Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Stručnjaci za odnose s javnošću

Opis poslova

Stručnjaci za odnose s javnošću glasnogovornici su organizacija: velikih poduzeća, političkih stranaka, vlada, festivala, sportskih natjecanja itd. Njihov je posao predstavljanje organizacije i održavanje dobrih odnosa s javnošću. U razvijenim zemljama ugled i uspjeh neke organizacije između ostalog ovise i o tomu koliko je ona poznata javnosti i u kolikoj mjeri javnost podupire njezine ciljeve i politiku. Zato se sve više rukovodstava raznih organizacija u razvoju poslovne strategije oslanja upravo na stručnjake za odnose s javnošću. Da bi ostvarili svoje ciljeve, stručnjaci za odnose s javnošću moraju prije svega surađivati sa svim sredstvima javnog priopćavanja. Služe se i drugim sredstvima komuniciranja (pisani letci, tribine, slanje pisama na indi-vidualne adrese, plakati itd.) s određenom društvenom zajednicom, potrošačima, vladama itd. Posao stručnjaka za odnose s javnošću može se svesti samo na predstavljanje poduzeća javnosti, ali može obuhvaćati i složenije aktivnosti. Upravo oni mogu biti stratezi većih ili manjih političkih kampanja, mogu zastupati razne interesne skupine, a katkada posreduju i u rješavanju sukoba. Prvi korak u poslu stručnjaka za odnose s javnošću jest proučavanje stavova i potreba skupina koje su cilj njihova djelovanja. Zaključke takvih istraživanja iznijet će prije svega rukovodstvu svojeg poduzeća. Za samo predstavljanje pišu se izvješća koja se šalju svim sredstvima javnog priopćavanja. Mediji ta izvješća objavljuju izravno u svojim programima – bilo u obliku teksta ili samo kao informaciju. Brojne televizijske i radijske emisije te novinski članci rađaju se upravo za radnim stolom stručnjaka za odnose s javnošću. Osim distribuiranja pisanih izvješća, stručnjaci za odnose s javnošću organiziraju javne nastupe onih koje žele predstaviti. To može biti niz tribina u jednom mjestu ili, češće, po svim većim središtima u zemlji. Vješti stručnjaci s ovog područja uvijek kombiniraju nekoliko metoda istodobno. Ilustrirat ćemo to primjerom jednog mladog političara, početnika. Stručnjak za odnose s javnošću zna da je taj političar još nepoznat i kao takav ne osobito zanimljiv velikim nacionalnim medijima. Zato će, umjesto da ga pokuša “ubaciti” u nacionalne medije, ugovoriti niz tribina po važnijim mjestima u zemlji. Kako u manjim mjestima ima i manje događaja, vrlo je vjerojatno da će lokalni novinari biti spremni najaviti tribinu u svojem mediju. Posebno je dragocjeno ako se taj političar pojavi u televizijskom ili radijskom “kontakt programu”. U takvu programu voditelj predstavi svojega gosta, pa pozove i svoje slušaoce ili gledaoce da pitanja postavljaju izravno gostu u studiju. Istodobno, javnost će doznati da “danas popodne” mogu razgovarati s mladim političarom u živo na dogovorenoj tribini. Ako je tribina dovoljno dobro najavljena i ako je uspješna, onda će o njoj, pa tako i o našem mladom političaru, biti govora i u nacionalnom tisku, a ne samo u lokalnom, kao i u dnevnim emisijama nacionalnog radija i TV. U mnogim organizacijama stručnjaci za odnose s javnošću zaduženi su za pripremanje javnih nastupa visokih rukovoditelja organizacije. Oni organiziraju tiskovne konferencije, a to znači da, s jedne strane pozovu novinare, dok, s druge, strane pripreme sve govornike koji će nastupiti na konferenciji. Kojiput napišu i moguća pitanja koja će novinari možda postaviti i o njima popričaju sa sudionicima prije susreta s novinarima. Posebno kada je riječ o spornim pitanjima govornike treba unaprijed pripremiti. Stručnjaci za odnose s javnošću često vode brigu i o plaćenoj reklami. Oni planiraju i naručuju reklamne spotove, prate njihovo objavljivanje, a zatim u nekim slučajevima naručuju i istraživanje da bi provjerili njihovu uspješnost.

Radni uvjeti

Stručnjaci za odnose s javnošću relativno su nova profesija u Hrvatskoj. Za razliku od drugih zemalja, u nas su to najčešće ljudi s redovitim uredskim vremenom. U zemljama gdje je ova profesija razvijenija stručnjaci za odnose s javnošću samostalno planiraju svoje radno vrijeme, koje prije svega ovisi o trenutačnoj situaciji i o njihovoj poduzetnosti. Dobri stručnjaci za odnose s javnošću uglavnom rade više od ostalih zaposlenika, jer su u njihovo radno vrijeme uključena brojna putovanja, večernji izlasci, poslovni obroci i drugi susreti.

Poželjne osobine

Što se tiče osobina ličnosti, moraju rado i s lakoćom komunicirati s ljudima te dobro poznavati i razumjeti međuljudske odnose. Vrlo je važno da i svoj vlastiti jezik govore dobro, a isto tako da ga i pišu.

Osposobljavanje i zapošljavanje

U zemljama gdje je ovo zanimanje razvijenije odnosi s javnošću najčešće se predaju na novinarskim školama i fakultetima. Češća je pojava da se studenti koji su diplomirali na bilo kojem fakultetu obrazuju za ovo zanimanje tek na poslijediplomskom studiju. Kako u nas još nema posebne škole ili fakulteta za ove stručnjake, na tom se području najčešće zapošljavaju novinari. Valja reći da stručnjaci za odnose s javnošću u Hrvatskoj, iako malobrojni, postaju svakim danom sve uglednija i traženija profesija. Svako veće poduzeće danas ima čovjeka koji je zadužen za odnose s javnošću. Iako se rijetko može primijetiti natječaj za stručnjaka za odnose s javnošću, činjenica je da ih je svakim danom sve više. Često uprava poduzeća, tražeći stručnjaka za odnose s javnošću, za taj posao odredi nekog među svojim zaposlenicima (najčešće uz dodatno obrazovanje).

Bliska zanimanja

Stručnjaci za odnose s javnošću usko surađuju s voditeljima marketinga, propagandistima i ostalim stručnja-cima na području ekonomske propagande i marketinga, kao i sa svim rukovodiocima u poduzeću u kojem rade.