Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Grafički tehničari

Opis poslova

Grafički tehničari    Sve veći broj informacija i njihovih korisnika bitno potiče razvoj grafičke industrije. Grafička tehnologija toliko je uznapredovala da su zanimanja na tom području brojna. Poslovi grafičkih tehničara svih profila predstavljaju jednu od prvih karika u lancu grafičke proizvodnje. Ovisno o tomu kojom se djelatnošću unutar grafičke struke bave, razlikujemo brojne grafičke tehničare.
    Grafički tehničar organizira pojedine faze tehnološkog procesa u izradbi tiskovne forme, u tisku i u grafičkoj doradi. On vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova te kvalitetu i količinu proizvedenog. Prema potrebi, obavlja korekturu proizvoda. U radu se služi računalom, kalkulatorom, tipometrom (instrument za određivanje veličine slova i slogova), a treba znati raditi i na grafičkim strojevima.
    Grafički tehničar za izradbu tiskovne forme priprema autorov rukopis u obliku sloga ili filma te izrađuje tiskovnu formu. Ovaj posao obavlja ručno, strojno ili kompjutorski. Crteže i slike obrađuje reprofotokemijskim postupcima kojima ih prenosi na matrice i različite vrste fotografskih materijala. U tijeku rada se služi fotografskim aparatom, aparatom za umnožavanje, filmovima, tiskarskim pločama, kemikalijom i bojama.
    Grafički tehničar za tisak tiska knjige, časopise, tiskanice i sl. u jednoj od sljedećih tehnika: knjigotisak, offset, sitotisak, tampon i drugima. Prema potrebi i zahtjevima posla, radi na različitim strojevima, ovisno o tehnici koja se primjenjuje – knjigotiskarskim strojevima, ofsetnim strojevima, strojevima za sitotisak.
    Grafički tehničar za doradu otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik. Prema potrebi, radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje.
    Grafički tehničar – tehnički urednik na osnovi autorova rukopisa proračunava smještaj sloga i slika u konačnom grafičkom proizvodu. Izračunava utrošak materijala, organizira posao, korigira pokusne uzorke otisnutih tekstova te rješava različite tehničke probleme prilikom realizacije. U radu se služi kompjutorom, kalkulatorom i tipometrom.
    Grafički tehničar – grafički urednik grafički oblikuje konačni proizvod. Odabire odgovarajuću vrstu i veličinu pisma za tisak, određuje likovni izgled stranice i konačnog proizvoda te razmještaj i redoslijed priloga. U radu upotrebljava kompjutor, kalkulator i tipometar.

Radni uvjeti

    Grafički tehničari svih profila rade u grafičkoj industriji ili u grafičkim obrtničkim radionicama. Rad u industriji organiziran je serijski i, ako treba, u smjenama.
    Posao grafičkih tehničara obavlja se u zatvorenoj prostoriji, pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti. Pojedine faze rada grafičkog tehničara za izradbu tiskovne forme obavljaju se u tamnoj komori. Grafički tehničar, grafički tehničar – tehnički urednik te grafički tehničar – grafički urednik posao obavljaju pretežno sjedeći. Grafički tehničar za tisak i grafički tehničar za doradu rade pretežno stojeći, dok grafički tehničar za izradbu tiskovne forme, ovisno o radnoj operaciji, radi ili sjedeći ili stojeći. U radnoj prostoriji grafičkog tehničara za izradbu tiskovne forme širi se miris od isparavanja kemikalija. U prostorima u kojima rade grafički tehničar za tisak i grafički tehničar za doradu vlada buka i vibracije strojeva, papirna i kartonska prašina te miris boja i ljepila. Propisanih mjera zaštite na radu moraju se strogo poštivati. Grafički tehničar – tehnički urednik, grafički tehničar – grafički urednik te grafički tehničar dio poslova obavljaju u prostoriji bez buke i isparavanja. Prema potrebi posla, odlaze i u druge radne prostorije, gdje su izloženi papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci.

Poželjne osobine

    Osobe koje se žele baviti ovim zanimanjima, osim dobro razvijene psihomotorike, trebaju imati dobar vid na blizinu, moraju dobro rhtmoznavati boje i njihove nijanse te različite oblike. Potrebna je sposobnost brza uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra misaona koncentracija. Od grafičkih se tehničara očekuje i odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Kod onih grafičkih tehničara koji vode i nadziru rad drugih radnika poželjne su organizatorske sposobnosti te dobro komuniciranje s ljudima.

Osposobljavanje

    Nakon završene osnovne škole osposobljavanje za sve profile grafičkih tehničara traje četiri godine. Grafički tehničari mogu se nastaviti školovati na grafičkom fakultetu.

Zapošljavanje

    Nakon završenog školovanja grafički se tehničari zapošljavaju u grafičkoj i izdavačkoj industriji. Postoji i mogućnost zapošljavanja kod obrtnika ili otvaranje vlastite grafičke radionice. Nakon stjecanja određenog radnog iskustva grafički tehničari često postaju poslovođe ili voditelji dijelova proizvodnje.

Bliska zanimanja

    Na višoj razini grafičkim je tehničarima blisko zanimanje grafičkog inženjera. Na nižoj razini bliska su zanimanja: grafičar slagar-monter, grafičar tiskar, grafičar reprofotograf i kemigraf te grafičar za doradu.