Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije

Opis poslova

    Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije postavljaju, kontroliraju, održavaju i popravljaju toplinske uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju. Toplinski uređaji služe za zagrijavanje uglavnom u zimskim mjesecima u svim prostorijama gdje boravi čovjek, a koriste se i u staklenicima i uzgajalištima domaćih životinja. Sistemi hlađenja omogućuju čuvanje i prijevoz hrane, pića i lijekova cijele godine. Uređaji za klimatizaciju sve su prisutniji u svakodnevnom životu. Oni kontroliraju i reguliraju temperaturu, vlažnost i sastav zraka u uredima, trgovinama, bolnicama, kinodvoranama i ostalim javnim prostorima te u privatnim stanovima. Rabe se uglavnom ljeti, kada temperature postaju neugodno visoke, a disanje otežano zbog sparine i suhoće zraka.
    Instalateri grijanja montiraju većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplinski uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijaćih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i crpki koje tjeraju topli zrak da pod pritiskom putuje po cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak te sigurnosnih dijelova. Kada je topli zrak doveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora topline i okolnog prostora. Prije instaliranja sustava instalateri centralnog grijanja režu metalne cijevi na željenu dužinu, savijaju ih i spajaju, izrađuju prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituju rad cjelokupnog toplinskog sustava. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcioniranje grijanja.
    Instalateri hlađenja i klimatizacije instaliraju i servisiraju centralne sisteme klimatizacije i niz komponenata hlađenja. Prilikom montiranja slijede nacrte i ostale specifikacije te proizvođačeve upute o tomu kako instalirati motore, kompresore, termostate, svjećice i ostale električne i elektronske komponente. Opremu povezuju s izvorima električne energije.
    Nakon povezivanja provjeravaju rad cijelog sustava. Ako nastane kvar, dijagnosticiraju problem i izvode popravke. Kako bi pronašli kvar, ispituju releje, kompresore, termostate i ostale dijelove. Instalateri grijanja, kao i instalateri hlađenja i klimatizacije koriste se raznim alatima: čekićima, rezačima metala, kliještima, aparatima za zavarivanje, bušilicama, naraznicama i drugim. Od mjernih instrumenata upotrebljavaju voltmetre, manometre, termometre, voltmetre, ampermetre i ostalu opremu za testiranje, kako bi provjerili protok zraka, struje, temperaturu, tlak i ostalo.

Radni uvjeti

    Iako uglavnom rade u zatvorenom prostoru, katkada instaliraju uređaje na otvorenom i na visini. Obično rade u neugodnim položajima tijela, prilagođujući se opremi koju instaliraju. S obzirom na to da rade sa strujom, riskiraju opasnost od strujnog udara i opeklina. Budući da rade s dijelovima opreme koji mogu biti teški, moguća su istegnuća mišića i ostale ozljede koje proizlaze iz rukovanja teškom opremom. Obavezno je pridržavanje mjera zaštite na radu.

Poželjne osobine

    Traže se osobe dobra fizičkog zdravlja. Zbog podizanja i prenošenja težih dijelova opreme trebaju imati bar prosječnu tjelesnu izdržljivost i snagu. Trebaju imati dobar vid, spretnost ruku i prstiju te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima. Osobe koje ne razlikuju osnovne boje ne mogu raditi u ovom zanimanju. Budući da se rad odvija na visini, osoba ne smije imati strah od visine. Psihički izrazito nestabilne osobe, osobe koje pate od vrtoglavice te osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima nisu pogodne za ovo zanimanje.

Osposobljavanje

    Instalateri grijanja, hlađenja i klimatizacije školuju se u odgovarajućim programima strukovnih škola, koje traju tri godine. Upisu u program, osim provjere psihofizičkih sposobnosti, prethodi sklapanje ugovora o naukovanju s odgovarajućim poduzećima ili servisima. Uz liječničku svjedodžbu o psihofizičkoj sposobnosti za školovanje i svjedodžbe osnovne škole, ugovor o naukovanju presudan je uvjet za upis u školu. Za školovanja učenici naizmjenično pohađaju praktičnu i teorijsku nastavu. Najvažniji predmeti teorijske nastave jesu: elementi strojeva, elementi protoka i tehnologija grijanja i klimatizacije. Praktična nastava grijanja i klimatizacije odvija se u školskim radionama i u specijaliziranim servisima. Na kraju se polaže završni ispit kojim učenici, rješavajući praktične probleme, dokazuju da znaju instalirati sisteme grijanja, hlađenja ili klimatizacije i otkloniti kvarove na sistemima.

Zapošljavanje i zarade

    Prilikom naukovanja u industriji, poduzeću ili servisu vlasnik servisa ili poduzeće nagrađuju učenike. Iznosi novčane naknade koju učenici primaju različiti su, a mogu varirati od sasvim simboličnog iznosa do iznosa prosječne plaće u struci. Postoje i mogućnosti veće zarade za prekovremeni rad. Ako poslodavci procijene da je riječ o sposobnom, motiviranom i dobro osposobljenom učeniku te ako imaju potrebu za radnikom, postoji mogućnost zapošljavanja na istom mjestu. Zbog nemogućnosti zapošljavanja i uvjeta rada određeni se broj nakon završenog školovanja odlučuje za promjenu zanimanja. Oni koji ostanu raditi u zanimanju rade najprije kao pomoćnici u servisima i poduzećima. Trenutačno ta zanimanja pružaju vrlo dobru mogućnost zarade. No iako zarada vlasnika servisa ovisi o opsegu posla, pomoćnici su najčešće plaćeni fiksnom plaćom ili po satu. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita dotadašnjim pomoćnicima otvara se mogućnost otvaranja vlastita servisa.

Bliska zanimanja

    Zanimanjima instalatera grijanja, hlađenja i klimatizacije bliska su zanimanja: elektroinstalatera, elektromehaničara te vodoinstalatera i plinoinstalatera.