Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Farmaceuti

Opis poslova

    Farmaceut, kakvog najčešće znamo, priprema lijekove prema receptu liječnika te informira pacijenata o svrsi i primjeni lijeka. Farmaceut poznaje sastav, način djelovanja u organizmu i popratne učinke lijeka te savjetuje liječnike, kao i pacijente, o izboru i doziranju lijekova.
    Farmaceut koji radi u ljekarni mora odgovarati na upite kupaca o propisanim lijekovima, a to su pitanja o mogućim negativnim reakcijama i interakcijama s drugim lijekovima ili poremećajima. Odgovara i na upite o lijekovima koji se kupuju bez recepta te onim supstancijama koje služe kao preventiva nekih poremećaja. Farmaceut, na osnovi pitanja o zdravstvenom stanju i eventualnoj upotrebi lijekova, preporučuje ono najbolje. Priprema lijeka, odnosno miješanje sastojaka u obliku praška, tableta, kapsula i otopina, samo je manji dio posla farmaceutske prakse, jer većinu lijekova proizvode farmaceutske kompanije u standardnim oblicima i dozama. Osim za rad s lijekovima, farmaceut u ljekarni odgovoran je i za naplaćivanje usluga te evidenciju o prodanim lijekovima. Voditelj ljekarne odlučuje o nabavi i prodaji robe, zapošljava i nadgleda rad suradnika te općenito nadgleda rad ljekarne.
    Farmaceut u bolnici priprema lijekove i savjetuje medicinsko osoblje o izboru i učincima lijekova. On priprema sterilne otopine i kupuje medicinske potrepštine. Nadgleda i primjenu lijekova, savjetuju pacijente o upotrebi lijekova nakon otpuštanja iz bolnice te evaluira upotrebu lijekova u bolnici. Većina farmaceuta vodi kompjutorizirane zapise o lijekovima koje pacijenti troše, kako bi se izbjegle štetne interakcije pojedinih lijekova.
    Farmaceuti koji se zapošljavaju u farmaceutskoj industriji rade na različitim radnim mjestima i poslovima: od proizvodnje do marketinga gotovih proizvoda. Farmaceut u proizvodnji vodi cjelokupni tehnološki proces i postrojenja u proizvodnji farmaceutskih, kozmetičkih, veterinarskih i bioloških preparata (proizvodnja injekcija, sirupa, otopina, masti, tableta, granula, seruma itd.). Budući da radi sa suradnicima trećeg i četvrtog stupnja stručne spreme, u ulozi je voditelja te organizira i nadzire proizvodnju, nadgleda kvalitetu i kvantitetu preparata u toku proizvodnje, usavršava postojeće proizvodne postupke, a sudjeluje i u izradbi godišnjih planova i potrebne dokumentacije o procesu proizvodnje. Stalno uči i usavršava se, zbog promjena u farmaceutskim tehnologijama. Farmaceut u kontroli kvalitete radi u laboratorijima na složenim instrumentima (spektrofotometri, kromatografi itd.), analizirajući kvalitetu materijala i proizvoda. Analize mogu biti fizikalne, kemijske ili mikrobiološke. Donosi odluku o kakvoći farmaceutskih sirovina te izdaje potvrdu o kvaliteti. Farmaceut radi i na marketingu gotovih proizvoda: sudjeluje u istraživanju tržišta, izradbi plana za marketinški plasman novog proizvoda te organiziranju stručnih skupova na kojima potrošačima i medicinskim ustanovama predstavlja proizvod.

Radni uvjeti

    Radni uvjeti farmaceuta ovise o mjestu rada, ali se općenito može reći da farmaceuti rade u čistim, dobro osvijetljenim i dobro prozračenim prostorima. Mnogi farmaceuti provode većinu vremena na nogama, osobito ako su zaposleni u ljekarnama. Kada rade s potencijalno opasnim ili sterilnim farmaceutskim produktima, moraju nositi rukavice, maske i raditi s posebnom zaštitnom opremom. Mnoge ljekarne rade u dvije ili tri smjene, tako da farmaceut može raditi navečer, po noći, vikendom i praznicima. Zaposleni u farmaceutskoj industriji u pravilu rade samo u jednoj smjeni, osim kada posebne okolnosti zahtijevaju prisutnost u pogonu ili laboratoriju.

Poželjne osobine

    Za farmaceuta je važno da ima razvijen interes za prirodne znanosti, posebno biologiju i kemiju. Općenito se može reći da posao farmaceuta zahtijeva preciznost i odgovornost, jer se radi sa supstancijama koje mogu bitno ugroziti zdravlje potrošača. Važna je i urednost u radu. Za rad u ljekarni potrebno je da farmaceut, zbog stalnog kontakta s kupcima, ima dobro razvijene komunikacijske vještine. Zbog istog je razloga, tj. izloženosti potrošačima i njihovu eventualnom nezadovoljstvu, potrebna i emocionalna stabilnost i sposobnost rada u uvjetima povećanog radnog opterećenja. Za farmaceutsku je proizvodnju važno da farmaceut, uz stručna farmaceutska znanja, ima i znanja s područja tehnologije. To zahtijeva smisao za fiziku i tehničke probleme. U marketingu poželjna je osobina komunikativnost, vještina prezentiranja te smisao za ekonomski htmekt poslovanja.

Osposobljavanje

    Za obavljanje poslova farmaceuta potrebno je, nakon srednje škole, završiti četverogodišnji studij farmacije. U Hrvatskoj se farmacija može studirati na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Upis na studij zahtijeva dobro predznanje iz biologije, kemije i matematike, a broj je studenata koji se upisuju ograničen. Studenti koji završe studij stječu stručni naziv magistar farmacije. Nakon završenog studija moguće je dalje stjecanje znanja na poslijediplomskom studiju farmacije.

Zapošljavanje

    Farmaceuti se zapošljavaju u ljekarnama, biljnim ljekarnama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, u kozmetičkoj industriji te proizvodnji dijetetskih proizvoda.
    U svijetu se očekuje porast potreba za farmaceutima do 2005. godine, zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova. Povećanje broja ljudi srednje i starije dobi proširit će zahtjeve na svim područjima. Povećanje udjela starijih u populaciji posebno je važno, jer broj propisivanja lijekova utječe na potražnju za farmaceutima, a stariji ljudi imaju veće potrebe za lijekovima od mladih. Drugi faktor koji će vjerojatno utjecati na povećanje potražnje za farmaceutima jest vjerojatnost da će se znanstveno usavršiti i razviti novi lijekovi, kao i sofisticiranija sredstva za koja će kupci tražiti više informacija o načinu upotrebe.
    U Hrvatskoj se trenutačno osjeća povećana potražnja za farmaceutima. Uvjetovana je dvama momentima. Prvi je ulazak inozemnih farmaceutskih kompanija na hrvatsko tržište lijekova i njihova izravna prisutnost u predstavništvima. Strane kompanije zapošljavaju farmaceute prije svega u marketingu gotovih proizvoda. Drugi je važan moment promjena društvenog uređenja i otvaranje velikog broja privatnih ljekarni, u kojima se farmaceuti zapošljavaju na klasičnim poslovima pripreme i prodaje lijeka te savjetovanja pacijenata.

Bliska zanimanja

    Bliska su druga zanimanja koja rade s farmaceutskim supstancijama, kao što su liječnik farmakolog, kemičar te medicinski biokemičar.