Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Kemičari

Opis poslova

Kemičari    Kemičari, odnosno inženjeri kemije, bave se istraživačkim radom te primjenom prikupljenih činjenica i spoznaja o kemijskim spojevima. Kemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lijekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energiju i smanjuju onečišćenje okoliša (npr. unapređenja u rafinerijama nafte), a istraživanja kemije živih organizama donijela su unapređenja na području medicine, poljoprivrede te u proizvodnji hrane.
    Kemičari se zapošljavaju u različitim djelatnostima, od znanstveno-istraživačkih do marketinga. Ipak se većina kemičara školuje s namjerom da radi u istraživanju i razvoju. Istraživački se rad može podijeliti na fundamentalna (bazična) istraživanja i razvojna istraživanja. U bazičnim istraživanjima kemičari ispituju osobine, sastav i strukturu materije, kao i zakone po kojima se kombiniraju i reagiraju supstancije. Na području primijenjenih istraživanja i razvoja kreiraju nove produkte i procese ili pak unapređuju postojeće, koristeći se spoznajama i znanjima prikupljenim u bazičnim istra-živanjima. Kemičari koji se bave znanstveno-istraživačkim radom rade u laboratorijima gdje analiziraju kemijske supstancije, miješaju ih i prate kemijske reakcije, da bi stvorili nove spojeve ili razumjeli postojeće reakcije. U suvremenim laboratorijima koriste se vrlo preciznim i skupim instrumentima, kao što je aparat za nuklearno magnetsku rezonanciju ili različite vrste kromatografa. Rad s takvim uređajima zahtijeva posebnu edukaciju. Budući da kemičar u laboratoriju radi s laborantima i kemijskim tehničarima, on im priprema radne podloge i daje radne zadatke, odnosno ima ulogu organizatora i koordinatora posla. Prikuplja i analizira podatke i iz njih izvodi potrebne zaključke te piše znanstvene izvještaje. Kemičari prate stručnu literaturu i sudjeluju u znanstvenim skupovima.
    Kemičari rade i u proizvodnji i u kemijskim postrojenjima, kao i u analitičkim laboratorijima za kontrolu kvalitete. Oni pripremaju instrukcije za radnike, koje sadrže opise sastojaka, vrijeme miješanja i temperaturu za svaku fazu procesa te nadgledaju automatizirane procese. Nadziru i uzimanje uzoraka, da bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta proizvoda, kao i poštivanje industrijskih i drugih propisanih standarda. Uzorke različitim fizikalno-kemijskim postupcima analiziraju u laboratorijima i utvrđuju poštivanje propisanih parametara kakvoće proizvoda. Kemičari zapisuju i izvještavaju o rezultatima ispitivanja.
    Kemičari se specijaliziraju u različitim područjima: analitičkoj kemiji, organskoj kemiji, anorganskoj kemiji, fizikalnoj kemiji i biokemiji. Specijalizacija im je omogućena već na studiju. Analitički kemičari ispituju i određuju strukturu, sastav i prirodu supstancije, te razvijaju analitičke tehnike. Oni identificiraju postojanje i koncentraciju kemijskih zagađivača u zraku, vodi i tlu. Organski kemičari ispituju kemiju mnogih ugljikovih spojeva. Mnoge komercijalne produkte, poput lijekova, plastike i gnojiva, razvili su organski kemičari. Anorganski kemičari ispituju sastojke koji se pretežno sastoje od drugih elemenata, a ne ugljika, poput onih u elektronskim komponentama. Fizikalni kemičar ispituje fizikalna svojstva atoma i molekula te način odvijanja kemijskih reakcija. Njihova ispitivanja mogu dovesti do novih i boljih izvora energije. Biokemičari proučavaju i ispituju kemijske reakcije u živom organizmu.

Radni uvjeti

    Kemičar obično radi standardno radno vrijeme u uredu ili laboratoriju. Istraživač kemičar većinu vremena radi u laboratoriju, ali radi i u uredu, gdje provodi teorijski dio istraživanja, ili planira, bilježi i izvještava o rezultatima istraživačkog rada. Dok su neki laboratoriji mali, drugi su veliki i mogu sadržavati prototipove kemijskih proizvodnih postrojenja i složenu opremu. Kemičar može dio istraživanja obavljati u kemijskom postrojenju ili na otvorenom (dok uzima uzorke za analizu onečišćenja, npr. tla). Neki su kemičari izloženi zdravstvenim i sigurnosnim rizicima dok rukuju određenim kemikalijama, ali ukoliko slijede propisane procedure, rizik se osjetno smanjuje.
    Kemičari se zapošljavaju u znanstveno-istraživačkim ustanovama i u proizvodnim tvrtkama, većinom u kemijskoj industriji, što uključuje proizvodnju plastika i sintetičkih materijala, lijekova, deterdženata, boja, organskih kemikalija i slično.

Poželjne osobine

    Inženjeri kemije trebaju biti skloni znanosti i matematici, radu vlastitim rukama u sastavljanju aparature i provođenju eksperimenata. Ustrajnost, radoznalost i sposobnost koncentracije na pojedinosti i samostalnost u radu ključni su za uspjeh u ovom zanimanju. Osim znanja iz kemije, kemičari trebaju stjecati znanja i iz bioloških znanost, matematike i fizike. Važno je znati rabiti računalo, jer je kompjutor svakodnevno pomagalo kemičaru u radu. Budući da se od kemičara u istraživanju i razvoju očekuje da radi u multi-disciplinarnim timovima, poželjno je da ima znanja iz drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost rukovođenja te sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije.
    Valja napomenuti da je zanimanje kemičara primjereno zdravim ljudima koji ne pokazuju alergijske reakcije. Ukoliko se netko tko pati od alergija odluči za ovu struku, izbor radnih mjesta bit će mu vrlo sužen, jer neće moći raditi ni u laboratoriju ni u kemijskoj proizvodnji.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova kemičara nužno je nakon srednje škole završiti četverogodišnji studij kemije. U Hrvatskoj se kemija može studirati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Završavanje tog studija osigurava stručni naziv diplomirani inženjer kemije. Za upis na studij kemije potrebno je dobro predznanje iz matematike i kemije. Nakon završenog studija moguće je znanstveno usavršavanje na poslijediplomskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.

Bliska zanimanja

    Posao inženjera kemije sličan je poslu inženjera kemijske tehnologije, poslu biologa te stručnjacima drugih prirodnih i bioloških znanosti.