Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Kuhari

Opis poslova

Kuhari    Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane i samo njezino pripremanje (kuhanje, pečenje, prženje, pirjanje i drugo), kao i pripremu za posluživanje jela. Na osnovi normativa i zahtjeva ugostiteljskoga objekta u kojemu rade, kuhari sastavljaju dnevne i tjedne jelovnike. U skladu s tim jelovnicima naručuju i preuzimaju namirnice. Kako se sve namirnice ne troše isti dan, kuharova je dužnost da ih uskladišti i očuva od kvarenja. Budući da sudjeluju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju brojnim kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različite namjene. Glavni kuhari usklađuju rad kuharskoga i pomoćnog osoblja te organiziraju cjelokupan rad u kuhinjama.
    Uz navedene poslove, koje obavljaju uglavnom svi kuhari, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta mnogi imaju i posebne radne zadaće. Kuhari koji u restoranima pripremaju jela po narudžbi moraju znati pripremiti brojna jela, a katkada i vrlo rijetke i komplicirane specijalitete. Vrlo je važno da ta jela – osim što trebaju biti vrlo ukusna – moraju biti i atraktivno prezentirana i poslužena. S druge strane, kuhari koji u restoranima pripremaju brzu hranu moraju znati vrlo brzo pripremiti manji broj specifičnih jela, kao što su pizza, lazanje, hamburgeri i drugo. Osim što ih pripremaju, ta jela moraju održavati toplima sve do njihova posluživanja. Na brodovima kuhari svoj rad moraju planirati na dulji rok te u skladu s time naručivati veće količine namirnica i voditi računa o tomu da se ne pokvare. Osim toga, moraju se osposobiti i za osnovne mornarske vještine.
    Svakako da ima još područja na kojima kuhari mogu raditi. Među inim mogu biti zaposleni u prehrambenoj industriji ili voditi vlastite ugostiteljske objekte. Važno je napomenuti i to da kuhari, uz nabrojene poslove, bez obzira na to gdje rade uvijek moraju voditi brigu o higijeni prostora i sredstava s kojima rade te o osobnoj higijeni.

Radni uvjeti

    Kuhari rade u raznim ugostiteljskim objektima, a to podrazumijeva i dosta različite uvjete u kojima obavljaju svoj posao. Radni uvjeti variraju od rada u dobro uređenim, ventiliranim i opremljenim prostorima do rada u improviziranim i nedostatno opremljenim prostorima. Ipak, svim je kuharima zajedničko to da su izloženi toplini, vlazi i isparavanjima. Radni ritam kuhara ovisi o vrsti ugostiteljskoga objekta u kojemu su zaposleni. No najčešće je riječ o neujednačenoj opterećenosti tijekom radnog dana. Većina kuhara radi u smjenama, a u nekim ugostiteljskim objektima rade i noću, vikendima i blagdanima. Slobodne dane uzimaju prema mogućnostima i u dogovoru s poslodavcem. Važno je istaknuti da kuhari, kao osobe koje rade s hranom, svakih šest mjeseci podliježu obveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostiteljskih usluga, a i sami kuhari.

Poželjne osobine

    Za kuharske poslove traže se tjelesno zdravi i spretni radnici. Osobito je bitno da imaju zdrav koštano-zglobni i dišni sustav, zdravu kožu, uredan vid te razvijene osjete okusa i mirisa.

Osposobljavanje i napredovanje

    Kuhari se za svoj rad osposobljuju u ugostiteljsko-turističkim školama, kojih u Hrvatskoj ima u više gradova. Nakon osnovne škole učenici se upisuju u trogodišnji školski program za zanimanje kuhara ili u dvogodišnji za zanimanje pomoćnoga kuhara. Nakon odrađene prakse kuhari mogu polagati majstorski ispit, a mogu nastaviti školovanje i na višim školama. Napredovati mogu prijelazom u ugostiteljske objekte više kategorije ili preuzimanjem poslovodnih dužnosti u kuhinji.

Zapošljavanje i zarada

    Kuharsko je zanimanje deficitarno pa se osposobljeni kuhari, osobito oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošljavaju vrlo lako. Vrlo je velika potražnja za kuharima u turistički razvijenim područjima i u turističkoj sezoni. Iskusni kuhari, koji uz to imaju položen i majstorski ispit, vrlo su traženi i u pravilu dobro plaćeni.

Bliska zanimanja

    Radne zadatke slične kuharima obavljaju još i slastičari, pekari te mesari.