Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Mornari

Opis poslova

Mornari    Mornari upravljaju brodom i brodskom opremom pod zapovjedništvom brodskih časnika ili vođe palube. Oni izvode sve ručne poslove na brodskoj palubi prilikom ukrcaja i iskrcaja tereta ili putnika, uplovljavanja i isplovljavanja iz luke, vezivanja ili sidrenja broda, kao i tijekom plovidbe. Rade na različitim vrstama plovila i odgovorni su za stanje svih prostora na brodu, izuzev strojarnice.
    Mornari održavaju i upravljaju opremom na brodskoj palubi, kao što su sidra, konopi za vezivanje, čelična užad, vitla, dizalice, crpke i druga oprema za ukrcaj tereta, oprema i čamci za spašavanje i protupožarna oprema. Na manjim brodovima mornari dežuraju na palubi, prate situaciju na moru i tako pomažu u navigaciji. Na brodovima trgovačke mornarice pripremaju brod za ukrcaj i iskrcaj tereta. Izrađuju i skidaju žitne pregrade, čiste skladišta ili tankove tereta, otklanjaju nečistoću, otpad i ostatke tereta iz skladišta i s palube. Štite teret zaštitnim materijalom i učvršćuju ga, da bi se izbjegla oštećenja prilikom nevremena. Zatvaraju i periodično provjeravaju stanje skladišta i tankova tereta. Prema potrebi, mogu obavljati i poslove održavanja i čišćenja strojarnice i ostalih prostorija strojnog kompleksa. Tada rade pod zapovjedništvom i nadzorom dežurnog časnika ili vođe stroja.
    Mornari obavljaju i sve poslove na održavanju paluba, nadgrađa, vanjske oplate, unutrašnjih prostorija i svih ostalih prostora koji služe zajedničkoj upotrebi posade broda. Čiste i održavaju kaljuže, dvodna, tankove tehničke i pitke vode, sanitarne i stambene prostorije. Sudjeluju u ukrcavanju brodskih zaliha, inventara i potrošnog materijala te živežnih namirnica.

Radni uvjeti

    Mornari rade u svim vremenskim uvjetima. Oni većinom rade na otvorenom, ali i u natkritom i skučenom prostoru. Posao se obavlja i za vremenskih nepogoda i oluja na moru. Rad u vlažnim, hladnim i bučnim uvjetima može biti neugodan i opasan, a na otvorenom moru i velikim valovima dodatni problem može biti i valjanje broda. Moguće su i situacije u kojima je posada prinuđena napustiti plovilo, pri čemu postoji opasnost za život i zdravlje članova posade. Ovisno o vrsti tereta što ga brod prevozi, mornari mogu biti izloženi mnogim opasnostima za zdravlje. Ipak, na modernijim i većim brodovima ove su neugodnosti i opasnosti svedene na najmanju moguću mjeru, a unutrašnji prostori omogućuju ugodan boravak, rekreaciju i odmor u slobodno vrijeme.
    Mornari izbivaju iz kuće duže vremena. Zbog toga su bolje plaćeni u odnosu na zanimanja koja zahtijevaju sličnu razinu naobrazbe. Većina ih je ugovorno zaposlena za jedno putovanje, posebno na prekooceanskim trgovačkim brodovima. Tada im boravak na brodu traje više mjeseci, a ovisno o trajanju plovidbe određuje se i razdoblje boravka kod kuće.
    Najintenzivniji radni period mornara odnosi sa na pripremu i obavljanje vezivanja ili sidrenja broda te ukrcaja ili iskrcaja putnika ili brodskog tereta. Tijekom plovidbe mogu raditi u dnevnoj smjeni ili u smjenama prema režimu dežurstava brodskih časnika. Ovisno o vrsti i namjeni plovila, smjenjivanje radnog vremena i vremena za odmor može se bitno razlikovati.

Poželjne osobine

    Mornari trebaju biti dobra općeg zdravstvenog stanja i tjelesne kondicije, uredna sluha i vida. Poželjno je da imaju razvijene sposobnosti uočavanja mehaničkih odnosa, što se odnosi na upravljanje i održavanje opreme plovila.
    Budući da mornari usko surađuju s drugim članovima posade broda, poželjno je da posjeduju određene osobine i vještine koje se obično vezuju uz uspješnu suradnju u timskom radu, primjerice društvenost, kooperativnost i vještinu postupanja s ljudima. Ovo je posebno važno zbog specifičnosti koje nosi socijalna izolacija posade broda na duže vrijeme. Naime, međuzavisnost svih članova brodske posade i izvan radnog vremena bitna je značajka ovog zanimanja. Zbog tjelesnog opterećenja, rada u smjenama i općenito režima rada i uvjeta života na brodu poželjno je da su mornari emocionalno čvrste osobe.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za zanimanje mornara nije potrebno proći neko formalno školovanje. Mornarom se može postati nakon završene osnovne škole i s navršenih 16 godina. Nakon stanovitog vremena u plovidbi, tijekom kojeg stječu potrebno radno iskustvo, početnici mogu polagati ispit za mornara. Napredovati se može polažući državni ispit za kormilara, za što je potrebno trogodišnje u plovidbi. S većim radnim iskustvom može se napredovati do vođe palube.
    Zapošljavanje, školovanje i napredovanje mornara, kao i ostalog brodskog osoblja, regulirano je posebnom međunarodnom konvencijom o standardima treninga i pomoračkim certifikatima. Na temelju položenih ispita i radnog iskustva izdaju se mornarima dozvole za rad. One se upisuju u pomorske knjižice ili matrikule. Osim ovih zahtjeva, periodično treba produžiti radne dozvole, što uključuje i liječničke preglede kod specijalista za medicinu rada.

Bliska zanimanja

    S obzirom na specifičnosti ovog zanimanja, srodni poslovi i zadaci mogu se naći u zanimanju ribara ili lučkih transportnih radnika.