Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Turistički vodiči i pratioci

Opis poslova

Turistički vodiči objašnjavaju i pokazuju turistima prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-povijesne spomenike, umjetnička djela i etnografske znamenitosti. Pričaju turistima o važnim povijesnim događajima i osobama vezanim uz određene lokalitete, građevine i povijesna razdoblja. Također daju informacije o pojedinim mjestima i područjima te aktualnim gospodarskim i političkim zbivanjima. Turistički vodiči obično predvode grupu turista i pružaju im navedene informacije na nekom od svjetskih jezika, ili na jeziku grupe, ako vladaju njime. Moraju djelovati sigurno i suvereno vladati podacima koje pružaju te biti spremni na dodatna pitanja. Turistički vodiči često rade i poslove turističkih pratilaca. Turistički pratioci obavljaju operativne poslove u vođenju i praćenju turista te daju turistima osnovne obavijesti o svrsi putovanja. Brinu se o potrebnim ispravama pri prelascima granica, rješavaju probleme oko smještaja organiziranih turističkih grupa te daju mnoge praktične savjete (kako i gdje mijenjati novac, koji su restorani dobri, što se povoljno može kupiti itd.) kako bi turistima olakšali boravak i učinili ga ugodnijim.

Radni uvjeti

Turistički vodiči provode mnogo vremena na nogama vodeći turiste u obilaske pojedinih lokaliteta. Obraćaju se turističkoj skupini razgovijetno i glasno kako bi ih svi čuli i razumjeli. Često rade na otvorenom po svakojakom vremenu. Nemaju određeno radno vrijeme, ali kada je turistička sezona ili praznici te povećan broj gostiju, rade mnogo više i prekovremeno. Turistički vodiči koji rade i kao turistički pratioci često putuju. Turistički pratioci stalno su na putu prateći turističke skupine. Nemaju određeno radno vrijeme, a količina putovanja varira u skladu s turističkom sezonom i praznicima. Često putuju noću, a katkada putujući mijenjaju i vremenske zone, tako da svoj životni ritam moraju prilagođavati poslu. Zbog stalnih putovanja, malo im vremena ostaje za obitelj, tako da se ovim poslom pretežno bave mladi ljudi.

Poželjne osobine

Turistički vodiči i turistički pratioci trebaju znati što više stranih jezika, poznavati različite kulture i imati široku naobrazbu. Moraju biti komunikativni i voljeti raditi s ljudima te biti susretljivi. Poželjna je i dobra fizička kondicija zbog čestih putovanja. Turistički pratioci moraju imati i dobre organizacijske sposobnosti te snalažljivost u nepredvidivim situacijama.

Osposobljavanje

Osposobljavanje za ove poslove stječe se četverogodišnjim srednjoškolskim programom za zanimanje hotelijersko-turističkog tehničara. Osim srednjoškolskog obrazovanja, odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča može se dobiti i polaganjem stručnog ispita za turističkog vodiča. Za turističkog pratioca također se može položiti ispit. Osobe s položenim ispitom turističkog vodiča mogu obavljati poslove turističkog pratioca bez posebnog ispita. Daljnje školovanje u turizmu moguće je na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, Fakultetu ekonomije i turizma u Puli, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, Visokoj školi za turizam u Šibeniku te na Filozofskom fakultetu u Zadru na Odsjeku za kulturu i turizam. Studiji povijesti i povijesti umjetnosti pružaju dodatnu širinu znanja potrebnu za poslove turističkog vodiča. Neki turistički pratioci nastavljaju raditi u turističkim agencijama kao organizatori putovanja.

Bliska zanimanja

Turistički vodiči najbliži su skupini komunikacijskih zanimanja – radijskim i televizijskim spikerima, stručnjacima za odnose s javnošću i novinarima – jer informacije koje dobro poznaju moraju na zanimljiv i prilagođen način predstaviti svojim slušačima. Zanimanja bliska turističkom pratiocu su zanimanja organizatora putovanja, hotelskih službenika i domaćica i domaćina zrakoplova.