Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Naftni rudari

Opis poslova

Naftni rudari    Kada se geološkim istraživanjima identificira ležište nafte ili plina, naftni rudari postavljaju bušaće garniture na naftna polja te posebnom opremom i alatima buše unutrašnjost zemlje kako bi došli do izvora i crpili naftu i plin. Oni montiraju, demontiraju i pripremaju za transport bušaće postrojenje.
    Rad na bušaćoj garnituri ima dvije faze. Prva je faza inicijalno ili prvo bušenje, odnosno priprema, prijevoz, montaža bušaćeg tornja i ostale opreme, bušenje do nalazišta i uspostavljanje proizvodnje. Kad je inicijalna bušotina završena i spremna na iskorištavanje, nastupa druga ekipa, koja radi na održavanju, čišćenju i remontu aktivne bušotine. Članovi ekipe na bušaćoj garnituri – klinaš, motorist, tornjaš i vođa smjene – vrlo su složan i uigran tim: svaki član tima ovisi o drugim članovima da bi svoj dio posla obavio brzo, solidno i sigurno. U postupku bušenja svaki član tima ima točno određene zadatke.
    Klinaš postavlja klinove i manipulira kliještima za navrtanje bušaćih cijevi, kojima se prodire u unutrašnjost zemlje. Rad izvodi pokretima cijelog tijela, posebno rukama, u velikim zamasima na prvoj razini bušaće garniture (visina 2-3 metra). Klinaš skuplja uzorke materijala iz bušotine radi analize, pomaže ostalim članovima ekipe kad god je potrebno, priprema, čisti i sprema alat i opremu.
    Motorist pokreće, popravlja i održava strojeve koji aktiviraju opremu za bušenje: dizalice, sisaljke, crpke. Na bušotini se u pravilu nalazi nekoliko dizelskih i nekoliko električnih strojeva. Motorist provjerava stanje ulja, vode, goriva i maziva, popravlja sitnije kvarove, pomaže mehaničarima u složenijim popravcima, nadgleda nabavu rezervnih dijelova.
    Tornjaš izvlači, podiže i spušta alatke za bušenje, određuje duljinu i postavlja cijevi za bušenje stojeći na visini od 30 m. Kontrolira rad sisaljki, sustave za podmazivanje i količine isplačnog materijala (voda, para, zrak, kemikalije) u cijevima, specifične težine, tlak i temperaturu isplake, kao i pojavu plina u bušotini. Nadzire bušaću užad i spojeve na konstrukciji bušaćeg tornja.
    Vođa smjene upravlja dizalicom prilikom dizanja i spuštanja tornja, bušaćih cijevi, poluga i drugih alata. Kontrolira razinu isplake, količinu iscrpljene nafte ili plina, kemijska i fizikalna svojstva isplake, visokotlačnih ventila i rad crpki. Vođa smjene dužan je voditi evidenciju o utrošku materijala, rezervnim dijelovima, stanju opreme i osoblju. Vođa smjene i tornjaš zaduženi su i odgovorni za obuku novih članova ekipe.

Radni uvjeti

    Naftni rudari rade na otvorenom prostoru, u svim vremenskim uvjetima: zimi, ljeti, na kiši, snijegu, po vrućini ili hladnoći. Na naftnim bušotinama zrak je onečišćen zbog isparavanja nafte, pa su zbog toga obvezni nositi zaštitne maske. Prilikom otvaranja ili zatvaranja ventila na cijevima katkada ih mogu zaliti kemikalije ili nafta, pa obvezno nose zaštitnu odjeću i obuću: radno odijelo ili kombinezon, čvrste cipele koje štite nogu od udaraca teških alata, kaciga koja štiti glavu od ozljeda, zaštitne rukavice. Zimi su odjeveni u radne bunde i prikladne čizme. Zbog rada strojeva izloženi su veći dio radnog vremena buci.
    Noću se radi pod svjetlom reflektora, pa su ljudi bez zaštitnih naočala izvrgnuti zablješćivanju. Naftni rudari rade isključivo na terenu, izvan naseljenih mjesta. Radi se kontinuirano u tri smjene (osam sati rada dnevno), osim na platformi, gdje se radi 12-14 sati na dan, u različitim ciklusima izmjene radnog vremena. Smjene se mijenjaju svaka 3 ili 7 dana. Odnos radnih i slobodnih dana jest: 9 (radnih) - 3 (slobodna), 12-4 ili 15-15, ovisno o udaljenosti radilišta. Radi se danju i noću, nedjeljama i praznicima, što otežava organizaciju obiteljskog života i slobodne aktivnosti.
    Prilikom bušenja može doći do eksplozija, polijevanja naftom, pada s visine, priklještenja teškim alatima. Zbog teških radnih uvjeta naftni rudari imaju beneficirani radni staž: za 12 mjeseci rada priznaje se 15 mjeseci radnog staža.

Poželjne osobine

    Zanimanje naftnih rudara primjereno je zdravim i snažnim osobama koje imaju interesa za strojeve, mehaniku i manipuliranje alatima. U pravilu se ovim zanimanjem bave muškarci. Za uspjeh u zanimanju važne su slijedeće osobine: brzina reagiranja, opća tjelesna spretnost, spretnost ruku, dobar vid i sluh, usklađenost vida s pokretima ruku i nogu, prosuđivanje udaljenosti, sposobnost prilagodbe na smjenski rad i nametnute ritmove rada te odgovornost u radu.
    Budući da ekipa na bušaćoj garnituri često radi pod pritiskom kratkih rokova, vrlo je važno da članovi ekipe budu skloni suradnji, da su spremni raditi u timu, da mogu predviđati akcije drugih članova ekipe i da su emocionalno otporni. Sklonost putovanjima i radu na otvorenom također je poželjna. Za napredovanje do razine vođe smjene potrebne su organizacijske i rukovoditeljske sposobnosti i vještine.
    Osobe koje ne mogu raditi pod pritiskom, osobe s poremećajima sustava za ravnotežu i kretanje, kronični bolesnici, osobe koje se boje visine, duševno zaostali ili slijepi za boje ne mogu raditi u ovome zanimanju.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za rad u ovome zanimanju potrebno je, nakon osnovnog, završiti trogodišnje ili četverogodišnje školovanje u srednjoj stručnoj školi tehničkog, strojarskog, metalskog ili kemijskog smjera. Nakon završenog školovanja potrebno je tri do šest mjeseci osposobljavanja i uvježbavanja da se ovlada vještinama potrebnima za početno radno mjesto klinaša.
    Za svako složenije radno mjesto potrebna je godina do dviju radnog iskustva, profesionalni trening na radnom mjestu i eventualno polaganje ispita. Osobe koje brzo uče, završe dodatno formalno obrazovanje i polože stručni ispit mogu napredovati do položaja šefa bušaće garniture. Tipičan razvojni put naftnog rudara počinje radnim mjestom klinaša, zatim tornjaša, motorista, pomoćnika vođe smjene, vođe smjene, šefa bušaće garniture.

Bliska zanimanja

    Zanimanju naftnih rudara slično je zanimanje rudara i geobušača na istraživanju vode, bušača na seizmičkim istraživanjima i geobušača pri građevinskim radovima.