Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Službenici na porti

Opis poslova

U većini organizacija i ustanova prva osoba koju ćete susresti već na samom ulazu jest službenik na porti. Glavni mu je posao da vas uputi gdje, u kojem odjelu, uredu ili upravi možete obaviti posao zbog kojeg ste došli. Ako imate dogovoren sastanak s određenom osobom, službenik će tu osobu telefonski obavijestiti o vašem dolasku. Objasnit će vam gdje ju možete naći. Ako ste došli na službeni sastanak, objasnit će vam gdje se nalazi prostorija u kojoj će se sastanak održati. U tvornicama, izdavačkim kućama, radijskim i televizijskim ustanovama, vladinim uredima, upravama i organizacijama službenik na porti zapisat će u knjigu posjetitelja vaše ime i prezime, vrijeme kad ste ušli u zgradu, osobu ili odjel koji posjećujete i vrijeme kada ste napustili zgradu. U nekim radnim organizacijama službenik će vam dati karticu na kojoj piše “posjetitelj”. Upozorit će vas da karticu prikvačite na vidno mjesto na svojoj odjeći i da je nosite za boravka u toj organizaciji. Službenici na portama odgovaraju na telefonske pozive i daju tražene informacije ili telefonski poziv prosljeđuju na kućni broj. Pri tomu rade s višelinijskim telefonom. “Kućnim” telefonskim linijama obavještavaju službenike da im je stigla stranka ili posjetitelj. Također obavještavaju službenike ako neka stranka otkaže dogovoren sastanak. U zdravstvenim ustanovama i na brojnim mjestima koja pružaju usluge (npr. veći frizerski saloni, sportsko-rekreacijski centri), službenici na portama daju informacije o tomu gdje, kada i kod koga možete obaviti liječnički pregled, odnosno dobiti uslugu koju tražite. Kojiput se za uslugu valja unaprijed predbilježiti. U tom slučaju službenik na porti zapisuje dogovoreno vrijeme i ostale potrebne podatke. Upoznaje vas s cijenama i naplaćuje pružene usluge. U nekim organizacijama i ustanovama (npr. radio i televizija, državna ministarstva, pogoni prehrambene i kemijske industrije) mjere kontrole ulaska posjetitelja vrlo su stroge. Dužnost je službenika na porti da pomno prati i pazi da u službene prostorije ne ulaze osobe koje za to nemaju jasan razlog. Zbog sigurnosnih razloga, službenik na porti ne smije u službene prostorije pustiti nikoga prije nego što kod nadležne osobe (ili one koju posjetitelj traži) provjeri smije li je pustiti unutra ili ne. Kada nema mnogo posjetitelja ili telefonskih poziva, službenik na porti obavlja i neke jednostavnije tajničke poslove: razvrstava poštu, fotokopira, ispunjava obrasce. U novije vrijeme službenici na portama koriste se u poslu osobnim računalima.

Radni uvjeti

Službenici na portama rade u manjim prostorijama smještenim neposredno uz ulaz u organizaciju. Porte obično imaju barem jedan zid ostakljen, što omogućuje dobar pregled ulaska i izlaska ljudi u zgradu. Kao i uredske prostorije, i porte su zaštićene od buke, vibracija, visoke ili niske temperature, prašine, vlage, pa čak i neugodnih mirisa, koji su u nekim tvornicama popratna pojava radnog procesa. Službenici na porti rade u propisanom radnom vremenu. U nekim ustanovama i organizacijama rade u dvije smjene (prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj). Za radnog vremena ne smiju napuštati portu bez zamjene. Mogu raditi stojeći ili sjedeći.

Poželjne osobine

Zbog učestalog komuniciranja s ljudima, službenici na portama trebaju biti komunikativni, lako se usmeno izražavati i posjedovati kulturu u ophođenju s ljudima. U razgovoru s ljudima trebaju biti smireni, ljubazni i strpljivi. Moraju imati dobar vid i sluh. Zbog uspješnog upućivanja ljudi u pojedine odjele ili prostorije trebaju se dobro snalaziti u prostoru.

Osposobljavanje

Službenik na porti može biti osoba koja je završila srednju školu: upravnu, ekonomsku, ugostiteljsku, medicinsku, gimnaziju ili neku drugu.

Bliska zanimanja

Poslovi službenika na porti vrlo su slični poslovima službenika na recepcijama hotela i motela ( recepcionarima). I jednima i drugima glavni je posao komuniciranje s ljudima, primanje posjetitelja i pružanje potrebnih obavijesti. Bliska zanimanja su i tajnice, stražari i čuvari.