene dokumente. Prema podacima u predočenoj dokumentaciji pripremaju tražene dokumente. Pri tomu ispisuju propisane obrasce i tiskanice. O primljenim i izdanim dokumentima vode urednu evidenciju. Dokumente pripremaju na temelju postojeće dokumentacije u stručnim službama u kojima rade i dokumentacije koju im stranke daju na uvid. U radu komuniciraju sa strankama i ostalim službenicima u uredu. Prema potrebi, kontaktiraju s raznim ustanovama i poduzećima, npr. s bankama i poštom. Upravni referenti rade u općim i stručnim službama organa uprave, u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, uredima socijalne skrbi, osiguravajućim društvima, u uredima MUP-a, u uredima za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa te u privatnim poduzećima. U navedenim službama posao upravnih referenata usmjeren je i ograničen na one sadržaje koji su vezani za djelokrug rada i nadležnosti određene ustanove. Upravni referenti služe se u radu stručnim časopisima, biltenima i časopisima s propisima. Rade na pisaćem stroju, osobnom računalu i svim ostalim sredstvima i pomagalima uredskog poslovanja i komuniciranja.

Radni uvjeti

Upravni referenti rade u ugodnim, optimalno klimatiziranim, čistim i osvijetljenim prostorijama. Na nekim radnim mjestima upravni je referent sam u uredu, ali ih je češće dvoje ili više. Rad se odvija pretežno sjedeći, iako za radnog vremena niz poslova obavlja i hodajući ili stojeći. Ipak, ako duže vrijeme pretežno sjedi, to može dovesti deformacija i bolesti kralježnice. Upravni referenti rade smo u jednoj (prijepodnevnoj) smjeni, u propisanom trajanju početka i završetka radnog vremena.

Poželjne osobine

Za uspješan rad u ovom zanimanju potrebne su opće intelektualne sposobnosti, preciznost, urednost, točnost i odgovornost u radu. Sposobnosti lakog usmenog i pismenog izražavanja važne su zbog svakodnevnog komuniciranja s ljudima. Poželjno je da zaposleni u ovom zanimanju dobro vide i čuju. Spretnost ruku i prstiju važna je jer posao zahtijeva pisanje i na pisaćem stroju i rukom. Zbog rada sa strankama poželjne su emocionalno stabilne, strpljive i ljubazne osobe, spremne na suradnju.

Osposobljavanje i napredovanje

Učenici koji žele postati upravni referenti školuju se u upravnim srednjim školama. Školovanje traje četiri godine, nakon čega se mogu zaposliti kao upravni referenti u nekoj od spomenutih službi. Napredovanje upravnih referenata moguće je u orga-nizacijskom smislu. Oni mogu postati voditelji ili šefovi manjih odjela. Oni koji žele napredovati u stručnom smislu, u upravno-pravnoj struci, obično nastavljaju školovanje na Višoj upravnoj školi ili na Pravnom fakultetu.

Bliska zanimanja

Upravnim referentima slična su sva zanimanja u kojima se posao odvija u uredima i u kojima se komunicira s ljudima i radi s dokumentima. Prema tome, slična su zanimanja tajnice, ekonomski tehničari, šalterski službenici, itd.