Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Piloti

Opis poslova

Piloti    Piloti su dobro uvježbani profesionalci koji upravljaju zrakoplovima i helikopterima kako bi prevezli putnike, robu, poštu, unesrećene, gasili požare, prašili usjeve ili pomagali u pronalaženju kriminalaca. Većina pilota ipak upravlja zrakoplovima za prijevoz putnika, robe i pošte. Osim u malim zrakoplovima, posadu obično čine dva pilota. Kapetan upravlja zrakoplovom i odgovoran je za ostalo osoblje prilikom leta. Drugi pilot – kopilot pomaže kapetanu u komunikaciji s kontrolom leta, u praćenju instrumenata i u upravljanju zrakoplovom.
    Pilot i kopilot prije polaska pažljivo planiraju svaki pojedini let. Pomno provjeravaju zrakoplov, kako bi bili sigurni da su motori, instrumenti s komandne ploče i ostali sistemi ispravni. Provjeravaju jesu li prtljaga i roba ispravno ukrcani s obzirom na ravnotežu zrakoplova. Kontaktiraju s dispečerima (otpremnici letova) kako bi saznali kakva ih vremenska prognoza očekuje prilikom leta i na odredištu. Na osnovi tih informacija odabiru rutu (pravac putovanja), visinu letenja i brzinu leta, kako bi let bio najsigurniji, najudobniji i najbrži. Kad su uvjeti leta ispod minimuma, tada kapetani u suradnji s kontrolorima leta i dispečerima usaglašavaju let s ostalim zračnim prometom.
    Polijetanje i slijetanje najteži su dijelovi leta i zahtijevaju uigran rad kapetana i kopilota. Kad zrakoplov ubrzava pri polijetanju, kapetan se usredotočuje na pistu, a kopilot pozorno prati komandnu ploču. Proračunavanje brzine koja je potrebna da bi zrakoplov mogao letjeti zahtijeva razmatranje visine zračne luke, vanjske temperature, težine zrakoplova te brzine i smjera vjetra. U trenutku kad zrakoplov dostigne brzinu polijetanja, kopilot o tomu izvještava kapetana koji upravljalom podiže nos zrakoplova.
    Let je sam po sebi relativno jednostavan, osim ako je vrijeme loše. Piloti uz pomoć autopilota i ostalih kompjutoriziranih instrumenata za upravljanje letom usmjeravaju zrakoplov u skladu s planiranom rutom. Kontaktiraju s kontrolama leta koje prelijeću. Kontinuirano i pozorno motre komandnu ploču kako bi provjerili količinu preostalog goriva, stanje motora, sistema za rashlađivanje i održavanje tlaka zraka te ostalih važnih sistema. Mogu tražiti promjenu rute ili visine letenja, ako je let teži nego što se očekivalo. Tada se savjetuju s kontrolom leta, pa ako su piloti na drugim visinama prijavili bolje uvjete, traže promjenu visine leta. Ista se procedura primjenjuje kako bi se izbjegao vjetar koji puše u nos zrakoplova i pronašao vjetar koji puše u rep, jer se tako povećava brzina i smanjuje potrošnja goriva. Visinomjer im kazuje na kojoj visini lete, pa tako određuju je li ta visina sigurna s obzirom na planine i druge zapreke. Specijalizirani navigacijski instrumenti i specijalne karte omogućuju im da točno odrede gdje se nalaze. Ostali instrumenti pomažu im u održavanju smjera sve do same piste te u slijetanju kad ne mogu vidjeti pistu.
    Kad slete, piloti moraju ispuniti obrasce o letu koji se dostavljaju dispečerima. Dužnosti koje se ne odnose izravno na letenje ovise o tomu za koga piloti rade. Oni zaposleni u malim klubovima ili kompanijama koje nisu redoviti avioprijevoznici brinu se i o točenju goriva, pomažu putnicima pri ukrcaju, čak se laćaju i manjih popravaka zrakoplova. Piloti u avionskim kompanijama koji su redoviti prijevoznici imaju malen opseg poslova koji nije vezan uz letenje, a odnosi se uglavnom na ispunjavanje formulara o putnicima i letu.
    Iskusni piloti poučavaju studente teoriji letenja i letenju na simulatorima zrakoplova te demonstriraju upravljanje zrakoplovom ili helikopterom i u skladu s kompanijskim propisima kontroliraju rad svojih kolega. To su instruktori letenja.

