Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Tehničari za računalstvo

Opis poslova

Računalstvo je uže područje elektronike, grane elektro-tehnike koja se posebno bavi elektroničkim uređajem – računalom. Upotrebna vrijednost računala ovisi o njegovoj građi i programima kojima se koristi. Tehničari za računalstvo bave se računalom kao uređajem, dakle materijalnim, opipljivim, elektroničkim i mehaničkim dijelovima od kojih je građeno računalo i njegovi priključci. Tehničari za računalstvo sastavljaju, servisiraju i održavaju sklopovsku opremu ili hardver računala. U pripremi računala služe se programskom opremom primjerenom građi računala. Instaliraju gotove programe prema potrebama i željama korisnika ili programe za provjeru ispravnosti rada računala. Tehničari za računalstvo rade u radionicama specija-liziranim za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za elektroničke uređaje te u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme. Rade i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada (proizvodne, financijske, zdravstvene, izdavačke organizacije i organizacije drugih djelatnosti) gdje je potrebno održavanje računala i računalskih mreža Računalo ili drugi elektronički uređaj sastavlja se po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži konstrukcijska rješenja i postupke izvedbe. Tehničari za računalstvo nabavljaju komponente (matična ploča, procesor, memorija, grafička kartica, tvrdi disk, disketna jedinica) i provjeravaju njihovu ispravnost prije ugradnje. Pripremaju i odgovarajući pomoćni materijal, kao što su vodovi za priključke, prekidači, ispravljači te potreban alat – specijalne pincete, odvijače, lemilice, kliješta i slično. Ispravnost sastavljanja provjeravaju prilikom rada vizualno i mehanički. Nakon spajanja ulazno-izlaznih jedinica (tipkovnice, monitora, pisača) uključuju računalo i provjeravaju ispravnost radom na računalu, koristeći se programima prilagođenim za tu svrhu. Pri održavanju i servisiranju računala tehničari za računal-stvo mora prvo uočiti, a potom otkloniti, neispravnosti. Pri tomu se služe programskim tehnikama testiranja neispravnosti, mjernim instrumentima i primjerenim alatom. Problemi koje rješavaju mogu biti u izvoru napajanja strujom, nezaštićenosti komponenata u promjenama napona, olabavljenosti kontakata vodova, odnosno kvaliteti električnih i mehaničkih spajanja, ili zatajivanja neke od komponenata. Dograđivanje dodatne opreme, instaliranje programa i proširivanje mogućnosti rada računala, npr. proširivanje memorije, dodavanje tvrdih diskova, zvučne kartice, spajanje modema, također ulazi u posao tehničara za računalstvo. Tamo gdje se računalo ili računalske mreže koriste u upravljanju procesom rada, tehničari za računalstvo poslužuju i održavaju računala. Oni nastoje održati kontinuiranost rada i smanjiti izazvane materijalne štete.

Radni uvjeti

Tehničari za računalstvo rade u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Veći dio poslova obavljaju sjedeći, osim poslova servisiranja, pri kojima je potrebna pokretljivost i rad u stojećem položaju. Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida, jer se radi s vrlo sitnim detaljima, pa se eventualni problemi s vidom mogu pogoršati. Tehničari za računalstvo samostalni su u svom poslu i odgovorni za svoj rad. Propusti u radu mogu uzrokovati materijalnu štetu. Radno je vrijeme propisano.

Poželjne osobine

Poslovi tehničara za računalstvo zahtijevaju dobar vid na blizinu, sposobnost prostornog predočivanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim komponentama. Pri otkrivanju uzroka nekog kvara na uređaju poželjna je i sposobnost zaključivanja. Urednost i savjesnost u radu pridonose radnom uspjehu.

Osposobljavanje i napredovanje

Svjedodžba tehničara za računalstvo dobiva se na kraju završene srednje elektrotehničke škole četverogodišnjeg trajanja i položenog završnog ispita. Općim stručnim sadržajima u prvim dvjema godinama srednjeg obrazovanja te posebnim programskim sadržajima za to usmjerenje u završnim godinama stječu se dobre teoretske osnove i znanja za poslove u praksi. Vještine za rad stječu se praktičnom nastavom u radionicama i specijaliziranim elektroničkim laboratorijima. Posebnost ovog zanimanja jest potreba stalnog usavršavanja zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u računalstvu. Napredovanje je moguće kroz školovanje na višoj školi ili fakultetu elektrotehnike ili fakultetima prirodnih znanosti.

Bliska zanimanja

Zanimanje tehničara za računalstvo povezani su sa zanimanjem elektroničara-mehaničara, tehničara za elektroniku, elektrotehničara za RTV tehniku i mjernu tehniku te inženjera tih usmjerenja.