Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Voditelji marketinga

Opis poslova

    Osnovni zadatak voditelja marketinga jest da usklađuje i obavlja poslove marketinga i s njima povezane djelatnosti. Glavni cilj svakog poduzeća jest stvaranje dobiti prodajom vlastitih proizvoda ili usluga. U manjim poduzećima poslove prodaje i marketinga uglavnom obavlja jedna osoba (direktor ili “direktor prodaje”). Veća poduzeća, koja nude brojne proizvode i usluge na nacionalnoj ili svjetskoj razini, zapošljavaju voditelja marketinga.
    Voditelji marketinga pripremaju i vode cijelu marketinšku djelatnost (pripremaju strategije marketinga, istraživanje tržišta, razvoj proizvoda ili usluge, politiku cijena, prodaju, reklamu, promociju, odnose s javnošću itd). Njihova je zadaća prije svega razvijanje strategije marketinga. Pritom surađuju s rukovoditeljima specijaliziranih službi za razvoj proizvoda i istraživanje tržišta. Predviđaju potražnju proizvoda ili usluga vlastitog poduzeća. Istražuju (identificiraju, opisuju) potencijalne potrošače na polju široke potrošnje ili industrijske potrošnje (druga poduzeća, vlada i sl.). Rezultati njihovih istraživanja jesu opisi potrošača u svjetlu važnih svojstava kao što su: vrsta naselja u kojem potrošači žive, područje, dob, prihodi, životni stil i sl.
    Voditelji marketinga vode i politiku cijena proizvoda. Glavni je cilj pritom odrediti najprikladniju cijenu kojom će se, uz maksimalno zadovoljstvo potrošača, ostvariti što veća dobit poduzeća. U suradnji s prodajom, službom za razvoj poizvoda i ostalim rukovoditeljima, oni prate sve tržišne pokazatelje koji upućuju na potrebu za novim proizvodima i uslugama. Voditelji marketinga rade s voditeljima propagande i voditeljima promocije kako bi najbolje promovirali proizvode i usluge svoje kompanije te kako bi privukli potencijalne potrošače. Oni upravljaju i poslovima same prodaje. Pritom definiraju prodajne ciljeve, rhtmoređuju područja prodaje i organiziraju treninge za predstavnike prodaje. Voditelji, također, savjetuju svoje prodavače o načinima kako će unaprijediti prodaju. Organiziraju akcije unapređenja prodaje. One uključuju sniženja cijene proizvoda, dijeljenje uzoraka proizvoda, dijeljenje darova, kupone kojima će se ostvariti pravo na popust ili sl. Organiziraju i različite natječaje i nagradne igre.
    Voditelji marketinga održavaju veze s preprodavačima i distributerima. Prate podatke o prodaji koju prikupljaju njihovi zaposleni da bi odredili potencijale prodaje i potrebe za određenim proizvodom. Oni upravljaju propagandom prilagođujući je motivima kupnje, a kako bi povećali prodaju roba i usluga. Važno je stoga da imaju stalni pregled stanja na tržištu i među potrošačima.
    U velikim poduzećima s većim brojem proizvoda voditelji marketinga nadgledaju regionalne i lokalne rukovoditelje prodaje i njihove podređene. U manjim poduzećima koja nemaju vlastite reklame i istraživanja voditelji marketinga predstavljaju vezu između poduzeća i promotivne ili reklamne agencije. S njima se sklapaju ugovori za obavljanje poslova s ovog područja. Voditelj marketinga nadgleda osoblje koje je zaduženo za promociju. U okviru propagandnih poslova i zadataka voditelji marketinga koriste se televizijskim i radijskim marketingom, katalozima, novinskim člancima, izlagannjem proizvoda na sajmovima i raznim drugim metodama.

Radni uvjeti

    Voditelji marketinga i drugi odgovorni rukovodioci poduzeća gotovo redovito rade cjelodnevno, bez čvrstog ograničenja radnog vremena. Često rade i nakon radnog vremena i preko vikenda. Neizbježan je rad pod velikim pritiskom zbog vrlo promjenjivih sadržaja rada, potrebe da se brzo donose važne odluke; pojavljivanja nepredviđenih problema, neodgodivih rokova. Često se sastaju s drugim rukovoditeljima te s cijelim nizom suradnika i stručnjaka koji sudjeluju u široj djelatnosti marketinga. Obavezni su prisustvovati sastancima na kojima sklapaju eventualne poslove. Često se sastaju s potencijalnim poslovnim partnerima ili predstavnicima medija. Najčešće puno putuju.

Poželjne osobine

    Osobe zainteresirane za ovaj tip posla trebale bi biti zrele, kreativne, visoko motivirane, otporne na stres, fleksibilne, ali i odlučne. Od velike je važnosti sposobnost da budu uvjerljive u komunikaciji s drugim stručnjacima na području marketinga te s osobljem i poslovnim partnerima. Voditelji marketinga moraju biti okretni u usmenom i pismenom izražavanju. Korisne su i neke druge osobine, kao što je taktičnost, sposobnost brze i dobre procjene situacije (inteligencija). Od najveće je važnosti sposobnost uspostavljanja i održavanja dobrih međuljudskih odnosa s nadređenima i podređenima, kao i sa strankama.

Osposobljavanje

    Većina poduzeća pri zapošljavanju voditelja marketinga zahtijeva fakultetsku naobrazbu, najčešće diplomu Ekonomskog fakulteta marketinškog smjera. No i diplome ostalih ekonomskih smjerova, kao i nekih humanističkih (posebice psihologije i sociologije) prihvatljive su. U poduzećima u kojima su proizvodi tehnički vrlo složeni katkada se traže stručnjaci s dobrim poznavanjem potrebnog područja (npr. kompjutorske tehnologije). Većinom se na položaj voditelja marketinga dolazi unapređenjem.

Bliska zanimanja

Voditelji marketinga rukovode prodajom proizvoda i usluga koje nude njihova poduzeća. Ostalo osoblje uključeno u taj proces jesu istraživači i analitičari tržišta, stručnjaci za odnose s javnošću, propagandisti.