Rudarski inženjeri

Opis poslova

    Rudarski inženjeri organiziraju, prate, nadziru i analiziraju iskorištavanje mineralnih sirovina u rudnicima. Oni iskorištavaju rudne sirovine, analiziraju geološke podatake, izrađuju projekte i izgrađuju rudnike, odnosno rekonstriraju pojedine sustave. Njihov posao uključuje i analize sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina i pripremu za industrijsku preradbu. Neki rudarski inženjeri zajedno s geolozima istražuju lokacije novih rudnika. Rudarski inženjeri analiziraju kvalitetu mineralnih sirovina, razrađuju i razvijaju metode i postupke u proizvodnji, kontroliraju rudarske strojeve i opremu. Njihov je zadatak osigurati da se rudarski radovi obavljaju u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Pritom i sami izrađuju dijagrame, sheme, skice i izvještaje.
    Rudarski se radovi obavljaju u podzemlju ili na površinskom kopu. Rudarski inženjeri organiziraju iskapanje, održavanje jamskih i površinskih postrojenja i kolosijeka, održavanje opreme i strojeva. Oni prate i unaprjeđuju tehnologiju proizvodnje, organiziraju rad svih izvođača, propisuju pravila rada, nadziru primjenu tehničkih uputa i projektnih rješenja prilikom izgradnje rudarskih objekata. Posebno prate i nadziru izvođenje radova, rad osoblja, primjenu pravila tehničke zaštite. Izrađuju tehničku i poslovnu dokumentaciju i osposobljuju osoblje za rad.
    Rudarski inženjeri bave se oplemenjivanjem mineralnih sirovina. Oni proučavaju koji elementi, aditivi, kemijski ili fizikalni postupci mijenjaju svojstva mineralnih sirovina, kako bi one imale bolja svojstva u proizvodnji i preradbi. Glavni im je posao izradba tehnoloških uputa, analiza i praćenje procesa obogaćivanja mineralnih sirovina. Pritom izravno obilaze postrojenja za drobljenje, mljevenje, klasiranje, flotiranje rude. Inženjeri rudarstva u pravilu se specijaliziraju za pridobivanje određene vrste mineralnih sirovina: ugljen, željezne rude, bakar, zlato. Kako je ekološka svijest danas dosegla višu razinu, rudarski inženjeri sve se više bave rješavanjem problema onečišćenja tla, vode i zraka.

Radni uvjeti

    Rudarski inženjeri mogu se zaposliti u rudarskoj industriji, koja u Hrvatskoj nestaje, u savjetodavnim tvrtkama, vladinim uredima ili u inozemstvu.
    Rudarski inženjeri koji rade na rudarskim područjima žive u malim rudarskim naseljima. Otprilike 50% radnog vremena provode na terenu, a ostalo u uredu na lokaciji rudnika. Za vrijeme rada na terenu izloženi su buci rudarskih strojeva, prašini, štetnim plinovima, neugodnim mirisima, zagušljivoj mikroklimi. Katkada rade u skučenom prostoru, u jamama, podzemnim tunelima, gdje je moguće urušavanje. Rudarski inženjeri koji rade na istraživanju novih izvora također borave na otvorenom, pod zemljom, moraju dosta pješačiti i podnositi sve vremenske uvjete. Rudarski inženjeri koji rade na razvoju, upravljanju, savjetovanju ili prodaji smješteni su u urbanim dijelovima zemlje.

Poželjne osobine

    Da bi netko uspješno i sa zadovoljstvom radio kao rudarski inženjer, poželjno je da voli prirodu, boravak na otvorenom, da je dinamičan te da se dobro snalazi u prostoru. Važna je i sposobnost grafičkog predočavanja i prikazivanja prostornih odnosa, što će im dobro doći prilikom izradbe nacrta, skica i grafičkih prikaza. Poželjna je sklonost prirodnim znanostima, interes za mehaniku i općenito tehničke discipline. Prednost je sposobnost donošenja odluka u kriznim situacijama i sposobnost rada pod stresom. Radne navike, disciplina, točnost i preciznost dobro su došle. Poželjne su komunikacijske sposobnosti i vještine.

Osposobljavanje

    Rudarstvo se može studirati na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu u Zagrebu. Studij traje pet godina i donosi stručni naziv diplomirani inženjer rudarstva. Mogućnost zapošljavanja inženjera rudarstva u rudnicima čini se da je u Hrvatskoj sasvim zamrla. Ostaje mogućnost zapošljavanja u inozemstvu ili u ustanovama koje se bave strategijom industrijskog razvoja, uvozom ili preradom rude. Za samostalni posao potreban je stručni ispit.

Bliska zanimanja

    Zanimanju inženjera rudarstva donekle su slična zanimanja inženjera naftnog rudarstva i geologa. Sličnima ih čine predmeti koji se proučavaju na studiju, dakle slično predznanje, te djelatnosti u kojima je moguće zapošljavanje: metalurgija, energetika, strateške savjetodavne usluge.