Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tesari

Opis poslova

    Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Pretežit dio posla na zgradama čini izradba krovnih konstrukcija (podloga za krovne pokrivače).
    Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i strojeve. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći to su drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. U pripremnoj radnoj fazi tesari rabe razne strojeve za obradbu drva, kao što su pile, blanjalice, brusilice i bušilice.
    Budući da tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade, libelama, viskovima i drugim mjernim instrumentima prijeko je potrebno stalno nadzirati kakvoću napravljenoga. U te poslove ulazi i izradba skela (privremenih konstrukcija) kojima se osiguravaju radnici koji rade na visini, poput njih samih. Tesari najčešće izrađuju velike i zamršene konstrukcije, i to najprije u dijelovima, koje potom spajaju u cjeline. Dio poslova mogu obavljati na tlu, a najveći dio izvode na visini. Od tesara koji rade u obrtništvu zahtijeva se i izradba tehničke dokumentacije, troškovnika i određivanje proizvodnih cijena.

Radni uvjeti

    Pripremni dio poslova tesari obavljaju u radionicama, gdje na strojevima obrađuju elemente koje poslije ugrađuju u konstrukcije. Pri tim poslovima katkada su izloženi buci iznad dopustive razine (više od 90 dB). Pretežni dio radnog vremena tesari rade na otvorenome, i to najčešće na građevinama. Relativno velik dio radnog vremena provode na radovima koji se izvode na visini.
    Da bi se zaštitili od štetnih utjecaja, tesari moraju primjenjivati tehničku zaštitu (razne tehničke naprave) i osobna zaštitna sredstva, kao što su štitnici za uši ili čepići od švedske vate, zaštitne rukavice, zaštitne cipele, zaštitna odijela, naočale, kacige.
    Zbog štetnosti i opasnosti, tesarski poslovi jesu poslovi s posebnim radnim uvjetima, pa na njih ne mogu biti rhtmoređen osobe mlađe od 18 godina. Zdravstveno stanje tesara provjerava se svakih 12 mjeseci. Dođe li u zaposlenika do promjena zdravstvenoga stanja koji bi bili zapreka za obavljanje tesarskih poslova, tesari se rhtmoređuju na druge poslove.
    Radni ritam tesara slobodan je i odmori se uzimaju prema potrebi. Prema poslodavčevim potrebama, tesari rade u smjenama, produljeno radno vrijeme, a u sezoni građevnih radova kojiput rade subotom, nedjeljom i blagdanima. Rade i izvan mjesta prebivališta (na terenu). Slobodne dane uzimaju u dogovoru s poslodavcem i prema vlastitim potrebama.

Poželjne osobine

    Tesari moraju imati zdrav koštano-zglobni, cirkulatorni i dišni sustav. Prijeko su potrebni uredan vid i vidno polje te osjećaj ravnoteže. Strah od visine i preosjetljivost na buku onemogućuju rad u tesarskom zanimanju. Naglašen je zahtjev za emocionalnom stabilnošću i općom tjelesnom spretnošću.

Osposobljavanje i napredovanje

    Tesari se za svoj posao osposobljuju u građevnim školama, kojih ima u Hrvatskoj ima u više gradova, i to za industrijsko i obrtničko zanimanje. Izobrazba za tesare traje tri godine, a za pomoćne tesare pet mjeseci. Nakon trogodišnje prakse u struci, tesari mogu polagati majstorski ispit. U poslu se može napredovati rhtmoređivanjem na bolje rangirana i plaćena radna mjesta, a to su uglavnom organizatorska i poslovodna radna mjesta – brigadiri, poslovođe i voditelji smjena.

Zapošljavanje i zarade

    Tesari se uglavnom zapošljavaju u građevinstvu i obrtništvu. Mogu voditi i vlastiti obrt. Potrebe za tesarima znatno su veće od broja radnika osposobljenih za taj posao. Mnoga građevna poduzeća nude učenicima stipendije tijekom školovanja i osiguravaju zaposlenje. Zarade tesara veće su od prosječnih zarada drugih zaposlenika iste kvalifikacije. Određeni postotak dobivaju zbog otežanih radnih uvjeta i deficitarnosti zanimanja.

Bliska zanimanja

    Dosta bliska zanimanja jesu stolari i krovopokrivači, a donekle slična monteri raznih instalacija.