Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Operatori na računalima

Opis poslova

    Operator centralnih i perifernih jedinica računala nadgleda rad računalskog hardwarea i osigurava da se ti složeni i skupi strojevi rabe tako da postižu maksimalan učinak. To znači da operator mora predvidjeti pojavu nekog problema i poduzeti sve da se on ne pojavi, ali isto tako i riješiti probleme koji izbiju.
    Zaduženja operatora centralnih i perifernih jedinica ovise o veličini sistema, vrsti opreme koja se koristi te zahtjevima i potrebama poslodavca. Operatori, ovisno o specifičnim potrebama posla, postavljaju i odabiru načine upravljanja računalom i perifernim jedinicama. U tom se poslu rukovode uputama pripremljenim od programera. Operatori na računalima, ili u većim sistemima operatori perifernih jedinica, opskrbljuju strojeve magnetskim trakama, diskovima ili papirom kada je to potrebno. Kada računala rade, a to za veće sisteme može biti i 24 sata na dan, operator nadgleda obavještalnu ploču računala i odgovara na poruke koje šalje računalo te unosi podatke za potrebe obavljanja posla. Ako se pojavi poruka o kvaru u sistemu, operator mora pronaći gdje je problem i riješiti ga ili prekinuti program u kojem se javlja pogreška. Operatori perifernih jedinica pripremaju ispise i druge vrste izlaza podataka za daljnje korisnike. Nadalje, operatori izrađuju popise vremena pojavljivanja i uzroka neispravnosti sistema u svojoj smjeni kako bi se pratile i otklonile sistematske pogreške. Mogu nadgledati i poučavati nove operatere te pomagati programerima pri testiranju programa i uklanjanju programskih pogrešaka.
    S pojavom računalskih mreža mnogi operatori počinju raditi s osobnim računalima (PC računala). Danas sve više organizacija ima potrebu za umreživanjem svojih računala kako bi povećale produktivnost. U mnogim uredima, tvornicama i drugim ustanovama osobna računala služe kao centri (serveri) takvih mreža. Takva računala mogu opsluživati korisnici koji rade u blizini, no neka zahtijevaju nadgledanje i rad na njima 24 sata, što je posao operatora. Današnji napredni software s robotikom omogućuje računalu da izvodi mnoge rutinske zadaće koje su prije obavljali operatori. Na primjer, pohrana podataka i njihovo prebacivanje, prepisivanje poruka i davanje povremenih izvještaja sada se mogu izvesti i bez operatora. Ova tehnološka poboljšanja promijenit će ubuduće posao operatora na računalima. Sve će više operatora nadgledati automatizirane sisteme, bit će zaduženi za sigurnost sistema, rješavat će probleme s mrežama i održavati velike baza podataka.

Radni uvjeti

    Operatori na računalima rade u dobro osvijetljenim, zračnim i općenito ugodnim prostorijama. Budući da mnoge organizacije koriste računala 24 sata na dan 7 dana u tjednu, operatori često rade u popodnevnim i noćnim smjenama, vikendima i praznicima. Danas uvođenje automatizacije u mnoge sisteme polako smanjuje potrebu rada operatora u smjenama. Operatori najčešće rade u sjedećem položaju, a rad iziskuje znatnije naprezanje vida.

Poželjne osobine

    Kako se računalska tehnologija mijenja iz dana u dan, operatori moraju biti prilagodljivi i skloni učenju novog. Trebaju imati razvijene analitičke i tehničke sposobnosti za rješavanje specifičnih i složenih problema koje računalo svojim programima ne može savladati. Poželjno je da su komunikativni, kako bi mogli uspješno surađivati međusobno i s programerima. Moraju biti sposobni raditi i samostalno, jer se mogu naći u situaciji kada će imati malu ili nikakvu mogućnost konzultacije.

Osposobljavanje i napredovanje

    Formalno obrazovanje nudi program četverogodišnjeg srednjoškolskog školovanja za zanimanje tehničara za računalstvo koje pokriva jednostavniji dio ovog zanimanja. Ponajprije posluživanje računala i računalskih mreža i nadzora računalskih komponenti i opreme. Za dobivanje šireg znanja i mogućnost lakšeg zaposlenja potrebna je fakultetska naobrazba iz nekog područja vezanog uz računalstvo. Najbolje je završiti fakultet elektronike i računarstva ili informatike. Zbog naglog napretka tehnologije, posao operatora sve je zahtjevniji, a konkurencija sve veća. Zato poslodavci daju prednost osobama s višom formalnom naobrazbom. Ipak, prijašnje radno iskustvo ključ je za dobivanje posla operatora mnogim velikim ustanovama. Poslodavci traže specifično znanje u rukovanju određenim tipom opreme i pripadajućim operativnim sustavom koji rabe.
    Neki operatori mogu napredovati do zanimanja nadzornika, a neki i do posla programera, ali napredovanje od programerskog zvanja bit će sve teže jer se vještine i znanja potrebna za programiranje ubrzano mijenjaju.

Bliska zanimanja

    To su zanimanja koja uključuju rad računalima, npr. računalni programeri, projektanti informatičkih sustava i sistemski inženjeri.