Upozorenje
Sadržaji ovih stranica se ne obnavljaju, pa su mnogi podaci o zanimanjima zastarjeli. Ipak, kritičan korisnik može naći korisne informacije o svojim interesima i s njima povezanim zanimanjima. Aktualne informacije o zanimanjima i uvjetima rada treba dopuniti iz drugih izvora.

Alatničari, tokari, glodači, brusači

Opis poslova

Alatničari, tokari, glodači, brusači    Alatničari proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice strojeva za obradbu metala. Obradni strojevi koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova zrakoplova. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši. Osim što dizajniraju alate i kalupe, alatničari popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala. Izrađuju i metalne oblike (kalupe), koji služe za obradbu i oblikovanje materijala prilikom prešanja i kovanja. Rade metalne kalupe za oblikovanje plastike, keramike i složenih materijala. Izrađuju šablone, alate i naprave za presijecanje, savijanje, vučenje, istiskivanje, kovanje, lijevanje i preradbu plastičnih masa.
    Alatničari trebaju imati široko znanje o postupcima obradbe materijala kao što su: tokarenje, glodanje i brušenje. Iako su specijalizirani za proizvodnju alata, provode i operacije za koje su specijalizirani majstori drugih profila, kao što su tokari, glodači i brusači. Budući da se služe raznovrsnim tipovima alata i preciznih mjernih instrumenata, moraju poznavati svojstva materijala, npr. tvrdoću i toleranciju topline, i biti upoznati sa širokim rhtmonom metala i legura.
    U planiranju redoslijeda operacija nužnih za izradbu alata služe se nacrtom ili uputstvima. Mjere i označuju dijelove metala koji će biti izrezani tako da – sastavljeni – čine završni proizvod. Mjerenje i kontrolu vrše mjernim i kontrolnim instrumentima za točnost 1/1000 mm. Pri izradbi alata primjenjuju standardne operacije kao što su tokarenje, glodanje, brušenje, rezanje te toplinsko-kemijska obradba materijala. Kako bi provjerili prikladnost izrađenih dijelova, koriste se standardima i specifikacijama. Naposljetku sastavljaju dijelove alata, uz provjeru njihove točnosti, i provode završnu obradbu izratka. Postavljaju alate na preši i izrađuju probne uzorke.
    Tokari izrađuju elemente za strojeve i alate kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi i sl. Operacije vrše na tokarskim strojevima. Mjere pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima. Trebaju poznavati geometrijski oblik oštrice alata, ekonomsku brzinu rezanja, posmak, dubinu rezanja, presjek strugotine, sredstva hlađenja i trajnost alata.
    Glodači glođu profile, modulne nareze, žljebove različitih profila, zupčanike, puževe i drugo. Rade glodalicma. Mjere dubinomjerom, mikrometrom, univerzalnim kutomjerima i šablonama.
    Brusači bruse osovine, vratila, ležajeve, cilindre, klipove, čahure, vretena, izratke složenih profila i mjerni alat. Glodala i ostale specijalizirane rezne alate bruse dijeljenjem, kopiranjem i ostalim postupcima. Mjere pomičnim mjerilom, univerzalnim kutomjerom, komparatorom i čvrstim mjerilima. Rade brusilicama.
    Upotreba novih tehnologija, koje se temelje na upotrebi kompjutora kao što su CAD i CAM sustavi promijenit će ubuduće posao alatničara, tokara, glodača i brusača. Takvi i slični programi služit će za dizajniranje i izradbu alata i pomagala. Kompjutorski upravljani strojevi preuzet će i neke operacije vezane uz tokarenje, glodanje i brušenje. Takav postupak štedio bi vrijeme i povećavao produktivnost rada.

Radni uvjeti

    Alatničari, tokari, glodači i brusači rade u zatvorenom prostoru. Često su izloženi buci strojeva. Većinom rade stojeći, a mogu podizati i srednje i teške terete. U radu je obavezno pridržavanje sigurnosnih pravila i nošenje zaštitne opreme, čime se smanjuje opasnost od ozljeda. Nošenje naočala sprečava da sitni dijelovi materijala dospiju radniku u oči, a odijela da kemikalije – najčešće sredstva za čišćenje i podmazivanje – ozlijede njegovu kožu.

Poželjne osobine

    Za ovo zanimanje, potrebno je imati dobar vid. Bitna je spretnost prstiju i ruku te dobra usklađenost pokreta ruku s vidnim podacima. Zbog potrebe da se radi brzo, sigurno, točno i precizno kako se ne bi prouzročili gubici, od kandidata se zahtijeva strpljivost i pedantnost u radu te dobra sposobnost koncentracije. Zbog pretežno stajaćeg položaja u radu, kao i podizanja tereta, ovo zanimanje nije pogodno za osobe s bolesnom kralježnicom.

Osposobljavanje

    Alatničari, tokari, glodači i brusači školuju se u obrtničkim i industrijskim školama. Osposobljavanje za ta zanimanja traje tri godine. Upisu u programe osposobljavanja za ta zanimanja, osim provjere psihofizičkih sposobnosti, prethodi sklapanje ugovora o naukovanju, koji je – uz liječničku svjedodžbu i svjedodžbu završene osnovne škole – uvjet za upis u školu.
    Sve tri godine školovanja učenici naizmjenično provode po tjedan dana u školi i na praktičnoj nastavi. U školi se odvija teorijska nastava, koja se sastoji od temeljnih općih predmeta i stručnih predmeta nužnih za svladavanje samog posla. Za zanimanja alatničara, tokara, brusača i glodača ključni su teorijski predmeti: elementi strojeva, elektrotehnika, hidraulika i pneumatika, tehnologija alatničarstva, tokarenja, brušenja i glodanja. Na praktičnoj nastavi učenik uči praktični dio posla i primjenjuje znanja stečena u školi, kako bi se osposobio za samostalan rad. Naučnik u početku samo pomaže iskusnom alatničaru, tokaru, brusaču ili glodaču, a s vremenom dobiva sve kompleksnije zadatke i radi sve samostalnije. Na kraju školovanja polaže se završni ispit, kojim naučnici dokazuju svoju osposobljenost i samostalnost u obavljanju posla.

Zapošljavanje

    Alatničari, tokari, glodači i brusači zapošljavaju se u tvornicama i privatnim obrtima. Već za školovanja mogu zarađivati džeparac osposobljujući se za buduće zanimanje. Kvalificirani alatničari, tokari, glodači i brusači mogu nakon tri godine rada polagati majstorski ispit, koji je preduvjet za samostalno vođenje obrta. Posljednjih godina zabilježen je pad privlačnosti ovih zanimanja, što se može objasniti težim zapošljavanjem u privredi, rasformiranjem velikih pogona i odlaskom radnika na čekanje. Ubuduće će dio takvih poslova u tvornicama zamijeniti rad strojeva, što će još više smanjiti potrebe za zapošljavanjem ovoga kadra.

Bliska zanimanja

    Alatničari, tokari, glodači i brusači međusobno su srodna zanimanja. Nisu im daleka ni zanimanja: strojobravara, bravara i finomehaničara.