Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Organizatori putovanja

Opis poslova

Organizatori putovanja organiziraju i prodaju turističke paket-aranžmane, prodaju i posreduju u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga te organiziraju boravak i putovanja turista na mnoga turistički privlačna mjesta. Bave se i prijevozom putnika gdje prodaju i posreduju u prodaji karata ili rezervacija za razna prijevozna sredstva. Prema potrebi i zahtjevima turista, rezerviraju smještaj i druge usluge ugostiteljskih objekata. Prilikom putovanja u inozemstvo posreduju u pribavljanju putnih isprava i viza potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, a ako turisti žele, mijenjaju i novac. Posreduju u pribavljanju posebnih isprava, npr. za lov, ribolov ili ronjenje, te u provođenju specifičnih oblika turizma, što je sve popularnije u nas. Osim navedenog organiziraju službe turističkih pratilaca i turističkih vodiča te posreduju u osiguranju putnika i prtljage. Organizatori putovanja koriste se raznim izvorima informacija da bi doznali vremenske rhtmorede dolazaka i odlazaka prijevoznih sredstava, cijene prijevoza te kvalitetu i cijene smještaja u pojedinim hotelima. Često daju preporuke iz vlastitog putnog iskustva ili iskustva svojih kolega i klijenata. Posao organizatora putovanja jest i reklamiranje vlastitih usluga. Organiziraju predstavljanje vlastitih putnih aranžmana brošurama, plakatima, letcima, reklamama i drugim oblicima promidžbe.

Radni uvjeti

Organizatori putovanja najveći dio radnog vremena provode sjedeći u putničkoj agenciji. Razgovaraju s klijentima ili proračunavaju cijene i sastavljaju turističke aranžmane. Telefonski ili računalnom mrežom kontaktiraju s hotelima te dobivaju podatke i organiziraju usluge raznih prijevoznika. U vrijeme turističke sezone, zbog povećanog interesa, rade pod velikim pritiskom i često prekovremeno.

Poželjne osobine

Organizatori putovanja moraju imati odlične organizatorske sposobnosti, moraju biti komunikativni jer su u neprestanom kontaktu s ljudima, a za uspješnost potrebne su vještine uvjeravanja. Ovaj posao iziskuje i veliku odgovornost. Organizatori putovanja odgovorni su za svako organizirano putovanje i eventualne organizacijske probleme. Nužno je i dobro vladanje barem jednim svjetskim jezikom.

Osposobljavanje i napredovanje

Za ovaj posao postoji četverogodišnji srednjoškolski program kojim se dobiva zvanje hotelijersko-turističkog tehničara. Osim srednjoškolskog obrazovanja, odobrenje za pružanje usluga organizatora putovanja može se dobiti i polaganjem stručnog ispita za voditelja poslovnice (turističke agencije) uz najmanje srednju stručnu spremu i aktivno znanje jednog svjetskog jezika te poznavanje još jednog stranog jezika. Daljnje školovanje u turizmu moguće je na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, Visokoj školi za turizam u Šibeniku te na Filozofskom fakultetu u Zadru na Odsjeku za kulturu i turizam.

Bliska zanimanja

Zanimanja bliska organizatoru putovanja su zanimanja poput tajnika, turističkog pratioca, ekonomista ili šalterskog službenika u aviokompaniji.