Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Recepcionari

Opis poslova

Recepcionar posreduje pri davanju usluga gostima hotela, motela ili drugih smještajnih objekata. Glavni mu je posao komuniciranje s ljudima bilo u neposrednom kontaktu ili telefonski. Komuniciranje s ljudima često se odvija na stranom jeziku. Gosti se pri dolasku u hotel javljaju prvo recepcionaru. Ako nisu unaprijed rezervirali smještaj u hotelu, recepcionar će im reći ima li u hotelu mjesta ili ne. Ako je smještaj u hotelu moguć, dodijelit će im sobu prema njihovoj želji i uputiti ih u dio hotela u kojem se nalazi njihova soba. U knjigu gostiju ili u osobno računalo upisat će osnovne podatke o gostima, vrijeme od kada do kada će boraviti u hotelu i broj sobe u kojoj su smješteni. Recepcionar vodi preciznu evidenciju o popunjenosti hotela i o planiranim datumima dolazaka i odlazaka gostiju. Takva evidencija mu omogućuje da u svakom trenutku, a i unaprijed, zna koliko i kakvih (jednokrevetnih, dvokrevetnih itd.) soba ima na rhtmolaganju. Gostima koji unaprijed rezerviraju smještaj šalje telefaksom potvrdu o rezervaciji. Za izbivanja iz hotela gosti ostavljaju ključ od sobe na recepciji. Recepcionar ga odlaže u pretinac na policu za ključeve i čuva ga zajedno sa svim ostalim ključevima hotelskih prostorija. Na povratku gosta u hotel recepcionar mu ponovno daje ključ od sobe. Recepcionar gostima daje informacije o uslugama koje hotel pruža: gdje se nalazi restoran i u koje se vrijeme poslužuju obroci, gdje su hotelske trgovine, plesna dvorana, bazen itd. Ako gost želi npr. buđenje telefonom, glačanje rublja ili posluživanje hrane u sobu, obraća se takvom molbom recepcionaru. Recepcionar obavještava nadležne službe u hotelu kako bi se gostu pružila usluga koju je tražio. Na kraju boravka u hotelu recepcionar gostu obračunava i naplaćuje troškove smještaja u hotelu i troškove ostalih usluga ako ih je gost imao te mu izdaje račun. Pri tomu radi s novcem, čekovima ili kreditnim karticama. U svom radu recepcionar se služi osobnim računalom, telefonom i telefaksom. U manjim hotelima i motelima recepcionar osim uobičajenog posla primanja i ispraćanja gostiju, radi i neke druge poslove. Može npr. sudjelovati u promidžbenoj djelatnosti hotela ili planirati i organizirati dolazak gostiju.

Radni uvjeti

Recepcionari rade u hotelima, motelima, kampovima i drugim smještajnim objektima. Recepcija (prostor gdje radi recepcionar) gotovo se uvijek nalazi u ulaznom predvorju hotela. To obično nije zasebna prostorija, nego mjesto u ulaznom predvorju hotela koje je zagrađeno samo dugačkim radnim stolom – pultom. Prostor u kojem se nalazi recepcija je ugodan, lijepo uređen, optimalno osvijetljen i prostran. U kampovima se recepcije obično nalaze u upravnoj zgradi kampa, koja je obično uz službeni ulaz u kamp. Hoteli su za goste otvoreni 24 sata, pa recepcionari rade u smjenama. Rad u popodnevnoj, a posebno u noćnoj, smjeni može biti naporan, jer se čovjek mora prilagoditi drukčijem rhtmoredu spavanja i budnosti. Rad u noćnoj smjeni otežava čovjeku uobičajen kontakt s obitelji i prijateljima. Nakon rada u noćnoj smjeni ljudi znaju osjećati prolazne probavne smetnje. Recepcionari rade uglavnom sjedeći. Kad razgovaraju s gostima mogu i stajati. Povremeno se mogu i prošetati hotelskim predvorjem. Ne smiju se, međutim, previše udaljavati od recepcije, da ne bi propustili primijetiti gosta koji je došao na recepciju ili čuti zvonjavu telefona. Ovisno o tomu je li hotel otvoren cijele godine ili samo u turističkoj sezoni, recepcionari se mogu zapošljavati i kao sezonski radnici.

Poželjne osobine

Poželjne osobine u ovom zanimanju jesu opća snalažljivost, komunikativnost i spremnost na suradnju. Recepcionari moraju imati normalan sluh i vid. Moraju biti emocionalno stabilni, odlučni i odgovorni. Poželjno je da su samostalni u radu, poduzetni te da imaju izražene organizacijske sposobnosti. Zbog neprestanog komuniciranja s ljudima važno je da su ljubazni, strpljivi i uslužni te da pokazuju brigu za ljude.

Osposobljavanje i zapošljavanje

Kao recepcionari mogu se zaposliti učenici koji su završili srednju školu ugostiteljsko-turističkog smjera i stekli stručni naziv hotelijersko-turističkog tehničara. Ta škola obrazuje učenike za rad u hotelima, hotelskim poduzećima i turističkim agencijama, što učenicima omogućuje da uspješno rade niz poslova vezanih za hotelijersko-turističke djelatnosti, a ne samo na recepciji. Veliki hoteli visoke kategorije, koji su otvoreni cijele godine, prednost pri zapošljavanju daju stručnim kadrovima, dakle pojedincima koji su završili hotelijersko-turističke ili srodne škole. Hoteli koji rade samo u turističkoj sezoni, kad im je potreban veći broj službenika, kao recepcionare zapošljavaju i ljude drugih struka koji vole i znaju raditi na recepciji.

Bliska zanimanja

Recepcionar je udomaćen i uvriježen naziv za službenika na recepciji. Vrlo je blisko zanimanje službenika na porti koje susrećemo u ostalim ustanovama i organizacijama. Sličnost je među tim zanimanjima što i jedni i drugi rade na prihvatu gostiju i komuniciraju s njima, ali im se zahtjevi u pogledu sposobnosti i znanja razlikuju. Zanimanja bliska recepcionaru jesu i tajnice, šalterski službenici u bankama, čuvari i prodavači. Svi oni ostvaruju prvi kontakt i komuniciraju s ljudima koji dolaze u njihovu organizaciju kao gosti, poslovni partneri, kupci, klijenti ili im je potrebna samo neka obavijest.