Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Propagandisti

Opis poslova

Osnovna uloga propagandista jest da postojećem ili potencijalnom kupcu, putem plaćenog medija, priopći prodajnu poruku osobe ili organizacije koja prodaje neki proizvod ili uslugu. Svrha prenošenja te poruke jest utjecaj na kupce te njihovo eventualno pridobivanje. Potrošač želi biti informiran. Njega zanima koju će mu korist donijeti određeni proizvod ili usluga, koje će prednosti ili uštede imati ako ga kupi. Njega zanima kvaliteta i prednost pred istom ili sličnom robom koja mu se nudi. Kupčev je interes polazište svakog propagandista. Propagandist mora znati što potrošač želi i treba te poznavati načine kojima će tim željama i potrebama udovoljiti. On mora znati o čemu ljudi vole razgovarati – o čemu muškarci, a o čemu žene – tko odlučuje pri kupnji, što utječe na pozornost, interes i pamćenje. Dakle, propagandist mora poznavati ljude, njihov stupanj razumijevanja, intelektualnu razinu, ukus i shvaćanje. Propagandist analizira klijentov proizvod ili usluge kako bi odredio njihove prednosti i nedostatke u usporedbi s konkurentskim proizvodima. Potom analizira sadašnje i potencijalno tržište za koje je prilagođen proizvod ili usluga. Pri tomu mora poznavati faktore distribucije i prodaje. Mora poznavati i dostupne medije i sredstva što ih može uspješno primijeniti da prenese opis proizvoda ili usluge potrošačima, veleprodavačima, ugovaračima ili drugima. Propagandist nakon toga formulira definitivan plan i njegovu prezentaciju klijentu. Na kraju pristupa izvršavanju plana: pisanju, oblikovanju i ilustriranju propagandnih poruka. Glavni je zadatak kreiranje same propagandne poruke. Propagandne poruke moraju biti napisane jezikom koji potrošač razumije, pri čemu mu sama poruka govori sve što ga zanima. Pošto je propagandna poruka sastavljena, propagandist ugovara prostor, vrijeme i druge elemente oglašavanja. Konačno, propagandist kontrolira, ovjerava i nadzire, fakturira usluge, prostor i pripremu. Svako poduzeće zanima kakav je uspjeh postigla neka propagandna kampanja, neko sredstvo ili poruka ekonomske propagande. Je li novac uložen u propagandu urodio plodom, je li se to odrazilo na povećanje proizvodnje, proširenje tržišta i zainteresiranost kupaca. Da bi provođenje propagandne kampanje bilo što uspješnije, propagandista interesiraju i rezultati ispitivanja i testiranja pojedinog medija, sredstva ili dijela propagandne poruke i prije nego što je propagandna kampanja započela. Na taj način propagandist neće samo doznati koje je propagandno sredstvo bilo bolje nego i zašto je ono bolje i uspješnije. Testiranjem dolazi do dragocjene građe za provođenje uspješne propagandne kampanje i iskustava za budući rad.

Radni uvjeti

Svi poslovi propagande obavljaju se većim dijelom u uredima, u uobičajenim uredskim okolnostima. Na većini radnih mjesta propagandisti su sastavni dio tima. Iznimke su samo jako mala poduzeća u kojima propagandist sam obavlja sve poslove propagande. Nepredviđeni problemi, neodgodivi rokovi, pa onda i stresne situacije česti su u ovom poslu.

Poželjne osobine

Kreativnost i komunikativnost osnovne su značajke dobra propagandista. Važno je da bude sposoban za timski rad, tolerantan i da se bez problema snalazi u svim vrstama socijalnih kontakata. Važno je i da ima široku opću kulturu te da prati društvena kretanja, da “bude u toku”. Naime, svaka propagandna poruka mora biti usklađena s trenutačnim interesima potencijalnih potrošača.

Osposobljavanje

U Hrvatskoj se propagandisti najčešće školuju u sklopu Ekonomskog fakulteta, Katedre za marketing. No uspješan propagandist može biti i kreativna osoba koja je završila neki drugi studij humanističke ili društvene znanosti. Od 1997. godine u sklopu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu djeluje specijalistički poslijediplomski studij iz gospodarskog oglašavanja. Ovaj će studij pridonijeti još kvalitetnijem obrazovanju propagandista.

Zapošljavanje

Propagandisti mogu raditi u reklamnoj agenciji. To je stručna organizacija koja na zahtjev naručitelja preuzima djelomične ili kompletne radove u vezi s istraživanjem, planiranjem, ostvarivanjem, izvršenjem i nadzorom pojedinih akcija ekonomske propagande. Danas propagandne agencije preuzimaju i provode i druge promocijske akcije, a neke i kompletan marketinški servis. Reklamne agencije, prema tomu, nude propagandne i druge usluge vezane uz promocijsku djelatnost i tržišno poslovanje. Iako se uslugom propagandnih agencija služe u većini slučajeva srednja ili manja poduzeća, jer nemaju dovoljno razvijenu vlastitu propagandnu službu, danas se i najveće organizacije koriste uslugama propagandnih agencija.

Bliska zanimanja

Ove poslove obavljaju istraživači i analitičari tržišta, voditelji marketinga, stručnjaci za odnose s javnošću. Važno je naglasiti da porastom potražnje propagandnih usluga dolazi do diferenciranja ovog zanimanja na nekoliko posebnih. To su “direktori zaduženi za stranke”, “kreativni direktori”, “oblikovatelji”, “pisci reklamnih tekstova”, “planeri”, “medijski planeri” i “kupci medijskog prostora”. Sva su ova zanimanja u Hrvatskoj još obuhvaćena imenom – propagandist.