Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Sanitarni tehničari i inženjeri

Opis poslova

    Sanitarni tehničari i inženjeri rade na otkrivanju onečišćenja, zračenja, buke i drugih čimbenika okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i provode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet je njihove analize sve što čovjeka okružuje i sve što on rabi: voda, tlo, zrak, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opću uporabu.
    Zapošljavaju se u zavodima za javno zdravstvo, u industriji – osobito prehrambenoj – privatnim ustanovama i sanitarnoj inspekciji. U zavodima za javno zdravstvo mogu raditi u laboratorijima ili higijensko-epidemiološkoj službi. Ako rade u laboratorijima, njihov posao uključuje odlaske na teren, gdje uzimaju uzorke vode, hrane, zraka i sl., koje nakon toga analiziraju. Procjena, primjerice, zdravstvene ispravnosti hrane ili vode za piće uključuje promatranje vanjskih obilježja kao što su izgled, boja, okus i miris te analize i testove kojima se otkriva prisutnost mikroorganizama i teških metala. Ako su zaposleni u higijensko-epidemiološkoj službi, prikupljaju i obrađuju podatke o higijenskim prilikama i nekim bolestima te sudjeluju u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Provode i mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
    U prehrambenoj industriji prate cjelokupni postupak pripreme hrane od sirovina i toka proizvodnje do konačnog proizvoda. Vode računa i o redovitim zdravstvenim pregledima osoblja i organiziraju tečajeve na kojima ih poučavaju kako će spriječiti zagađenje hrane. Sanitarna inspekcija provodi nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica, higijenom radne okoline, primjenom odgovarajućih propisa u izgradnji raznih vrsta objekata i naselja, uređajima i predmetima opće uporabe itd. To čini prema utvrđenom planu ili pak na zahtjev građana i ustanova. Granična sanitarna inspekcija nadzire promet roba i ljudi na granicama, kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravnih roba.
    Jednostavnije poslove iz ovoga opisa obavljaju sanitarni tehničari sa srednjom školom, složenije sanitarni inženjeri sa završenim dvogodišnjim studijem, dok neke poslove mogu obavljati samo diplomirani sanitarni inženjeri sa završenim četverogodišnjim studijem.

Radni uvjeti

    Na većini radnih mjesta najveći dio posla sanitarni tehničari i inženjeri obavljaju na terenu. To uključuje odlaske u sve ustanove – od tvornica i bolnica do trgovina, restorana i hotela – gdje treba obaviti sanitarni nadzor. Obilaze vodoopskrbne objekte, koji su katkada na teško dostupnim mjestima, što zahtijeva dobro zdravlje i kondiciju. Dok barataju uzorcima koji su možda zagađeni ili mjere buku i vibracije, i sami su izloženi djelovanju tih čimbenika, zbog čega moraju primjenjivati odgovarajuće mjere i pribor za zaštitu. Moraju pažljivo postupati i s otrovima koje primjenjuju prilikom uništavanja insekata i gamadi i sredstvima koja su im potrebna za laboratorijske analize. Rade u dnevnim smjenama, premda u nekim situacijama moraju izaći na teren noću, vikendom ili praznikom.

Poželjne osobine

    Posao sanitarnih tehničara i inženjera zahtijeva visok stupanj savjesnosti i odgovornosti u obavljanju svih zadataka – od uzimanja uzorka do pisanja izvješća – jer propusti mogu imati velike i dugoročne posljedice na zdravlje ljudi. U njihovu poslu važna je komunikacija. Oni, naime, često rade u timovima i kontaktiraju s puno ljudi različitih struka i različite razine naobrazbe. Emocionalna zrelost i etičnost pomoći će im u sprečavanju i uspješnom rješavanju mogućih sukoba. Kojiput moraju na licu mjesta procijeniti koje mjere valja poduzeti i donijeti teške odluke, npr. o zabrani rada. Izvješća također pišu na licu mjesta, stoga je važno da budu sigurni u svoju ocjenu i da se mogu s lakoćom pismeno izražavati. Analiza uzoraka zahtijeva dobar vid i rhtmoznavanje boja.

Osposobljavanje i napredovanje

    Sanitarni tehničari školuju se u srednjim strukovnim školama prema programu koji sadrži podjednak broj sati nastave iz općih i stručnih predmeta. Sanitarni inženjeri završavaju dvogodišnji studij na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu. Nastavni plan sadrži samo stručne predmete, npr. kemiju, fiziku, mikrobiologiju, anatomiju, komunalnu higijenu, tehnologiju i higijenu namirnica, sanitarnu inspekciju itd. Diplomirani sanitarni inženjeri školuju se četiri godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci i mogu nastaviti poslijediplomski studij s područja javnog zdravstva, ekologije, toksikologije, mikrobiologije i kontrole namirnica itd.

Bliska zanimanja

    Analize uzoraka i rad u laboratoriju čine posao sanitarnih tehničara i inženjera sličnim poslu medicinsko-laboratorijskih inženjera i inženjera prehrambene tehnologije.