Radni uvjeti

    Radno vrijeme pilota počinje jedan sat prije prvog polijetanja i završava pola sata nakon zadnjeg slijetanja. Radno vrijeme i pripadajući sati odmora određeni su zakonom o zračnoj plovidbi, pa je tako vrijeme letenja ograničeno na 28 sati tjedno, s tim da u 30 uzastopnih dana ne smije iznositi više od 85 sati. Plan letenja te rhtmored dana kada trebaju biti u pripravnosti dobivaju u pravilu 15 dana ranije. Broj slobodnih dana u mjesecu ovisi i o redu letenja i o dužini letova. Neki letovi uključuju noćenje izvan baze. Broj tih noćenja ovisi i o tomu je li riječ o dugolinijskom ili o kratkolinijskom prometu, kao i o dužini leta, a mjesečno ne iznosi više od deset noćenja. Prilikom noćenja izvan baze kompanije vode računa o smještaju i dnevnicama za troškove prehrane. Piloti rade i radnim danom i praznikom, danju i noću.
    Posebno oni koji lete na dugim linijama mogu patiti zbog raznih fizioloških promjena uslijed čestih promjena vremenskih zona. Na takvim letovima nužni su dulji odmori. Umjetno upuhivan zrak i njegova velika suhoća (6-8% vlage) mogu dovesti do dehidracije. Oni koji rade na zaprašivanju usjeva mogu biti izloženi štetnom utjecaju kemikalija.
    Ovakvi radni uvjeti zahtijevaju strogo poštivanje pravila u radu i dobru fizičku spremnost. Iako letenje zapravo ne podrazumijeva velik fizički napor, odgovornost za sigurnost leta i zahtjev da se brzo donose odluke pod pritiskom, a stalno motrenje instrumenata može biti zamorno.

Poželjne osobine

    Ovo je zanimanje primjereno vrlo odgovornim osobama koje se bez poteškoća drže propisanih pravila rada i ponašanja. Traže se intelektualno zrele osobe, jer je potrebno ovladavanje raznim procedurama, propisima i tehničkim podacima u uobičajenim situacijama i u situacijama u slučaju opasnosti. Emocionalna zrelost i brzo donošenje odluka u stresnim situacijama također su važni. Važno je snalaženje u prostoru i sposobnost predočavanja prostornih odnosa, brzo reagiranje i spretnost u izvođenju pokreta ruku i nogu te mogućnost opažanja više signala istodobno.
    Opće zdravstveno stanje mora biti izvrsno i provjerava se i prilikom stjecanja dozvole i periodično. Preglede obavljaju timovi psihologa i liječnika raznih specijalnosti koji utvrđuju psihičko i zdravstveno stanje pojedinca.

