Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Vodoinstalateri i plinoinstalateri

Opis poslova

    Omogućiti nesmetan i siguran dotok vode i plina od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje – to je posao vodoinstalatera i plinoinstalatera. Vodoinstalateri montiraju i higijensko-sanitarne uređaje: kade, umivaonike, školjke, izljeve i dr. Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere.
    Kao i mnogi drugi majstori, tako i vodoinstalateri i plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Zatim utvrđuju vrstu i količinu potrebnoga materijala za postavljanje instalacije. Cijevi kroz koje će teći voda, odnosno plin, režu se, savijaju, izrađuju se navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice. Dakako u zidovima se moraju napraviti rupe i kanali u koje će se cijevi postaviti. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode ili plina, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima, otklanjaju se eventualni nedostaci i cjelokupni uređaj se pušta u pogon.

Radni uvjeti

    Vodoinstalateri i plinoinstalateri najčešće rade u zatvo-renim ili poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama, izloženi hladnoći, vrućini propuhu i prašini. Često rade i na skelama ili ljestvama, izloženi su padovima, tjelesnim naporima, a osobito naprezanju ruku. U nekim slučajevima taj posao može raditi pojedinac, ali najčešće rade dvojica ili cijela ekipa.

Poželjne osobine

    Za bavljenje ovim zanimanjem potrebna je jača tjelesna građa, zdrave i čvrste ruke i noge, opća tjelesna pokretljivost i spretnost, uredan vid i njuh. Kao i za većinu sličnih zanimanja, nužan je smisao za rješavanje tehničkih problema, strpljivost i točnost. Bolesti mišića, bolesti unutrašnjih organa, smanjena pokretljivost tijela i udova, emocionalna labilnost, epilepsija i sklonost nesvjesticama zapreke su bavljenju ovim zani-manjem.

Osposobljavanje

    Vodoinstalateri i plinoinstalateri obrazuju se u obrtničkim školama, a školovanje, odnosno naukovanje, traje tri godine.

Bliska zanimanja

    Srodna su zanimanja instalatera-montera i instalatera grijanja, hlađenja i klimatizacije.