Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Jezgrari

Opis poslova

    Jezgrari od ljevačkog pijeska i uz pomoć željezne konstrukcije (armature) izrađuju ljevačke jezgre. Jezgre su manji predmeti oblikovani prema potrebi koji se dodaju (umeću) u ljevačke kalupe da bi se u njima dobili željeni oblici i otvori.
    Nakon što dobiju radni nalog, jezgrari odabiru i pripremaju alat te naručuju potrebnu željeznu konstrukciju. U dogovoru s ljevačem kaluparom, a ovisno o zamršenosti odljevaka, određuju oblik jezgara i njihov broj. Jezgre izrađuju u pripremljenim jezgrenicima (kutijama od drva ili metala), u koje ulažu željeznu konstrukciju oko koje zbijaju prirodni ljevački pijesak ili sintetičku mješavinu. Zatim je pod tlakom propuhuju ugljičnim dioksidom (CO2). Ugljični dioksid služi za povezivanje materijala (učvršćivanje). Pijesak zbijaju ručno ili strojem (zbijačem), što ovisi o vrsti jezgara i njihovoj veličini.
    Pri izradbi jezgrenika jezgrari moraju usko surađivati s model-stolarima i ljevačima prilikom izradbe kalupa, a osobito kada se izrađuju zamršeniji kalupi. U postupku kalupiranja jezgrari iskušavaju pripremljene jezgre, a prema potrebi ih i dorađuju. Nakon izradbe, jezgre premazuju grafitnim premazom i stavljaju na sušenje. Jezgre se mogu rabiti tek pošto se dobro osuše i nakon provjere kvalitete.

Radni uvjeti

Jezgrari u pravilu rade u manjim radionicama, koje su ponajviše smještene uz ljevaonice. Izloženi su štetnom utjecaju prašine u kojoj ima silicijeva dioksida (SiO2), ugljičnom dioksidu (CO2) i, povremeno, buci kada pijesak zbijaju strojem. Da bi se smanjio štetan utjecaj silicijeva i ugljičnoga dioksida, u radionice se ugrađuju ventilacijski uređaji.
    Radni ritam jezgrara uglavnom je slobodan te odmore mogu uzimati prema potrebi. Radno vrijeme jezgrara iznosi od 40 do 42 sata na tjedan, a rhtmoređuje se prema poslodavčevim potrebama. Ako treba rade i u smjenama.
    Zbog mogućih štetnih utjecaja radnih uvjeta na njihov život i zdravlje, jezgrari, koji na tim poslovima rade puno radno vrijeme, u poduzećima koja su ljevačke i jezgrarske poslove utvrdila štetnima za zaposlenike, imaju pravo na osiguranički staž s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž), i to tako da se 12 mjeseci provedenih na radu računa kao 14 mjeseci osiguraničkoga staža.
    Na jezgrarske poslove ne mogu biti rhtmoređene osobe mlađe od 18 godina. Zdravstvena sposobnost jezgrara provjerava se svakih 12 mjeseci (redoviti periodični pregledi). Ako mu se zdravstveno stanje promijeni tako da mu onemogućuje daljnji rad na tim poslovima, ovisno o ukupnome zdravstvenom stanju se rhtmoređuje na druge odgovarajuće poslove. Kod većih zdravstvenih promjena, kada ne može pronaći drugi odgovarajući posao, jezgrar odlazi u invalidsku mirovinu.
    Valja naglasiti da se na jezgrarske poslove najčešće rhtmoređuju iskusni stariji ljevači. Oni se pritom koriste se svojim prethodnim ljevačkim iskustvom, a i pošteđeni su od većih tjelesnih naprezanja i nisu dugo izloženi visokim temperaturama.

Poželjne osobine

    Za obavljanje jezgrarskih poslova potrebni su zdravi radnici, a osobito je važno da imaju zdrav dišni sustav.

Osposobljavanje i napredovanje

    Jezgrari se za svoj posao osposobljuju u sklopu ljevačkoga zanimanja, i to u industrijskim i obrtničkim školama po trogodišnjemu programu. Na zahtjev poduzeća mogu biti osposobljeni i po kraćim programima. Uvjet za upis jest završena osnovna škola i posebna zdravstvena sposobnost jer riječ je o poslovima s posebnim radnim uvjetima.

Zapošljavanje i zarade

    Kao i ljevači, i jezgrari su deficitarno zanimanje pa se radnici osposobljeni za nj mogu lako zaposliti. Na zavodima za zapošljavanje nema nezaposlenih jezgrara. Zbog nedostatka školovanih (kvalificiranih) jezgrara, u poduzećima se za jezgrare osposobljuju zainteresirani radnici i, tako priučeni, rhtmoređuju na jezgrarske poslove. Plaće jezgrara u prosjeku su veće od plaća drugih zanatskih radnika. Određeni postotak dobivaju na otežane radne uvjete, a i zbog deficitarnosti zanimanja.

Bliska zanimanja

    Blisko zanimanje je zanimanje ljevača.