Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Istraživači i analitičari tržišta

Opis poslova

    Istraživači i analitičari tržišta prikupljaju podatke o tržištu i potrošačima te pomažu u korištenju tih podataka u poslovnoj praksi i politici poduzeća. Poznavanje tržišta, potrošnje i potrošača temelj je svake tržišno-poduzetničke djelatnosti. Istraživanjem i analizom tržišta odgovara se na pitanja s kojima se suočava svaki poduzetnik: zašto opada prodaja nekog proizvoda ili usluge? Kakav proizvod ili uslugu ponuditi potrošačima? Što mijenjati na proizvodu kako bi se bolje prodavao? Tko su potrošači određenog proizvoda? Tko bi sve mogao rabiti predloženi proizvod? Koju su cijenu potrošači spremni platiti? Kako proizvod nazvati? Što sve i kako u promidžbi ponuđenog proizvoda reći potrošačima? Koliko uložiti u promidžbu? Koja sredstva javnog priopćavanja angažirati? Istraživači i analitičari tržišta, dakle, organiziraju istraživanja koja će odgovoriti na ova pitanja.
    U njihov posao ulazi priprema, organizacija i provođenje istraživanja te sastavljanje anketnih upitnika ili podsjetnika za intervjue. Zaduženi su i za izradbu obrazaca za terenska istraživanja. Ovako prikupljeni podaci zatim se obrađuju i interpretiraju, na osnovi čega se izrađuju izvještaji. Analitičari tržišta stvaraju odgovarajuće modele na osnovi kojih pokušavaju razumjeti, objasniti i predvidjeti ponašanje potrošača. Poslovi istraživanja tržišta shvaćenog u širem smislu riječi prisutni su u svim područjima “tržišnih” djelatnosti te se dodiruju i preklapaju sa širim područjem istraživanja javnog mišljenja. Tako se istraživači tržišta bave istraživanjima i na područjima kao što su turizam, slobodno vrijeme, zabava, izdavaštvo, politika itd.
    Poslovi analitičara i istraživača tržišta donekle se razlikuju s obzirom na područje istraživanja, odnosno tip ustanove u kojoj su zaposleni.
    Istraživači u proizvodnom ili uslužnom poduzeću. Obavljaju poslove prilagođene specifičnom tržišnom okruženju, odnosno potrebama poduzeća. Istraživači tržišta u poduzećima usmjereni su prema istraživanju vlastitih vrsta proizvoda ili usluga. Oni se vrlo često bave izgradnjom i razvojem sustava za trajno praćenje takvih specifičnih tržišta. U velikim proizvodnim poduzećima često postoje i službe koje se bave istraživanjima nabavnih tržišta.
    Istraživači u specijaliziranim istraživačkim organizacijama. U svijetu, a danas i u Hrvatskoj, velik je broj specijaliziranih istraživačko-savjetodavnih poduzeća koja za potrebe raznih korisnika provode istraživanja. Takva istraživanja provode se za određenog korisnika ili za više njih. Istraživanja mogu biti trajnog tipa (paneli) ili jednokratna. Veće istraživačke ustanove obavljaju sve vrste istraživanja, a manje su usmjerene prema specifičnim područjima.
    Istraživači u propagandnim agencijama. Istraživači u propagandnim agencijama specijalizirani su za područja kao što su: kvalitativna istraživanja za potrebe kreativne pripreme u propagandi, testiranje propagandnih poruka, testiranje imena (koliko se pojedina potencijalna imena sviđaju tržištu). Velike medijske kuće (radijske i TV kuće, novinsko-izdavačka poduzeća) često imaju vlastite istraživače, specijalizirane za praćenje gledatelja, čitatelja, slušatelja.

Radni uvjeti

    Većina istraživača i analitičara tržišta radi u uredima, u uobičajenim uredskim okolnostima. Uglavnom svoj posao obavljaju samostalno, ali mogu raditi i u timu. Radi se često o poslu s promjenjivom razinom opterećenja. Većina radi u vremenskom škripcu, a često rade izvan radnog vremena. U specijaliziranim istraživačkim organizacijama posebno je izražena “projektna” organizacija posla (svaki projekt predstavlja jedan radni ciklus). Posao, u načelu, uključuje dosta putovanja.

Poželjne osobine

    Kao i u svakom istraživačkom poslu, poželjno je da istraživači i analitičari tržišta imaju dobre organizacijske sposobnosti. Također je vrlo korisna sklonost timskom radu. Važne osobine za ovo zanimanje jesu i dobra pismenost te sposobnost usmene prezentacije. Istraživačima tržišta nužno je dobro poznavanje statistike i njezine primjene. U novije je vrijeme gotovo nemoguće raditi ovaj posao bez pomoći osobnog računala, pa je i poznavanje rada na računalu nužno. Važno je poznavanje marketinga u cjelini, odnosno razumijevanja načina i mjesta na kojem će se rezultati istraživanja ili analiza primijeniti.

Osposobljavanje

    Za bavljenje poslovima istraživača tržišta korisno je završiti neki od fakulteta društvenih znanosti. U obzir dolaze ekonomija, psihologija, sociologija, političke znanosti i pravo. U proizvodnim se poduzećima na poslovima istraživača pretežno zapošljavaju stručnjaci ekonomskog profila. Pretpostavlja se da oni bolje poznaju proces poslovnog upravljanja. Njihova je osnovna zadaća približiti tržišne informacije onima koji upravljaju poduzećem. Analitičari tržišta su, u određenom smislu, posrednici između različitih izvora podataka i onih koji se njima koriste. U tržišno-istraživačkim ili savjetodavnim organizacijama vrlo je važno dobro poznavanje metodologije društvenih istraživanja, pa se zato u takvim ustanovama češće zapošljavaju psiholozi, sociolozi i politolozi.

Bliska zanimanja

    Sličnim poslovima bave se istraživači na području društvenih znanosti, primjerice u ispitivanju javnog mišljenja ili stručnjaci na području marketinga i ekonomske propagande (npr. voditelji marketinga i propagandisti).