Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Snimatelji tona

Opis poslova

Snimatelji tonaTonski snimatelj, mješač tona i tehničar za zvučne efekte blisko su povezana zanimanja. Zajednička im je zadaća snimanje tona za sve vrste televizijskih i radijskih emisija, kao i snimanje tona za film ili snimanje glazbenog materijala. Oni čine dio snimateljskog tima, čiji broj članova ovisi o specifičnim zahtjevima snimanja. Uz njih tim mogu činiti snimatelj slike, mješač slike, režiser, organizator snimanja, majstor rasvjete, pomoćnici i vozači. Snimatelj tona osmišlja način na koji će najbolje snimiti ton. Prije početka snimanja on odabire mikrofone, postavlja ih na scenu i spaja direktno ili preko tonskog miješala s magnetoskopom. Tijekom cijelog procesa snimanja prati kvalitetu snimke i odlučuje je li potrebno tonsku snimku ponoviti. Ukoliko se snima mnogo ulaznih tonova (zbor pjevača ili govornik i zvučna pozadina i sl.), potrebno je sve te zasebno snimljene tonove kombinirati u skladnu cjelinu. Time se bavi mješač tona. On ugađa niz regulatora na tonskom miješalu, koji određuju karakteristike pojedinih ulaznih tonova (njihovu glasnoću, visinu, boju) i na taj način dobiva idealnu završnu izlaznu zvučnu sliku. Mješač tona češće radi na zahtjevnijim snimanjima, na kojima treba kombinirati više ulaznih tonova. On je nezaobilazan u tonskim studijima, bez njega je snimanje glazbenog materijala nezamislivo. No njegov posao nije vezan samo uz snimanje tona; on radi i na ozvučenju koncerata, tj. na ozvučivanju dvorane i osiguravanju što boljeg zvuka. Da bi se snimka tona obogatila nekim dodatnim efektima (npr. škripom snijega, zvukom koraka, udarcem vratima, šumom mora), zaslužan je tehničar za zvučne efekte. On iz svoje zbirke različitih zvučnih efekata i glazbenih podloga odabire one koji bi konkretnoj snimci najviše odgovarali. Vrlo su često takve zbirke snimali oni sami, no u posljednje vrijeme gotovi zvučni efekti mogu se kupiti na uobičajenim nosiocima zvuka (npr. na CD-u). Ton majstor je vrlo iskusan stručnjak za snimanje i miješanje tona te za dodavanje zvučnih efekata. On je ekspert na tom području te najčešće radi onda kada su snimanja komplicirana i kada sve treba biti napravljeno izvanredno dobro (npr. kada se snima veliki operni događaj). Prilikom montaže on u studiju kontrolira i tonski zapis i mijenja ga ako smatra da će tako finalna snimka biti bolja. Snimatelj tona, mješač tona i tehničar za zvučne efekte često imaju pomoćnike. U tom slučaju oni određuju i osmišljavaju način rada, dok im pomoćnici pomažu u radu. Oni također znaju biti pomoćnici tonskog majstora, ukoliko on prisustvuje snimanju. Tada on određuje način rada, a svi zajedno izvršavaju konkretne zadatke. Snimatelj tona, mješač tona i tehničar za zvučne efekte dobro se razumiju u aparate kojima rade. To su mikrofoni, tonska pecaljka, tonski kabeli, tonsko miješalo, slušalice, magnetoskop. Iako njihov posao ne zahtijeva nužno servisiranje i održavanje opreme, oni se često mogu naći u situaciji da neke od tih aparata i instrumenata moraju pokušati popraviti (npr. ako nešto prestane funkcionirati prilikom snimanja). Naravno, ukoliko su popravci složeni oprema se odnosi u servis ili je popravljaju za to zaduženi tehničari i inženjeri.

Radni uvjeti

Poslovi snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte ne iziskuju teške fizičke napore, iako zgusnuti termini snimanja mogu biti zamorni. Kako je radno vrijeme određeno dogovorom prema ugovorenim terminima snimanja, često se događa da su neki termini pretrpani poslom, a da su drugi potpuno slobodni. Zamorni mogu biti i noćni termini snimanja, koji mogu trajati i do ranih jutarnjih sati (npr. ukoliko se snima veliki rock koncert ili sličan događaj). Isto vrijedi i za terenska snimanja, koja traju i po nekoliko dana, a koja uz to mogu poremetiti osobne planove članova snimateljskog tima. Prilikom snimanja na otvorenom prostoru problem mogu predstavljati i loši vremenski uvjeti, poput vjetra ili velike hladnoće. Prilikom rada snimateljski tim nije često izložen opasnostima. Ipak, članovi tima izlažu se riziku prilikom snimanja reportaža s opasnih terena (npr. ratna izvješća) ili prilikom rukovanja električnom opremom.

Poželjne osobine

Za posao snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte potrebna je završena srednja škola i dobar i očuvan sluh (očituje se u razlikovanju jačine, boje i visine tonova te u razlikovanju željenih tonova od pozadinskog šuma). Uz to je poželjna sklonost prema timskom radu, komunikativnost, ljubav prema putovanjima i dobro podnošenje naporna rada te dužeg i češćeg izbivanja iz mjesta stanovanja.

Osposobljavanje i napredovanje

Za posao snimatelja tona, mješača tona ili tehničara za zvučne efekte ne postoji posebna škola. Ipak, prednost u radu osjetit će oni koji su završili neku od škola tehničkog usmjerenja u kojoj su stekli znanja vezana za elektroničke uređaje i područje akustike. Sve se vještine potrebne na poslu uče u prvim tjednima rada, i to prije svega od iskusnijih kolega, a katkada i pohađanjem seminara ili proučavanjem priručnika. Tijekom rada svaki od članova tima postaje sve bolji u svom poslu i sve se više razumije u ostale srodne poslove. Nakon godina iskustva pojedinci mogu biti promaknuti u ton majstore.

Zapošljavanje i zarade

Kod nas poslovi snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte nisu striktno odijeljeni: mnoge ustanove zapošljavaju pojedince koji obavljaju sva tri posla. Stručnjaci za snimanje i izvođene tonova najčešće rade na televiziji, na radiju ili u privatnim snimateljskim studijima. Svaki televizijski centar ima svoje snimateljske timove, a najviše je takvih timova u Zagrebu, gdje je i centralna stanica Hrvatske radiotelevizije. Razvojem privatnih radiotelevizijskih centara povećat će se broj snimateljskih timova i otvorit će se više radnih mjesta za snimatelje tona, mješače tona i tehničare za zvučne efekte. Lokalne radiostanice također zapošljavaju snimatelje tona, mješače tona i tehničare za zvučne efekte, a gotovo u svakom manjem mjestu postoji lokalna radiostanica. Kako u nas filmska industrija nije jako razvijena, broj snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte koji rade za film nije velik. U tonskim studijima za izdavanje audiomaterijala također nije zaposleno mnogo snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte, što je posljedica malog broja tonskih studija u Hrvatskoj.

Bliska zanimanja

Poslovi snimatelja tona, mješača tona i tehničara za zvučne efekte prema nekim karakteristikama slični su i poslovima snimatelja slike, montažera kao i miksera slike i tona.