Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Kartonažeri

Opis poslova

    Kartonažeri izrađuju sve vrste kartonskih kutija i zaštitno-transportne ambalaže. Konačni proizvodi u kartonažerstvu jesu kutije, vrećice, omotnice, stolne mape, kuverte, registratori, fascikli, plastificirane i parafinirane papirnate plohe.
    Kartonažeri prvo izrađuju nacrt buduće kutije. Prema njemu stvaraju drveno-metalni model u pravoj veličini konačnog proizvoda, koji služi za strojno krojenje kartona. Potom režu karton na stroju za rezanje. Pomoću stroja krugorezača istodobno zarezuju, savijaju i režu karton na dimenzije buduće kutije. Svaki karton umeću u krugorezač dva puta – po dužini i po širini. Prema zadanom modelu savijaju i lijepe prethodno skrojeni predmet.
    Dio poslova obavljaju ručno, za stolom, osobito kad je riječ o manjim proizvodima. U radu se služe ljepilom, folijama, samoljepivim papirom, valovitom i običnom ljepenkom, platnom, ljepenkom oplemenjenom folijom te spojnicama raznih vrsta i veličina. Ovisno o fazi rada i vrsti proizvoda, kartonažeri rabe i razne alate i strojeve: škare, savijače, strojeve za krojenje i lijepljenje, strojeve za rezanje, strojeve za klamanje, čekić i noževe za rezanje.

Radni uvjeti

    Kartonažeri rade u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Rad se većim dijelom odvija stojeći i u pokretu, uz podizanje i nošenje tereta. U prostoriji se osjeća miris ljepila i papirna prašina, a čuje se i buka strojeva. Rad u kartonažerskoj industriji organiziran je serijski i, prema potrebi, u smjenama. U obrtničkim kartonažerskim radionicama proizvodnja je maloserijska. U radu postoji mogućnost ranjavanja, a stvaraju se i velike količine kartonske prašine. Stoga se valja pridržavati propisanih mjera zaštite na radu.

Poželjne osobine

    Zanimanje kartonažera zahtijeva dobru tjelesnu kondiciju, zdrave ruke, noge i kralježnicu, dobar vid na blizinu, spretnost ruku i prstiju. Potrebno je razlikovati boje, imati razvijen osjet opipa, sposobnost predočavanja prostornih odnosa i shvaćanje odnosa među površinama.

Osposobljavanje

    Nakon završene osnovne škole budući kartonažer treba u grafičkoj školi završiti trogodišnje školovanje za kartonažera. Tijekom školovanja kartonažer stječe teoretska znanja i praktične vještine – dijelom u školskim radionicama, a dijelom na stručnoj praksi u kartonažerskoj industriji ili kod obrtnika. Nakon trogodišnje škole kartonažeri mogu nastaviti školovanje za grafičke tehničare raznih profila.

Zapošljavanje

    Posljednjih godina raste broj privatnih kartonažerskih radionica u kojima se budući kartonažeri mogu zaposliti. Kartonažerska industrija smanjuje broj radnih mjesta, pa je u industrijskoj kartonažerskoj proizvodnji sve teže naći posao.

Bliska zanimanja

    Kartonažeru su bliska zanimanja: knjigoveža, prerađivač papira, grafičar za doradu i grafički tehničar za doradu.