Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Klesari

Opis poslova

    Kada se za neki predmet želi reći da je lijep i skladan, kaže se da je kao iz kamena isklesan. Kamen je, dakako, jedan od prvih prirodnih građevinskih materijala, a zahvaljujući trajnosti, osobito nekih vrsta kamena, možemo pratiti tisućljetni razvoj klesarstva kao graditeljskog zanimanja. Obradba – klesanje – kamena glavnina je klesarskoga posla.
    Posao klesara dijelom počinje već u kamenolomima (u nas, primjerice, na otocima Braču i Korčuli), gdje oni sudjeluju u “vađenju” kamenih blokova ili ploča i njihovoj osnovnoj obradi. Nastavak rada odvija se u pogonima ili radionicama. Lomljenjem, rezanjem, otklesivanjem, klesanjem, brušenjem, poliranjem i drugim postupcima klesari izrađuju razne građevinske oblike za fasade zgrada, stubišta, balkone, bazene, mostove itd. Ti građevinski oblici mogu biti jednostavni ili kompliciraniji: ploče (kocke, kvadri), stupovi, podupirači, lukovi, složeniji ornamentalni dijelovi. Kamen se oblikuje prema nacrtima ili šablonama, a katkada se (kao, na primjer, slova na nadgrobnim spomenicima) i boji posebnim bojama. Osim prirodnoga, u suvremenim se uvjetima u klesarstvu upotrebljava i umjetni kamen. Klesari se u svom poslu služe tradicionalnim, ručnim klesarskim alatima (čekići, dlijeta, visak, libela), ali, osobito u novije vrijeme, i strojevima (motorne pile, strojevi za brušenje i poliranje, tokarilice i dr.).
    Općenito se može reći da je posao klesara relativno raznolik, može biti više ili manje rutinski, ali i likovno kreativan, kada se klesari u nekim svojim radovima približuju kiparstvu.

Radni uvjeti

    Već iz kratkoga opisa poslova klesara može se zaključiti da su radni uvjeti osoba koje se bave tim zanimanjem više nepovoljni nego povoljni. Klesari pretežno rade stojeći i u pognutom položaju (katkada i sjedeći, čučeći, klečeći). Posao se obavlja na otvorenom, djelomično otvorenom ili u zatvorenom prostoru, često u nepovoljnim vremenskim uvjetima, prašini i buci. Klesar pri radu češće podiže i prenosi teže predmete.

Poželjne osobine

    Za zanimanje klesara potrebna je snažnija tjelesna građa, zdrav lokomotorni sustav, zdravi unutrašnji organi, spretne ruke. Potreban je i smisao (talent) za lijepo i za sklad oblika. Slabija tjelesna građa, kronične bolesti unutrašnjih organa, oštećenja ruku i nogu ili kralježnice, oštećenja sluha, smetnje vida zapreke su za bavljenje ovim poslom.

Osposobljavanje

    Zanimanje klesara, moglo bi se reći, specifično je obrtničko zanimanje. Klesari se školuju u obrtničkim školama, a školovanje traje tri godine.

Bliska zanimanja

    Srodno je zanimanje kamenoklesarski tehničar, a nekih zajedničkih elemenata (rad u graditeljstvu) imaju zanimanja fasadera i gipsara. Umjetnički htmekti klesarskog posla približuju klesare kiparima i drugim likovnim umjetnicima.