Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Inženjeri kemijske tehnologije

Opis poslova

    Inženjeri kemijske tehnologije – ili kemijski tehnolozi – primjenjuju načela kemije i strojarstva za rješavanje problema u okviru kemijske proizvodnje. Budući da su znanja i poslovi kemijskog inženjera povezani s različitim područjima, oni u svojem poslu primjenjuju načela kemije, fizike, matematike, mehanike i elektrotehnike. Rade na različitim poslovima: od laboratorija u kojima se vrše istraživanja s područja fundamentalne kemije, preko tvorničkih pogona, kontrolnih laboratorija, marketinga pa do projektiranja kemijskih postrojenja.
    Kemijske reakcije koje se događaju u kontroliranim uvjetima i u malim količinama jako se razlikuju od reakcija u glomaznim kotlovima. Zbog toga se posao kemijskog tehnologa u istraživačkim laboratorijima razlikuje od posla kemičara, jer mu je osnovni cilj istraživanje parametara prema kojima se kemijska reakcija dobivena u malom mjerilu može prenijeti u kemijsku proizvodnju. Zbog toga takvi laboratoriji uključuju i pilot-postrojenja za proizvodnju kemijskih supstancija, na kojima se promatra kako promjene različitih parametara djeluju na brzinu i kvalitetu kemijske reakcije. Pritom proučavaju i patentiraju nove, bolje i jeftinije procese kojima se može dobiti željeni proizvod. Proučavaju kakvo je međudjelovanje kvalitete i vrste materijala od kojih se prave dijelovi postrojenja u kojima se odvijaju reakcije te samih reakcija. Posao kemijskog tehnologa vrlo je važan za industriju, jer unapređenje bilo kojeg htmekta proizvodnje može dovesti do velikih ušteda energije i materijala, kao i manjeg onečišćenja okoliša.
    Kada se jednom ustanove parametri optimalni za proizvodnju neke kemikalije, posao oko dizajniranja kemijskog postrojenja preuzimaju kemijski tehnolozi projektanti. Posao tehnologa u projektiranju obuhvaća pripremu podataka i potrebne dokumentacije, sudjelovanje u izradbi idejnog projektnog rješenja i izradbu potrebne tehničke dokumentacije. Kemijski tehnolog sudjeluje u prikupljanju svih dozvola potrebnih za gradnju nekog postrojenja. Isto tako sudjeluje u izvođenju radova, jer organizira izvođenje radova, preuzima opremu i nadzire ugradnju te usklađuje rad svih sudionika u izgradnji. Na kraju provjerava funkcionalnost opreme i objekta te predaje objekt u redovitu proizvodnju.
    Inženjeri kemijske tehnologije u proizvodnji pripremaju instrukcije za radnike, koje sadrže opise sastojaka, vrijeme miješanja i temperaturu za svaku fazu procesa, te nadgledaju automatizirane procese. Nadziru i uzimanje uzoraka da bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta proizvoda, kao i to da li se poštuju industrijski i drugi propisani standardi.
    Kemijski tehnolog mora stalno pratiti stručnu literaturu te znati koje su najnovije spoznaje i svjetski trendovi u proizvodnji određenih kemikalija.

Radni uvjeti

    Kemijski tehnolog obično radi standardno radno vrijeme. Tehnolog istraživač koji radi u laboratoriju većinu vremena provodi u laboratoriju, ali radi i u uredu, gdje provodi teorijski dio istraživanja ili planira, bilježi i izvještava o rezultatima istraživačkog rada. Dok su neki laboratoriji mali, drugi su veliki i mogu sadržavati prototipove kemijskih proizvodnih postrojenja i složenu opremu. Kemijski tehnolog može raditi i u kemijskom postrojenju ili na otvorenom. Inženjeri kemijske tehnologije koji rade na projektiranju rade u projektnom uredu, a prema potrebi odlaze na objekt u izgradnji.
    Neki kemijski tehnolozi i kemičari izloženi su zdravstvenim i sigurnosnim rizicima dok rukuju određenim kemikalijama, ali ukoliko slijede propisane procedure, rizik se osjetno smanjuje. Inženjeri kemijske tehnologije rade u industrijama kao što su kemijska, petrokemijska i farmaceutska te u kontrolnim, razvojnim i istraživačkim laboratorijima. Mnogi od njih rade u projektantskim i konzultantskim poduzećima koja dizajniraju kemijska postrojenja, istražuju i testiraju usluge itd.

Poželjne osobine

    Inženjeri kemijske tehnologije trebaju biti skloni znanosti, radu vlastitim rukama u sastavljanju aparature i provođenju eksperimenata. Ustrajnost, radoznalost i sposobnost koncentracije na pojedinosti i samostalnost u radu ključni su za uspjeh u ovom zanimanju. Prirodne znanosti, kemija i fizika te matematika osnovna su područja učenja inženjera kemijske tehnologije. Osim što se usavršava na području fundamentalne kemije, mora stjecati znanja koja će mu omogućiti da spoji kemiju i strojarstvo te imati izvanredan smisao za tehničke probleme. Zbog rada u kemijskim postrojenjima ili na njihovu projektiranju, potrebna je i svijest o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi i zagađenje okoliša te prihvaćanje visokog stupnja odgovornosti. Sklonost stalnom učenju i usavršavanju, praćenje stručne literature i pohađanje seminara preduvjet su uspjeha kemijskog tehnologa, a znanje engleskog jezika je nezaobilazno. Za kemijskog tehnologa važno je i znanje o upotrebi računala, jer je kompjutor svakodnevno pomagalo i u laboratoriju i u projektnom uredu.
    Budući da se od inženjera kemijske tehnologije očekuje da radi u multidisciplinarnim timovima, poželjno je da ima znanja iz drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost rukovođenja te sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije. Valja napomenuti da je zanimanje inženjera kemijske tehnologije primjereno zdravim ljudima koji ne pokazuju alergijske reakcije. Ako se netko tko pati od alergija odluči za ovu struku, izbor radnih mjesta bit će mu vrlo sužen, jer neće moći raditi ni u laboratoriju ni u kemijskoj proizvodnji.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova inženjera kemijske tehnologije nužno je nakon srednje škole završiti dvogodišnji ili četverogodišnji studij kemijske tehnologije. Složenost poslova koje obavlja kemijski tehnolog ovisit će o stupnju stručne spreme.
    U Hrvatskoj se kemijska tehnologija može studirati na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te na Tehnološkom fakultetu u Splitu, gdje se može završiti i dvogodišnji studij. Završavanje dvogodišnjeg studija osigurava stručni naziv inženjer kemijske tehnologije, a završavanje četverogodišnjeg daje naziv diplomirani inženjer kemijske tehnologije. Za upis na studij kemijske tehnologije potrebno je dobro predznanje iz matematike i kemije. Nakon završenog studija moguće je znanstveno usavršavanje na poslije-diplomskom studiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije kao i na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Bliska zanimanja

    Poslovi inženjera kemijske tehnologije slični su poslovima kemičara, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i poslovima inženjera prehrambene tehnologije.