Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Ribari

Opis poslova

Ribari    Ribari love ribe, glavonošce, rakove i školjke u morima i slatkim vodama te uzgajaju ribu u slatkovodnim ribnjacima i morskim uzgajalištima. Pri lovu ribe upravljaju ribolovnim brodovima i koriste se različitim mrežama, parangalima, vršama i drugim alatima. U Jadranskom moru najviše love plavu ribu, osobito srdelu i papalinu. Ulov pridnene bijele ribe (arbun, škrpina, podlanica, zubatac), glavonožaca (hobotnica, lignja, sipa) i rakova (škampi, jastozi) znatno je manji, ali je vrlo tražen na tržištu. U morskim uzgajalištima ribari rade na uzgoju lubina, tuna, kamenica i dagnji, a u slatkovodnima na uzgoju šarana ili pastrve, a rjeđe soma, smuđa i štuke.
    Ribari se na moru služe motornim brodovima i mrežama, koji mogu biti različite izvedbe, ovisno o vrsti ribe koju love. Brodovi plivaričari služe za sezonski lov male plave ribe, za što se koristi mreža plivarica i plivaličarsko vitlo. Parangalski brodovi služe za lov tune plutajućim parangalima, koji se sastoje iz duge uzice na kojoj su postavljene kraće uzice s udicom i mekom. Koćari love ribe i rakove povlačnim mrežama ili koćama koje se vuku po dnu. Lebdeće koće vuku se na stanovitoj dubini iznad morskog dna. Koćari se mogu koristiti i mrežama stajaćicama, koje se polažu na dno ili ispod površine mora te se čeka da se lovina sama zaplete u mrežu. Osim mreža, ribari se služe i drugim lovnim sredstvima, kao što su vrše (klopke u obliku kaveza s mekom ili bez nje) i ručni alati, npr. osti.
    Proces izlova ribe bez obzira na vrstu odvija se u nekoliko faza. Ribari se najprije svojim brodovima upućuju na ribolovno područje u potrazi za jatima riba. Pritom se koriste suvre-menom elektroničkom opremom kojom se locira jato, vrsta ribe te brzina i smjer njezina kretanja. Zatim postavljaju mreže, pa manevrima broda okruže ribu. Nakon toga povlače mreže, love ribu i iskrcavaju ulov na palubu. Kada je ulovljena riba iskrcana na brod, ribari je razvrstavaju po vrstama u sanduke, važu napunjene sanduke, posipaju ih ledom i odlažu u skladišni brodski prostor. U načelu, izlovljenu mlađ i zaštićene riblje vrste vraćaju u more. Ukoliko je to predviđeno, ribari do dolaska u polazišnu luku rade na gruboj preradbi lovine, koja uključuje rezanje glava i vađenje škrgi i utrobe te pranje od mulja, pijeska i trave. Opremljeniji brodovi omogućuju filetiranje (rezanje) ribe u mesne odreske i eventualno pakiranje.
    Po dolasku u luku ribari ukrcavaju lovinu u kopnena prijevozna sredstva, kojima se ona odvozi na daljnju preradbu u riboprerađivačka postrojenja ili na prodaju u ribarnice. Nakon isporuke lovine, brod do sljedećeg isplovljavanja ostaje u pristaništu, ali ribari ne miruju. Popravljaju potrgane mreže, oštećene ili izgubljene plovke i utege nadomještaju novima. Opskrbljuju brod hranom, gorivom i ostalim potrepštinama, pripremaju meke. Održavaju oplatu, strojeve, uređaje i brodske instalacije, koje moraju biti u punoj funkciji do ponovnog isplovljavanja.
    Ribari koji rade na morskim i slatkovodnim uzgajalištima imaju jednostavniji posao. Svakodnevno obilaze uzgajališta i love uzorke kojima se utvrđuje kako uzgoj napreduje. Nadgledaju stanje vode u bazenima i uzimaju uzorke vode koja po svojim fizikalnim, kemijskim i biološkim osobinama mora odgovarati propisanim tehnološkim zahtjevima uzgoja. Na primjer, za uzgoj pastrve najpogodnija je temperatura vode 15-17°C i odgovarajuća protočnost vode. Osim konzumne ribe za tržište, ribari uzgajaju i mlađ, odnosno riblji pomladak, koji se drži u uzgajalištu do određene dobi, a potom se ispušta u rijeke i mora zbog poribljavanja. Kada uzgajana vrsta dovoljno naraste, ribari ih vade iz bazena mrežama, grabljama, kliještima i kukama.
    Osim izlova, ribari na morima obavljaju i druge zadatke. Nadgledaju plovne putove, posebno zaštićena ribolovna područja, upućuju se u potragu za unesrećenima na moru, dojavljuju pojave koje se tiču krivolova, pridonose zaštiti okoliša i potopljene kulturne baštine. Neki se profesionalno bave i vađenjem spužvi ili koralja.

Radni uvjeti

Ribari    Ribari rade u svim vremenskim prilikama, izloženi kiši, snažnom vjetru ili jakom suncu. Kada su u lovu na otvorenom moru, rade po čitave dane, a po nekoliko dana izbivaju iz obitelji. Odlaze li u lovišta u ranim noćnim ili jutarnjim satima, ribari se moraju priviknuti na noćni rad uz ograničene izvore svjetla. Služe li se svjetlom, u lovu male plave ribe može im zasmetati blještavo reflektirano svjetlo. Ribari su neprestano izloženi prskajućoj ili kapajućoj slanoj vodi. Voda na palubi stalan je izvor opasnosti od poskliznuća i pada u more. Uz to, vreba i opasnost od rotirajućih dijelova, posebno od vitala i kolotura kojima se napinju mreže. Noćni rad, stalna opasnost, nepovoljni klimatski radni uvjeti za ribare su kontinuirani izvori stresa.

Poželjne osobine

    Ribarima je potrebna fizička snaga, stabilnost i okretnost tijela. Dobar vid na blizinu i daljinu nužan je zbog navigacije i manevriranja brodom u uvjetima slabije vidljivosti. Razumijevanje tehničkih načela olakšat će ribarima rukovanje opremom, a opća snalažljivost rješavanje problema prilikom havarije. Sklonost timskom radu te disciplina, strpljivost i kooperativnost povećavaju radni učinak, a smanjuju vjerojatnost ozbiljnijih nezgoda, posebno pri dužem izbivanju broda iz luke. Ribari moraju znati plivati, moraju znati pružiti prvu pomoć, jer na otvorenom moru pomoć dolazi sporo.

Osposobljavanje i zapošljavanje

    Vještinu ribarenja stječu uglavnom radnom izobrazbom i neposrednim iskustvom. Poželjno je da ribari imaju završenu četverogodišnju srednju pomorsku školu, koja ih osposobljuje za rad na upravljačkim, odnosno časničkim, mjestima na ribarskom brodu, za što polažu poseban stručni ispit.
    Ribari se mogu zaposliti u ribarskoj floti poduzeća koja se bave izlovom i preradbom ribe ili kod privatnih vlasnika ribarskih brodova. Uz višegodišnje radno iskustvo i dozvole za rad ribari mogu vlastitim ili zakupljenim brodom samostalno ribariti. Dobiju li koncesiju, odnosno ugovor o korištenju pomorskog dobra od državnih službi, mogu se uz manja ulaganja na dijelovima mora baviti i uzgojem riba i školjki.

Bliska zanimanja

    Ribarima bliska zanimanja jesu mornari te lovci i uzgajivači divljači.