Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za vozila i vozna sredstva

Opis poslova

Tehničari za vozila i vozna sredstva rade u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. U proizvodnji, oni planiraju i pripremaju rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadziru proizvodnju te ispituju materijale u istraživačkim laboratorijima. U suradnji s inženjerima projektiraju i proračunavaju sve dijelove raznih vrsta vozila. Bave se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju. Vozila se proizvode sasta-vljanjem sitnijih dijelova u veće cjeline. Dijelovi vozila izrađuju se od metalnih, plastičnih ili mineralnih materijala. Precizni uređaji koji se ugrađuju u vozila prethodno se ispituju, a neki se dijelovi zaštićuju od hrđe. Dijelovi i uređaji sastavljaju se u cjelinu te tako nastaju motorkotači, osobni automobili, autobusi, teretna vozila i prikolice te lokomotive i vagoni. Sva ta vozila treba prodavati, pravilno koristiti i održavati u ispravnom stanju. Zato tehničari za vozila rade i s potencijalnim kupcima: pružaju im informacije i savjete prilikom kupnje proizvoda. Osim toga, oni popravljaju i servisiraju vozila te nadziru ispravnost njihova rada. Brinu se o pouzdanom radu motora i sustava upravljanja vozilom. Redovno popravljaju, održavaju i kontroliraju rad motora, kočnica, mjenjača, klimatizacije vozila i sigurnosnih uređaja u njemu. Nadziru i održavaju – danas sve prisutnije – sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom.

Radni uvjeti

Radni uvjeti tehničara za vozila i vozna sredstva ovise o radnom mjestu na kojem rade i poslovima koje obavljaju. Oni zaposleni u obrtničkim radionicama mogu biti izloženi buci strojeva, dok zaposleni u trgovačkim odjelima i stranim predstavništvima većinom rade u udobnim uredima. I jedni i drugi imaju propisano radno vrijeme. Tehničari za vozila i vozna sredstva zaposleni u trgovačkim odjelima i predstavništvima povremeno putuju.

Poželjne osobine

Tehničari za vozila i vozna sredstva moraju imati razvijen smisao za rješavanje tehničkih problema i predočavanje prostornih odnosa. Poželjno je da su u dobroj tjelesnoj formi, da mogu dobro organizirati i pripremiti rad drugih te da su spremni na suradnju. Za one koji rade u trgovačkim odjelima važno je da se ljubazno ponašaju sa strankama i da su komunikativni.

Osposobljavanje

Tehničari za vozila i vozna sredstva školuju se po četverogodišnjem programu tehničkih škola. Mogu se i doškolovati uz rad ili prekvalificirati. Školovanje obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu, koja se temelji na spoznajama iz prirodoslovnih, strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih područja. Ipak, tehničari za vozila i vozna sredstva moraju se tijekom rada stalno usavršavati, kako bi pratili promjene u svijetu tehnike i tehnologije.

Bliska zanimanja

Tehničarima za vozila i vozna sredstva po poslovima koje obavljaju slični su strojarski tehničari, zrakoplovni tehničari, tehničari za finomehaniku, tehničari za mehatroniku i drugi.