Osposobljavanje i napredovanje

    Svi piloti koji prevoze putnike, robu ili poštu moraju imati komercijalnu pilotsku dozvolu za rad, s ovlaštenjem za instrumentalno letenje. Dozvolu izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. Postoji i sportska pilotska dozvola za upravljanje malim zrakoplovima, no ne postoji zanimanje sportskog pilota.
    Dozvola se može steći tako da se uspješno završi Fakultet prometnih znanosti, smjer aeronautike, u sklopu kojeg se stječe i teoretsko znanje o osnovama letenja i praktičnih 200 sati leta. Ukoliko se za to zanimanje odluče oni koji nisu završili Fakultet prometnih znanosti, mogu se školovati i u privatnim pilotskim školama u kojima stječu potrebne sate leta i teoretska znanja. Kad polože teoretski i praktični ispit pri ministarstvu te udovolje kriterijima psihofizičkih sposobnosti, dobivaju pilotsku dozvolu. Teorijski, pismeni se test uglavnom odnosi na principe sigurnosti leta i tehnike navigacije, a praktični na demonstraciju letačkih znanja.
    Budući da piloti velikih zrakoplova lete uz pomoć instrumenata, moraju imati i dozvolu za instrumentalno letenje. Za nju se mogu kvalificirati nakon 105 sati letačkog iskustva, uključujući 40 sati instrumentalnog letenja. Kad zadovolje na teorijskom i praktičnom dijelu ispita za instrumentalno letenje, dobivaju dozvolu. Školovanje za instrumentalno letenje može se, osim u sklopu fakultetske naobrazbe, završiti i unutar školskih centara zrakoplovnih kompanija. Za upravljanje višemotornim zrakoplovima potrebna je posebna dozvola, a školovanje provode kompanije koje trebaju takav kadar.
    Kapetani moraju imati posebnu dozvolu. Za dobivanje te dozvole kompanije organiziraju teoretsko školovanje samo za odabrane pilote koji su to savjesnošću u poslu zaslužili. Ispit ima teoretski i praktični dio i polaže se pri ministarstvu. Zakonski je propisano minimalno 1500 sati leta uključujući instrumentalno i noćno letenje, da bi se pristupilo ispitu.
    Sve dozvole vrijede dok piloti zadovoljavaju na periodičnim psihofizičkim provjerama i provjerama letačke vještine. Opseg i čestoću tih provjera propisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, kao i kompanije koje zapošljavaju pilote.
    Prilikom zapošljavanja pilota kompanije daju prednost kandidatima sa završenim fakultetom, iako klubovi mogu zaposliti kandidata sa srednjom školom. Kompanije preferiraju kandidate koji posjeduju dozvolu s ovlaštenjem za instrumentalno letenje, po mogućnosti i ovlaštenjem za višemotorne zrakoplove. Svi novi piloti prolaze nekoliko tjedana kroz intenzivnu nastavu u simulatorima i učionicama prije nego što ih rhtmoređuju za let. Piloti u kompaniji, nakon što su uspješno završili i teoretsko i praktično školovanje za višemotorne zrakoplove, počinju kao kopiloti pripravnici. Aeroklubovi i druge organizacije koje nisu zrakoplovne tvrtke ne traže toliko letačkog iskustva, ali je komercijalna dozvola minimum koji se zahtijeva. Poželjno je iskustvo na tipu zrakoplova na kojem će kandidat letjeti. Piloti se dodatno školuju za svaki tip zrakoplova kojim upravljaju. Svake godine obnavljaju znanje teorijskim ponavljanjem. Te obnove organiziraju školski centri zrakoplovnih kompanija.
    U kompanijama se napredovanje obično temelji na vremenu provedenom u kompaniji, pa prednost imaju oni koji su duže u kompaniji. Napreduje se od pripravnika za mlađeg kopilota do mlađeg kopilota, zatim do kopilota te starijeg kopilota. Nakon toga slijede kapetanska mjesta: mlađi kapetan, kapetan, instruktor.

Zapošljavanje i zarade

    Piloti se zapošljavaju u zrakoplovnim kompanijama, u avioklubovima, u vojsci, kao piloti helikoptera u policiji. Danas je broj zainteresiranih kandidata daleko veći od broja potrebnih. Piloti su vrlo vezani za svoje zanimanje, djelomično i zbog dugog školovanja u koje treba uložiti i vremena i novca, tako da vrlo rijetko mijenjaju zanimanje, osim u slučaju zdravstvenih tegoba. Novi će se kadar osim zbog umirovljenja starih pilota, zapošljavati i zbog razvoja zrakoplovstva u zemlji.
    Primanja su među najvišima u našoj zemlji, iako su razlike velike, ovisno o tomu tko je poslodavac. Plaća se određuje na osnovi veličine, tipa i brzine zrakoplova kojim piloti upravljaju te broja sati letenja. Dodaci se isplaćuju za dane provedene izvan baze i međunarodne letove. Primanja pilota razlikuju se ovisno i o tom je li riječ o kopilotu, kapetanu ili instruktoru. Primanja iskusnih kapetana na velikim avionima s mnoštvom međunarodnih letova noću i praznikom mogu biti i do osam puta veća od prosječne plaće u zemlji.

Bliska zanimanja

    Iako nema zanimanja koja se odvijaju u sličnim uvjetima, kontrolori leta i dispečeri letova često pomažu pilotima u donošenju odluka i imaju važnu ulogu za sigurnost leta.