Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Građevinski inženjeri

Opis poslova

    Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (ceste, željezničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Sudjeluju u svim fazama nastajanja objekta.
    U samom početku izgradnje objekta, s obzirom na mjesto građenja, materijal i novac, definiraju tehnologiju građenja i rješavaju probleme u izvođenju radova. Nakon toga statičkim proračunima provjeravaju i dokazuju sigurnost i stabilnost objekta. Na kraju sve zamisli prikazuju u detaljnom nacrtu. Za izradbu nacrta služe se crtaćim priborom (olovka, papir, trokuti, rapidografi). U današnje vrijeme sve se više rabe kompjutori, kako za izradbu nacrta, tako i za proračune. Prema potrebi izrađuju se troškovnici cjelokupne izgradnje.
    Navedeni poslovi odnose se na projektante konstrukcija, projektante tehnologije i organizacije građenja. Međutim, inženjeri građevine mogu raditi i kao nadzornici gradilišta ili kao rukovoditelji radova i građenja, konzultanti, predavači i profesori na fakultetima. Osim željama pojedinca, radno mjesto inženjera građevine određeno je i stupnjem naobrazbe.

Radni uvjeti

    Inženjeri građevine uglavnom rade na otvorenom prostoru (gradilištima). Izloženi su buci, prašini, vibracijama i prljavštini. Radno vrijeme inženjera ovisi o rokovima za dovršenje određenog objekta. Rokovi su često kratki, zahtijevaju užurban i prekovremeni rad. Pretkraj dovršenja objekta inženjeri građevine katkada moraju raditi i vikendima i noću.
    Posao inženjera građevine, osobito rukovoditelja radova i gradnje, nije vezan za mjesto stanovanja. Često su prisiljeni odlaziti na gradilišta u druga mjesta u zemlji i inozemstvu. Zbog toga su često odvojeni od svojih obitelji. S obzirom na širinu ovog zanimanja, mogu se odabrati poslovi koji nisu vezani za gradilišta, nego se uglavnom obavljaju u zatvorenom prostoru (uredima) i koji ne zahtijevaju seljenje iz mjesta u mjesto. To su projektantski poslovi, izradbe troškovnika i statičkih proračuna.
    Neovisno o mjestu rada, inženjeri građevine pri obavljanju su posla u stalnom dodiru s drugim ljudima. Na gradilištima daju upute, vode i nadgledavaju ljude. Za razliku od toga, projektantski posao zahtijeva jednostavniju razmjenu informacija. Iznimka je posao konzultanta, koji zahtijeva savjetovanje i pregovaranje.

Poželjne osobine

    Inženjeri građevine moraju imati razvijene sposobnosti predočavanja prostornih odnosa i snalaženja u prostoru. Za uspješno obavljanje posla nužna su znanja iz matematike, fizike, statike i tehničkog crtanja. Zbog sve veće upotrebe kompjutora, koji ubrzava i olakšava rad, pojedinci bi trebali biti upoznati s programima koji se rabe za proračune i izradbu nacrta. Nezaobilazna je i sposobnost samostalnog odlučivanja te donošenja brzih odluka.
    Poželjno je da su to osobe koje vole raditi u timu i koje lako uspostavljaju i održavaju kontakte s drugim ljudima. Posao je dobar i za osobe željne putovanja koje dobro podnose često izbivanje iz mjesta stanovanja.

Osposobljavanje i napredovanje

    Inženjeri građevine mogu završiti višu školu i fakultet. Za stjecanje zvanja inženjera građevine valja završiti višu građevinsku školu, koja traje 2,5 godine (5 semestara). U petom semestru postoji mogućnost usmjeravanja na visokogradnju ili na prometnice. Za stjecanje zvanja diplomirani inženjer građevine valja završiti fakultet građevinskih znanosti, koji traje 4,5 godine (9 semestara). Odnedavno i na fakultetima postoje usmjerenja (opći smjer, konstrukcije, organizacija građenja, prometnice i hidrotehnika). Diplomirani inženjeri građevine mogu daljnjim školovanjem postići akademske nazive magistra i doktora građevinskih znanosti. U Hrvatskoj se fakulteti građevinskih znanosti nalaze u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.
    Nakon završenog studija obavezan je jednogodišnji pripravnički staž u nekoj građevinskoj tvrtki. Nakon toga polaže se stručni ispit. Tek s položenim stručnim ispitom inženjer može biti odgovorni projektant, voditelj gradilišta i obavljati nadzor nad izgradnjom nekog objekta. Ako se ne položi stručni ispit, pojedincu je dopušteno obavljanje istih poslova, ali za manje objekte (npr. obiteljske kuće, ceste nižeg ranga). Navedene odrednice regulirane su Zakonom o građenju.

Zapošljavanje

    S obzirom na širinu ovog zvanja i njegova zadiranja u mnoge dijelove proizvodnje, perspektive inženjera građevine su velike. U bližoj budućnosti možemo očekivati velik zamah građenja, jer valja obnoviti mnoga porušena područja.

Bliska zanimanja

    Inženjeri građevine često rade u timu s arhitektima i dizajnerima, osobito na objektima visokogradnje. Razlika je u tomu što se inženjeri građevine brinu za funkcionalnost i stabilnost objekata, a arhitekti pokušavaju objekt estetski oblikovati i uklopiti ga što bolje u okoliš.