Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Rudari i rokovatelji rudarskim strojevima

Opis poslova

    Rudari i rukovatelji rudarskim strojevima iskapaju, utovaruju i odvoze razne sirovine: ugljen, rudaču, minerale na radilištima podzemnog i površinskog iskopa. U svojem radu koriste se iskopnim alatima: kompresorskim bušilicama i pilama, minskim eksplozivnim sredstvima, krampovima i utovarnim lopatama, strojevima za utovar, transportnom mehanizacijom te upravljaju pomoćnim strojevima i postrojenjima.
    Rudari koji rade na podzemnom iskopu spuštaju se na početku radne smjene dizalom kroz rudarsko okno do pripremnih ili otkopnih radilišta. Na pripremnim radilištima pripremaju pristup otkopnom sloju, izrađujući vodoravne, kose i okomite jamske prostorije za pristup radnika te za uvođenje i montažu strojeva za bušenje, iskop, utovar i prijevoz iskopine. Istodobno izrađuju ventilacijske putove za provjetravanje.
    Nakon pripreme radilišta rudari iskapaju sirovinu. Otkop čine u dvije faze: najprije garniturom za bušenje buše minske bušotine u koje postavljaju eksploziv, a nakon otpucavanja mina utovaruju sirovinu i jalovinu u prijevozna sredstva. Transportnom trakom ili neposredno, utovaruju iskopinu u vagone jamskog vlaka. Vagoni putuju do transportne košare, koja ih podiže dizalom kroz iskopno okno. Ukoliko se na otkopnom radilištu, nakon duže eksploatacije, istražnim bušotinama utvrdi nedostatak sirovine, otkopani se jamski prostor zasipava i prelazi se na novo otkopno radilište. Prilikom otkopa rudari stalno rade na održavanju ventilacijskih putova i na podgrađivanju jamskih prostorija stupovima.
    Rudari koji rade na polaganju i paljenju mina (mineri) pregledavaju prije postavljanja mina ispravnost bušotina. U bušotine potom postavljaju mine, opremaju ih detonatorima, povezuju ih međusobno i začepljuju minske rupe čepovima od gline. Pošto se evakuira radilište, mineri postavljaju stražu i potom s odgovarajuće udaljenosti aktiviraju minsko polje. Nakon detonacije mineri razrješuju stražu i pregledavaju učinak eksplozije. Ako zateknu neeksplodirane mine, na vidan ih način označuju i uklanjaju iz minskih rupa. U svojem radu strogo se pridržavaju propisa i uputa za rukovanje eksplozivnim sredstvima, ažuriraju evidenciju o njihovoj potrošnji i vode računa o tomu da se u priručnim skladištima u jami ne prekorači dopuštena količina eksploziva.
    Rukovatelji rudarskim strojevima na podzemnom iskopu upravljaju strojevima i uređajima kao što su bageri, utovarivači, samohodne mobilne ili stacionarne stabilne transportne trake, jamski vlak, prijenosne i stacionarne crpke i kompresorske stanice. Na pripremnom gradilištu oni dopremaju mehanizaciju, montiraju strojeve, postavljaju pragove i tračnice jamske pruge. Zajedno s rudarima pune vagone, koji se prikapčaju kompoziciji punih vagona, nakon čega se iskopina odvozi jamskim vlakom. Na povratku rukovatelji vlakom dovoze materijal za podgrađivanje, najčešće drvenu građu, materijal za zasipavanje i potrebnu elektrostrojarsku opremu za pripremu i održavanje gradilišta, kao što su agregati za rasvjetu, prijenosne crpke i kompresori te razni pneumatski i električni alati.
    Kada se otvori novo otkopno radilište, nepokretnu stacionarnu opremu rukovatelji strojevima rastavljaju i premještaju na novu lokaciju, u čemu im pomažu mehaničari, električari i zavarivači. Ukoliko se pojave lokalni pritoci podzemnih voda, aktiviraju prijenosne crpke i postavljaju cjevovode kojima ispumpavaju nadolazeću vodu. Rukovatelji rudarskim strojevima upravljaju i strojevima na površini za oplemenjivanje iskopine: separatorima, drobilicama, sitima i praonicama, kojima se odvaja korisna sirovina od jalovine, drobi se, prosijava, granulira i pere, kako bi se olakšala i ubrzala njezina preradba.
    Rukovatelji navedenim strojevima i postrojenjima redovito provjeravaju njihovu ispravnost, vode računa o njihovom podmazivanju i rashlađivanju te o zaštiti od rotirajućih dijelova. Radni krug stroja održavaju čistim od odronjene sirovine ili jalovine, kako ga ne bi zatrpale. Obavljaju manje popravke, kako zbog zastoja ne bi poremetili sinkronizaciju rada utovarne i transportne mehanizacije. Svakodnevno kontroliraju prohodnost jamskih prometnica i njihovu ispravnost, posebno ispravnost skretnica.

