Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Operatori procesnih postrojenja u naftnoj industriji

Opis poslova

    Operatori procesnih postrojenja nadgledaju kontinuirani proces obradbe i preradbe nafte. Nafta koja se crpi iz zemlje mora proći kroz određene procese da bi se mogla koristiti kao energent ili kao sirovina za druge proizvode.
    Na naftnom polju operatori vode i nadgledaju dotok nafte iz bušotine i separaciju (izdvajanje) nepoželjnih tvari kao što su voda, plin, krute nečistoće, zemlja, pijesak i sl. Nakon toga nafta se priprema za transport cjevovodom ili cisternama. Proces separacije i pripreme nafte je automatiziran i odvija se u zatvorenom sustavu cijevi, separatora i drugih specijalnih posuda. Operator na naftnom polju mjeri i kontrolira količine proizvedene i otpremljene nafte. Otpremu i transport nafte vode i kontroliraju operatori cjevovodnih instalacija. Oni prate instrumente koji mjere protok nafte kroz cijevi, tlak, masu, temperaturu. Nadziru rad crpki koje pokreću naftu kroz cjevovode, usmjeravaju tokove nafte prema korisnicima.
    U rafineriji nafta prolazi dodatne procese destilacije, kojim se osnovna sirovina pretvara u razne vrste goriva, plin, gazolin, kerozin, dizelsko gorivo, laka i teška ulja, maziva, bitumen, asfalt, aromate i mnogobrojne druge proizvode. Rad u procesnim postrojenjima jest kontinuirani proces koji traje 24 sata na dan. Operator mora dobro poznavati funkcioniranje cijelog sustava i dijelova procesnih postrojenja. U sklopu obveznih provjera on obilazi postrojenje, kontrolira tlak, temperaturu, protok, razinu pojedinih medija u posudama, separatorima, kolonama. Provjerava i rad reaktora, izmjenjivača topline, hladnjaka, procesnih peći, crpki, kompresora, cjevovoda, armatura i spremnika. Provjera, održavanje i usklađivanje radnih parametara sa zadanima može se obavljati iz centra kontrolnom pločom ili izravno na određenom stroju ili instrumentu u postrojenju. U izvanrednim situacijama, uslučaju poremećaja procesa, operator mora znati kako postupiti. U slučaju potrebe može prijeći na poluautomatsko ili ručno vođenje procesa. U posao operatora ulazi i povremeni remont postrojenja, odnosno zaustavljanje procesa, pražnjenje posuda, kolona, cjevovoda i druge opreme od medija te dreniranje, čišćenje, skidanje ventila, demontiranje plamenika, mjernih instrumenata i druge opreme.
    Iskusniji operatori rade u kontrolnim prostorijama kao tzv. unutrašnji operatori. Unutrašnji operatori povezuju nekoliko srodnih procesa u cjelinu, donose odluke i dodjeljuju zadatke u izvanrednim situacijama te koordiniraju rad tzv. vanjskih operatora i ostalog osoblja na postrojenju.

Radni uvjeti

    Budući da proizvodni proces traje 24 sata, operatori procesnih postrojenja rade u smjenama od 8 ili 12 radnih sati. Režim smjenskog rada može biti različit, ovisno o kompaniji. Prilikom ručnog usklađivanja radnih parametara operatori katkada odvrću i zavrću teške ventile, rukuju teškim alatima, pri čemu primjenjuju snagu cijelog tijela. Prilikom poremećaja u procesu može doći do izbijanja vruće vodene pare, zalijevanja kemikalijama, požara i eksplozija. Stoga je osoblje dužno dobro svladati sve radne postupke, osposobiti se za siguran rad i strogo ih se pridržavati.
    Više od polovice radnog vremena provode vani, kontrolirajući i usklađujući radne parametre i opremu, a dio radnog vremena provode u kontrolnoj prostoriji surađujući s unutrašnjim operatorom i vođom smjene. Obvezne provjere opreme i parametara propisane su i obavljaju se po svim vremenskim uvjetima, u različito doba dana i noći, katkada na visinama do 30 m. Budući da su procesna postrojenja na širokom prostoru, rad uključuje hodanje, penjanje, spuštanje, saginjanje.
    S obzirom na čistoću i zagađenost radnog okoliša, procesna se postrojenja prilično razlikuju. Na nekima gotovo da nema onečišćenja, neugodnih mirisa i nečistoće, dok su na drugima uvjeti rada u tom pogledu prilično neugodni. U svakom slučaju operatori procesnih postrojenja moraju biti pripravni na neugodne mirise, mogućnost zalijevanja kemikalijama zbog nespretna rukovanja, na onečišćenje zbog propuštanja plinova i para.

Poželjne osobine

    Osobe koje žele postati operatori na procesnim postrojenjima trebaju se dobro snalaziti u prostoru te imati razvijen smisao za tehničke probleme i rad s kompleksnom opremom. Poželjno je da zainteresirane osobe budu samostalne, odgovorne i da pokazuju inicijativu. Za ovaj posao nužna je emocionalna otpornost i sposobnost reagiranja u kriznim situacijama.
    Za zanimanje operatora na procesnim postrojenjima traži se posebna zdravstvena i psihofizička sposobnost, koja se redovito provjerava. Traži se dobro zdravstveno stanje, prosječne intelektualne sposobnosti, otpornost na stres, mogućnost rada u vremenskom škripcu ili u opasnosti, dobar sluh i dobar vid. Za napredovanje na radno mjesto unutrašnjeg operatora potrebna je sklonost za rad s drugima, brzo donošenje odluka i jasnoća u definiranju i davanju zadataka u kriznim situacijama.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za zanimanje operatora procesnih postrojenja nema posebne škole. Na početnim poslovima zapošljavaju se obično osobe sa završenom srednjom stručnom spremom strojarske, metalske ili kemijske struke. Svi početnici prolaze početnu izobrazbu na radnom mjestu. Uz duže radno iskustvo i osposobljavanje na različitim dijelova procesa može se napredovati do mjesta unutrašnjeg operatora. Uz dodatno školovanje moguće je napredovanje do vođe smjene ili poslovođe. Uz stručno osposobljavanje osobito je važno izvrsno poznavanje pravila sigurnosti i postupaka u kriznim situacijama.
    Tipičan razvojni put operatora jest: vanjski operator, operator postrojenja, operator grupe postrojenja, operator specijalist, unutrašnji operator, vođa smjene (uz školovanje), poslovođa i instruktor.

Bliska zanimanja

    Operatori procesnih postrojenja mogu se, za kratko vrijeme, osposobiti za posao operatora u prehrambenoj, tekstilnoj, farmaceutskoj industriji, proizvodnji papira, petrokemijskoj ili bilo kojoj kemijskoj industriji. Slična su im zanimanja operatora kemijskih postrojenja te operatora u elektroenergetskim objektima.