Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Poštanski službenici

Opis poslova

Poštanski službenici rade na poštanskim poslovima, na novčanom poslovanju i na poslovima telekomunikacijskih usluga. Poštanski službenici koji rade na poštanskim poslovima preuzimaju od građana, poduzeća i ustanova poštanske pošiljke i prodaju im poštanske vrijednosnice: poštanske marke, dopisnice, razglednice, pisma, standardizirane pakete i telefonske imenike. Poštanske pošiljke mogu biti obične – pisma, razglednice, dopisnice i tiskanice: novine i reklamne brošure, ili su knjižene – preporučena pisma, vrijednosna pisma, otkupna pisma i paketi. Ove potonje poštanski službenici uvode u posebne popise. Za preuzete poštanske pošiljke poštanski službenici naplaćuju poštarinu u skladu s dimenzijama, težinom, vrijednošću i odredištem pošiljke. Preuzetu pošiljku svrstavaju prema navedenim vrstama te prema odredištu: za unutrašnji poštanski promet i za međunarodni poštanski promet. Na kraju radne smjene skupljene poštanske pošiljke otpremaju u poštanskim vrećama, a pristigle vreće otvaraju i provjeravaju njihov sadržaj, nakon čega dospjelu poštu rhtmoređuju za dostavu poštonošama ili u pretince korisnika. Katkada poštanski službenici rade na naknadnim poslovima vezanim za promet pošiljki kao što je zapisnička evidencija oštećenih pošiljaka, potraživanje knjiženih pošiljaka (kada pošiljalac provjerava je li pošiljka uručena primaocu i kada je uručena) i rješavanje drugih reklamacija i prigovora korisnika poštanskih usluga. Manji broj poštanskih službenika radi na radnim mjestima na kojima ne dolazi u izravan doticaj s korisnicima poštanskih usluga. Na primjer, prikupljaju i svrstavaju poštu u poštanskim centrima, poštama carinjenja i putujućim poštama ili pripremaju poštonoše za dostavu i razdužuju ih kad se vrate. Poštanski službenici koji rade na novčanom poslovanju zaprimaju od građana račune, koji se najčešće odnose na njihove kućanske troškove za struju, vodu, telefon ili plin. Za njih prema potrebi naplaćuju poštarinu. Zaprimaju ili isplaćuju i obične ili brzojavne poštanske uputnice kojima korisnici poštanskih usluga jedni drugima šalju novac. Korisnicima koji imaju štedne knjižice Hrvatske poštanske banke poštanski službenici isplaćuju naznačene iznose ili uplaćuju gotovinu, a isto čine i s korisnicima koji imaju štedne knjižice banaka s kojima pošta ima sklopljen ugovor o posredovanju. Poštanski službenici koji rade na novčanom poslovanju zaprimaju i uplatnice Zavoda za platni promet, isplaćuju mirovine umirovljenicima i unovčuju čekove drugih banaka. Poštanski službenici koji rade na telekomunikacijskim uslugama naplaćuju građanima upotrebu govornica s posredovanjem koje se nalaze u samoj pošti, a čiju upotrebu korisnik mora prijaviti službeniku. Osim toga, prodaju telefonske kartice te preuzimaju i otpremaju brzojave, telefakse i telefonske pozivnice kojom pošiljalac poziva primaoca pozivnice da u naznačeno vrijeme dođe u poštu na naručeni razgovor. Dok poštanski službenici u većim poštama rade samo na poštanskim, novčanim ili telekomunikacijskim poslovima, u manjim poštama isti službenik može obavljati istodobno poslove vezane za sva tri područja poštanskog poslovanja. Poštanski su službenici u stalnoj komunikaciji sa strankama – korisnicima poštanskih usluga, odgovarajući na njihove upite o zahtijevanim dimenzijama i težini pošiljaka, vremenu dospijeća, načinu plaćanja pojedinih računa, cijenama poštarine ili telefonskih impulsa. Uvođenje automatizacije u primanje, svrstavanje i mani-pulaciju poštanskim pošiljkama i informatičke tehnologije u novčano poslovanje i u telekomunikacijske usluge olakšava rad poštanskim službenicima, ali istodobno povećava opseg njihova posla.

Radni uvjeti

Poštanski službenici rade u radno vrijeme pošte, u dopodnevnoj ili popodnevnoj smjeni ili dvokratno, a u centralnim poštama i u sve tri smjene. Rade u zatvorenom prostoru, osim skupljača pošte, koji prazne poštanske sandučiće u koje građani ubacuju obične poštanske pošiljke. Poštanski službenici rade u grupama, pa treba uskladiti izvršenje radnih zadataka s drugim službenicima. Noću se radi uz umjetnu rasvjetu, a službenici koji rade na strojevima za sortiranje pošte izloženi su buci. Rad zahtijeva duže sjedenje. Prilikom preuzimanja paketa od korisnika te pri prihvatu i otpremi poštanskih vreća i paketa poštanski službenici povremeno dižu, spuštaju i nose teret težak i 30 kg.

Poželjne osobine

Od poštanskih službenika na poštanskim poslovima, na novčanom poslovanju i na pružanju telekomunikacijskih usluga zahtijeva se razvijena sposobnosti brzog i točnog računanja i čitanja te razumljivog i razgovijetnog izražavanja. Nezaobilazno je također razumijevanje i brzo pamćenje pismenih i usmenih poruka drugih službenika i korisnika poštanskih usluga. Održavanje i rukovanje složenom opremom, kao što su vage, računala s pisačima, brojači impulsa, strojevi za sortiranje pošte zahtijeva od poštanskih službenika poznavanje osnovnih tehničkih načela funkcioniranja strojeva, uređaja i informatičke opreme. Ručna spretnost, spretnost prstiju i okulomotorna koordinacija ubrzavaju i olakšavaju manipulaciju pošiljkama, novcem i tehničkom opremom. Znanje stranih jezika, uljudnost, odgovornost i savjesnost u radu osobine su koje pridonose visokom radnom učinku i mogućnosti napredovanja u poslu.

Osposobljavanje,napredovanje i zapošljavanje

Poštanski službenici školuju se četiri godine u srednjoj Poštanskoj i telekomunikacijskoj školi u Zagrebu. Kad završe školu stječu stručni naziv tehničar PT prometa. Na natječaj za poštanskog službenika mogu se javiti i kandidati koji su završili neku od ekonomskih ili birotehničkih srednjih škola, ali moraju naknadno položiti stručni ispit. Poštanski su službenici zaposlenici Hrvatskih pošta i telekomunikacija (HPT). U svojoj radnoj karijeri mogu se izmjenjivati na raznim navedenim poslovima, a mogu napredovati do položaja kontrolora, u manjim poštama i do upravitelja pošte. Razdvajanjem poštanskog poslovanja od pružanja telekomunikacijskih usluga i njihovom privatizacijom dio poštanskih službenika zaposlit će se u privatnim telekomunikacijskim tvrtkama.

Bliska zanimanja

Zanimanje poštanskih službenika na novčanom poslovanju srodno je zanimanju šalterskih službenika u bankama, a poslovi poštanskih službenika na poštanskim poslovima bliski su poslovima službenika koji rade na prihvatu i otpremi pošte u poduzećima i ustanovama.