Rudarski inženjeri

Opis poslova

    Rudarski inženjeri organiziraju, prate, nadziru i analiziraju iskorištavanje prirodnih sirovina u eksploatacijskim poljima – rudnicima i površinskim iskopima. Oni se bave eksploatacijom čvrstih mineralnih sirovina (u Republici Hrvatskoj uglavnom se radi o arhitektonsko-građevnom kamenu, šljunku, pijesku i glini). Analiziraju geološke podatke, izrađuju projekte i izgrađuju ili rekonstruiraju različita eksploatacijska polja i sustave. Njihov posao uključuje i analize sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina i pripremu za industrijsku preradbu. Neki rudarski inženjeri zajedno s geolozima istražuju lokacije novih rudnika. Rudarski inženjeri analiziraju kvalitetu sirovina, razrađuju i razvijaju metode i postupke u proizvodnji, kontroliraju rudarske strojeve i opremu. Njihov je zadatak osigurati da se planirani radovi obavljaju u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Pritom i sami izrađuju dijagrame, sheme, skice i izvještaje.
    Rudarski se radovi obavljaju u podzemnim ili površinskim eksploatacijskim poljima. Rudarski inženjeri organiziraju iskapanje, održavanje jamskih i površinskih postrojenja i kolosijeka, održavanje opreme i strojeva. Oni prate i unaprjeđuju tehnologiju proizvodnje, organiziraju rad svih izvođača, propisuju pravila rada, nadziru primjenu tehničkih uputa i projektnih rješenja prilikom izgradnje rudarskih objekata. Posebno prate i nadziru izvođenje radova, rad osoblja, primjenu pravila tehničke zaštite. Izrađuju tehničku i poslovnu dokumentaciju i osposobljuju osoblje za rad.
    Rudarski inženjeri bave se oplemenjivanjem mineralnih sirovina. Oni proučavaju koji elementi, aditivi, kemijski ili fizikalni postupci mijenjaju svojstva mineralnih sirovina, kako bi one imale bolja svojstva u proizvodnji i preradbi. Njihovi poslovi uključuju izradbu tehnoloških uputa, analizu i praćenje procesa obogaćivanja mineralnih sirovina. Sudjeluju i u projektiranju i planiranju preciznih minerskih radova, kakvi su potrebni prilikom izgradnje tunela ili odlagališta otpada. Kako je ekološka svijest danas dosegla višu razinu, rudarski inženjeri vode brigu o zbrinjavanju, odlaganju i recikliranju građevinskog i drugog otpada te se sve više bave rješavanjem problema onečišćenja tla, vode i zraka.

Radni uvjeti

    Rudarski inženjeri koji rade na eksploatacijskim poljima otprilike 50% radnog vremena provode na terenu, a ostalo u uredima. Za vrijeme rada na terenu mogu biti izloženi buci strojeva, prašini, štetnim plinovima, neugodnim mirisima, zagušljivoj mikroklimi. Katkada rade u skučenom prostoru, u jamama, podzemnim tunelima. Rudarski inženjeri koji rade na istraživanju novih izvora također borave na otvorenom, moraju dosta pješačiti i podnositi sve vremenske uvjete. Rudarski inženjeri koji rade na razvoju, upravljanju, savjetovanju ili prodaji rade u uredima te po potrebi odlaze na lokacije potencijalnih eksploatacijskih polja i druga poslovna putovanja.

Poželjne osobine

    Da bi netko uspješno i sa zadovoljstvom radio kao rudarski inženjer, poželjno je da voli prirodu, boravak na otvorenom, da je dinamičan te da se dobro snalazi u prostoru. Poželjna je sklonost prirodnim znanostima, interes za mehaniku i općenito tehničke discipline. Važna je i sposobnost grafičkog predočavanja i prikazivanja prostornih odnosa, što će im dobro doći prilikom izradbe nacrta, skica i grafičkih prikaza. Zbog zahtjevnijih uvjeta rada, za rudarske inženjere je važno i da su dobrog zdravlja i fizički izdržljivi. Poželjno je i da su emocionalno stabilni, spremni na donošenje odluka u kriznim situacijama te otporni na stres. Radne navike, disciplina, točnost i preciznost također su dobro došle, kao i dobre komunikacijske sposobnosti i vještine.

Osposobljavanje

    Rudarstvo se može studirati na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog diplomskog studija sječe se akademski naziv magistar inženjer rudarstva. Daljnje obrazovanje moguće je na poslijediplomskom studiju. Za samostalni posao potreban je stručni ispit.

Bliska zanimanja

    Zanimanju inženjera rudarstva donekle su slična zanimanja inženjera naftnog rudarstva i geologa. Sličnima ih čine predmeti koji se proučavaju na studiju, dakle slično predznanje, te djelatnosti u kojima je moguće zapošljavanje: metalurgija, energetika, strateške savjetodavne usluge.