Radni uvjeti

    Rudari i rukovatelji rudarskim strojevima rade najčešće grupno, u sve tri smjene. Izloženi su buci pneumatskih alata, strojeva za utovar i transport te crpki i kompresora, pa moraju nositi pokrove ili čepiće za uši. Prašina se javlja pri iskapanju – bilo od sirovine, bilo od jalovine – pa trebaju nositi zaštitne naočale i respiratore. U svojem radu rudari dospijevaju u različite položaje tijela: uspravan, pognuti, klečeći i ležeći, ovisno o dimenzijama otkopnog radilišta. Samostalno podižu i teret do 30 kg.
    Na podzemnim radilištima često kaplje voda, zrak pojačano struji, vlažniji je i nedovoljno se ventilira. Rudari i rukovatelji strojevima rade pod slabim osvjetljenjem, a izloženi su stalnim opasnostima od trovanja, eksplozije, požara, zarušavanja krovine hodnika, bočnih odrona ili proboja podzemnih voda i poskliznuća, zbog čega im stalno prijeti opasnost od ozljeda. Kako bi se spriječile nesreće na radu, strogo je propisana i obavezna upotreba spomenutih osobnih zaštitnih sredstava te kaciga, rukavica i gumenih čizama. U svrhu prevencije većih nesreća, rudari sudjeluju u periodičnim vježbama spašavanja, a u pripremi je svakodnevno posebna postrojba za spašavanje.
    Posao rudara i rukovatelja rudarskim strojevima koji rade na podzemnom iskopu razlikuje se znatno po fizikalno-klimatskim uvjetima od posla rudara i rukovatelja rudarskim strojevima na površinskom iskopu koji rade na otvorenom i nisu izloženi većim opasnostima. Rudari i rukovatelji rudarskim strojevima u podzemnoj eksploataciji, zbog zahtjevnijih uvjeta rada, imaju beneficirani radni staž. Obično im se godina dana rada računa kao godina i pol radnog staža.

Poželjne osobine

    Rudarima je potrebna fizička snaga i opća tjelesna spretnost. Rukovateljima rudarskih strojeva nužan je funkcionalan vid i sluh, da bi djelotvornije upravljali strojevima, sporazumijevali se s drugim radnicima i uočavali signale u otežanim uvjetima komunikacije. Razumijevanje tehničkih načela olakšava rudarima suradnju s rukovateljima rudarskih strojeva, a sposobnost snalaženja u prostoru razumijevanje planova spašavanja i zapamćivanje putova povlačenja u slučaju opasnosti. Zbog povećanih fizičkih i psihičkih napora te zbog stalne životne ugroženosti, od rudara se očekuje smirenost, otpornost na stresove te discipliniranost u izvršenju zadataka, uz upotrebu obaveznih osobnih zaštitnih sredstava.

Osposobljavanje i napredovanje

    U rudare se obično primaju mlađi ljudi sa završenom osnovnom školom, stariji od 16 godina. U poduzeću gdje su zaposleni tečajevima im se prenose potrebna tehnička znanja o radu strojeva i alata, znanja i vještine iz prve pomoći te zaštite na radu. Rukovatelji rudarskim strojevima osposobljuju se u tehničkim srednjim školama elektrotehničke i metalske struke, ali ih je potrebno dodatno osposobiti u rukovanju specijalnim strojevima, uređajima i postrojenjima, što se provodi interno ili na tečajevima koje organiziraju proizvođači opreme, alata, strojeva i uređaja za rudarstvo.

Zapošljavanje

    Rudari i rukovatelji rudarskim strojevima zaposlenici su poduzeća za eksploataciju rudnih bogatstava. U Hrvatskoj većinom rade na površinskim kopovima vapnenca, mramora, kremenog pijeska, boksita, lapora i drugih ruda i minerala, jer se podzemni kopovi ugljena u Istri ukidaju zbog neisplativosti.

Bliska zanimanja

    Zanimanje rukovatelja rudarskim strojevima u podzemnoj i površinskoj eksploataciji blisko je po radnim zadacima i poslovima zanimanju rukovatelja građevinskim strojevima. Zanimanje rudara u podzemnoj eksploataciji blisko je zanimanju radnika koji rade na iskopu tunela, a rudara u površinskoj eksploataciji zanimanju radnika koji rade u kamenolomu te na pripremnim zemljanim radovima u cestogradnji.