Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Operatori kemijskih postrojenja

Opis poslova

Operatori kemijskih postrojenja    Operatori kemijskih postrojenja unose kemijske supstancije u tehnološki sustav te prati, nadgledaju i korigiraju kemijske reakcije i procese u pojedinim dijelovima sustava. Proizvodi koji se dobivaju na kraju procesa mogu biti sirovine za daljnju preradbu (npr. sirovine za proizvodnju lijekova) ili gotovi proizvodi za prodaju (npr. boje i lakovi).
    Da bi kemijski operator započeo s radom, potrebno je da prilikom preuzimanja smjene provjeri stanje procesa, što uključuje pregled strojeva, opreme i pribora. Sve uočene nedostatke treba prijaviti i eventualno ukloniti. Ako je stanje opreme u skladu s propisima o sigurnom radu, priprema potrebnu robu i materijale. Iz skladišta za proizvodnju doprema sirovine i poluproizvode te priprema katalizatore, otopine i smjese. Kada je dopremljen sav potrebni materijal za rad, operator dozira sirovine i pomoćne materijale, unosi ih u proces i miješa. Potom namješta opremu za postizanje zadanih parametara. Prilikom odvijanja fizikalno-kemijskog ili biokemijskog procesa stalno nadzire proces i poduzima korektivne akcije. Kada je proces završen, prema propisanim pravilima izolira proizvod i uzima uzorke za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se vrši u laboratorijima. Potom proizvod pakira i otprema iz proizvodnih prostorija.
    Kvaliteta proizvoda mora biti visoka, a svako odstupanje od zadane procedure može promijeniti kvalitetu gotovog proizvoda. Stoga se od operatora zahtijeva da proces vodi prema propisanim pravilima, slijedeći korak po korak zadanu proceduru, i to tako da u točno određenom trenutku unosi pojedinu supstanciju u sustav i pušta kemijsku reakciju da se odvija u točno predviđenom vremenu. Svaku akciju koju provede mora upisati u zapisnik o radu i potpisati, i to odmah nakon izvršenja akcije. Izvršenje zadanih aktivnosti pravo-dobno kontrolira i potpisuje voditelj (voditelj tehnološke faze, smjene ili tehnološkog procesa). Operator mora održavati čistoću pojedinih dijelova postrojenja kao i radnog mjesta, odnosno mora održavati sterilne uvjete u biokemijskim procesima i proizvodnji kozmetike. Prilikom odvijanja kemijskog procesa operator nadgleda i uočava svako odstupanje od propisane tehnologije (kvarove i havarije) te informira nadređene i poduzima propisane mjere.
    Posao operatora u kemijskoj industriji odgovoran je i zahtijeva točnost i visok stupanj pažnje prilikom izvođenja radnih zadataka. Nepridržavanje uputa ili nepažljivo vođenje procesa može dovesti do katastrofalnih posljedica za neposredne suradnike u procesu, ali i za širu zajednicu (opasnost od eksplozija ili ispuštanja štetnih tvari u atmosferu). Osim toga, pogrešno izmjerena supstancija koja se unosi u proces ili pogreška u trajanju kemijskog procesa može dovesti do promjene u kvaliteti gotovog proizvoda i velike materijalne štete za tvrtku.

Radni uvjeti

    Rad u kemijskoj industriji podrazumijeva rad s kemijski aktivnim, dakle opasnim, supstancijama. Stoga je posao operatora kemijskih postrojenja rizičan posao koji zahtijeva strogo pridržavanje uputa o zaštiti na radu te uporabu zaštitnih sredstava (npr. zaštitne rukavice, zaštitna odijela, plinske maske i sl.) ondje gdje je to propisano. Zbog opasnosti od požara, zahtijeva se i dobro poznavanje pravila za gašenje požara i znanje o korištenju protupožarne opreme. Operatori kemijskih postrojenja rade u proizvodnji i preradbi kemikalija i nemetala, proizvodnji i preradbi papira, kože i krzna te prehrambenoj proizvodnji.
    Rad se odvija u smjenama i uključuje rad vikendom i praznicima. Postoji i mogućnost prekovremenog rada u izvanrednim situacijama. Radi se u zatvorenim prostorijama punim kotlova, cijevi i kontrolnih instrumenata. Prostor je obično osvijetljen umjetnom rasvjetom, a rad mogu otežavati vibracije i buka postrojenja. U nekim prostorijama mogući su i vonjevi kemijskih tvari (npr. sumporna kiselina). Postrojenja i radne prostorije održavaju se čistima da ne bi došlo do kontaminacije proizvoda. Posao uključuje povremeni tjelesni napor, jer se odvija stojeći, zahtijeva obilaženje postrojenja te povremeno podizanje tereta.
    Valja reći da se uvjeti rada u kemijskoj industriji mijenjaju. Nova postrojenja grade se u većini slučajeva izvan gradskih središta, proizvodni su prostori veći, a tehnologije sigurnije. U novim postrojenjima operator upravlja procesom iz kontrolne sobe, što smanjuje vrijeme boravka unutar samog postrojenja i u nepovoljnim radnim uvjetima.

Poželjne osobine

    Zanimanje operatora kemijskih postrojenja primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergije (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskoj proizvodnji niti se općenito baviti kemijskom strukom). Budući da je riječ o poslovima s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka. Zbog upravljanja složenim uređajima nužan je i smisao za tehničke probleme. Osim toga, osoba mora biti pouzdana i odgovorna, precizna u radu te voljna bez improvizacija slijediti upute za rad. Zbog stalnih promjena i usavršavanja kemijske tehnologije osoba mora biti sklona učenju i stručnom usavršavanju.

Osposobljavanje i napredovanje

    Za obavljanje posla operatora kemijskih postrojenja potrebno je završiti treći ili četvrti stupanj srednje kemijske škole. U nedostatku radne snage kemijske struke, na ovom se radnom mjestu zapošljavaju i osobe drugih tehničkih struka, a u tvrtki se obučavaju za rad s kemijskim postrojenjima.
    Ukoliko operator u poslu pokaže primjerenu stručnost, marljivost i pouzdanost, može biti unaprijeđen u voditelja tehnološke faze. Kada upozna i svlada sve faze tehnološkog procesa, može biti unaprijeđen u voditelja smjene. Oni pojedinci koji se žele dalje usavršavati i stjecati nova znanja iz kemijske tehnologije, kao i znanja s područja rukovođenja (obično i steknu peti stupanj stručne spreme), mogu biti unaprijeđeni u voditelja tehnološkog procesa.

Bliska zanimanja

    Posao operatora kemijskih postrojenja sličan je poslu operatora procesnih postrojenja u naftnoj industriji te poslovima kemijskog laboranta i kemijskog tehničara.